Lubuskie

Na rozwoju przedsiębiorczości korzystają wszyscy

"Wiodącymi gałęziami gospodarki w województwie lubuskim są sektor drzewny, elektroniczny, szklarski i spożywczy. Wiele przedsiębiorstw z powodzeniem, mimo nienajlepszej koniunktury w całej Europie, radzi sobie w sposób, który pozwala wypracowywać zyski i optymalizować produkcję", ocenia Marcin Jabłoński, marszałek Województwa Lubuskiego

 

Na rozwoju przedsiębiorczości korzystają wszyscy

Z Marcinem Jabłońskim, marszałkiem Województwa Lubuskiego, rozmawia Jerzy Krajewski

W jaki sposób urząd marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości w waszym województwie?

Rozwój przedsiębiorczości w regionie dla samorządu wojewódzkiego stanowi podstawowe zadanie wynikające z ustawy o samorządzie województwa z 1998 roku. Nie ukrywam, że rozwój i promocja działalności gospodarczej są dla mnie bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym wyznacznikiem skuteczności w działaniu samorządu. Województwo Lubuskie dba o uwzględnianie potrzeb działających na jego terenie przedsiębiorców oraz zapewnia wszelką niezbędną pomoc w zakładaniu nowej oraz obsłudze już działającej działalności gospodarczej. Urzędnicy pamiętają jednocześnie o tym, że standardy nowoczesnej gospodarki wymagają ingerowania w przedsiębiorczość tylko i wyłącznie w ściśle określonych procedurami obszarach. Pamiętamy także o inicjatywach związanych z pobudzaniem aktywności gospodarczej oraz podnoszeniem konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Samorząd województwa zobowiązany jest do tworzenia warunków rozwoju gospodarczego oraz popierania postępu technologicznego i innowacji. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ostatni rok prac Zarządu Województwa upłynął pod znakiem daleko idących uproszczeń procedur związanych z ubieganiem się o środki pomocowe Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013. Dzięki uruchomieniu procesów łatwiejszego dostępu do środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a także poprzez system zaliczek dla przedsiębiorców, województwo lubuskie jest w krajowej czołówce regionów sprzyjających beneficjentom Narodowej Strategii Spójności, w tym również przedsiębiorcom.

Jakie branże najlepiej rozwijają się w waszym województwie?

Interesuję się kondycją lubuskich przedsiębiorstw oraz bieżącą sytuacją gospodarczą w regionie. Na podstawie danych spływających do urzędu marszałkowskiego mogę powiedzieć, że wiodącymi gałęziami gospodarki w województwie lubuskim jest sektor drzewny, elektroniczny, szklarski i spożywczy. Wiele przedsiębiorstw z powodzeniem, mimo nienajlepszej koniunktury w całej Europie, radzi sobie w sposób, który pozwala wypracowywać zyski i optymalizować produkcję. Czasy spowolnienia gospodarczego to z jednej strony impuls do zastanowienia się nad kondycją finansową poszczególnych przedsiębiorstw, ale także determinant odpowiedzialnych decyzji, które w przyszłości mogą zaowocować lepszym, bardziej konkurencyjnym i przede wszystkim skutecznym funkcjonowaniem na rynku.

Czy mógłby pan wskazać gminy, które najbardziej wspierają przedsiębiorczość?

Jednostki Samorządu Terytorialnego, które funkcjonują w województwie lubuskim, odrobiły lekcję dobrego gospodarowania, jaką był okres po przełomie roku 1989. Większość z nich to organizmy samorządowe, które miały szczęście trafić na dobrych gospodarzy, niejednokrotnie pełniących swą funkcję przez kolejne kadencje. Doświadczenie połączone z dobrze funkcjonującą administracją to w dzisiejszych czasach gwarancja rozwoju opartego nie tylko na turystyce, która jest naturalnym wyznacznikiem rozwoju naszego województwa, ale przede wszystkim na tworzeniu warunków dla funkcjonowania przedsiębiorczości.
Stworzenie możliwości rozwoju biznesu wymaga dużych umiejętności indywidualnych od włodarzy miast i gmin. Jest także pochodną wielu czynników zewnętrznych, bardzo często wykraczających poza sferę oddziaływania pojedynczych gmin czy powiatów. Wygrywają więc samorządy posiadające dobrą kadrę zarządzającą, która wspomniane warunki zewnętrzne, często bardzo trudne – z czym mamy do czynienia w chwili obecnej – potrafi wykorzystać dla permanentnego rozwoju. Zagospodarowanie środków unijnych, promocja przedsiębiorczości, tworzenie obszarów aktywności gospodarczej, znoszenie barier ograniczających rozwój biznesu to w dzisiejszej Polsce standardy dobrego rządzenia. Nie jest łatwo jednoznacznie wskazać gminy, które tworzą dobre warunki do prowadzenia przedsiębiorstw. Na pewno należą do nich Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra. Nowa Sól, Żary, Słubice, Żagań, Kostrzyn czy Witnica to kolejne przykłady gmin przyjaznych przedsiębiorcom. Nie można także zapomnieć o Sulechowie, Międzyrzeczu, Świdnicy, czy Wschowie. Wiele samorządów dopiero uczy się otwartości dla poczynań biznesu, zarówno tego w wydaniu mikro, jak i małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Myślę, że do większości gmin dotarło już, że na rozwoju przedsiębiorczości korzystają wszyscy.
Istotne znaczenie gospodarcze dla gmin ma tworzenie lokalnych obszarów aktywności gospodarczej na terenach przygotowanych pod inwestycje przemysłowe i promowanie ich w ofertach inwestycyjnych. Tak przygotowane tereny dla potencjalnych inwestorów znajdują się w m.in. w powiatach żagańskim, żarskim, nowosolskim, międzyrzeckim i słubickim.
 Warto w tym miejscu powiedzieć o inwestycji, która z pewnością przysłuży się do rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie. Mam na myśli Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. To najciekawsza inwestycja, która będzie współfinansowana w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Park ma być miejscem o charakterze ponadregionalnym, gdzie nauka spotka się z nowoczesnym przemysłem. Dzięki finansowemu zaangażowaniu LRPO powstanie atrakcyjne centrum upowszechniania wiedzy naukowej i postępu technicznego. Realizacja projektu stworzy bazę do rozwoju gospodarczego województwa. Będzie to część zintegrowanych działań, których celem jest stworzenie warunków sprzyjających wzrostowi inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym, prowadzących do wzrostu zatrudnienia. 
 Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego na terenie podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zielonej Górze ukierunkowany będzie na pozyskiwanie i inspirowanie powstawania firm z obszaru zaawansowanych technologii.

Jak przedsiębiorcy Waszym województwie korzystają z nowych funduszy unijnych?

Lubuscy przedsiębiorcy są bardzo zaangażowani w pozyskiwanie funduszy unijnych. Już nie trzeba przekonywać do korzystania z szansy, jaką daje Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Widoczne są już efekty wsparcia przedsiębiorstw, które startowały we wcześniejszych konkursach. Korzystanie z funduszy europejskich stało się faktem – wystarczy rozejrzeć się po okolicy żeby zobaczyć różnorodne inwestycje. To jest najlepsza reklama dla konkursów.
Ponadto reagujemy na każdy sygnał od Beneficjentów w sprawach dotyczących procedur. Uszczegółowienie programu modyfikowane jest przed każdym konkursem, a każda zmiana niesie za sobą kolejne ułatwienia dla naszych wnioskodawców. Już pod koniec ubiegłego roku w odpowiedzi na apele zainteresowanych unijnym wsparciem, sporo się zmieniło. Jest to dowodem na to, że przepisy, które wymagały dużego nakładu pracy można szybko i sprawnie przekształcić na korzyść wnioskodawców.
Do najważniejszych uproszczeń, które wdrożyliśmy należy na przykład rezygnacja z nakładania na Beneficjenta obowiązku przedkładania wielu załączników do wniosku, które były wymagane przy wdrażaniu ZPORR. Ponadto zdecydowaliśmy, że niektóre załączniki wymagające decyzji odpowiednich organów (np. pozwolenie na budowę) będą wymagane dopiero na etapie podpisywania umowy. Są to tylko niektóre uproszczenia. Elastyczność przepisów i determinacja, aby sprawnie wykorzystać szansę, jaką daje LRPO to nasze priorytety związane z polityką regionalną. Lubuskie jest w grupie najlepszych, jeżeli chodzi o wykorzystywanie interwencji europejskiej. Naszym celem jest bycie liderem w tej dziedzinie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *