Kujawsko-Pomorskie

Zapraszamy do naszych specjalnych stref

„Władze gmin: Bydgoszczy, Grudziądza, Świecia, Łysomic, Rypina, Barcina oraz Kowalewa Pomorskiego obserwują, iż  oferowane na tych terenach zachęty inwestycyjne działają na inwestorów niczym magnes. Nasz region jest jednym z niewielu w Polsce, które dysponuje terenami inwestycyjnymi o powierzchni powyżej 100 hektarów”, podkreśla Piotr Całbecki,  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Z Piotrem Całbeckim,  Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozmawia Jerzy Krajewski

W jaki sposób Urząd Marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim?

Dogodne warunki dla rozwoju gospodarczego regionu stanowią dla władz województwa sprawę priorytetową, dlatego co czwarta złotówka z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przeznaczana jest na wsparcie przedsiębiorczości, na inwestycje, na nowoczesne technologie, na promocję marek i wreszcie na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Oprócz tego przedsiębiorcy korzystać mogą z dofinansowania z rządowych programów sektorowych. Istotne jest przy tym to, że pomoc publiczna z przeznaczeniem na inwestycje rozwojowe firm łączy się z obowiązkiem tworzenia  nowych miejsc pracy. Te dwa elementy, inwestycje biznesowe i miejsca pracy, to najkrótsza formuła definiująca taki model rozwoju gospodarczego, z owoców którego korzystać mają szerokie rzesze społeczne.
Wsparcie przedsiębiorczości to także współpraca środowiska akademickiego z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania innowacyjnych projektów i nowych technologii. W tej kwestii przedsiębiorcy mogą nawiązać współpracę m.in. z Regionalnym Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy czy z Centrum Transferu Technologii działającym w ramach Toruńskiego Parku Technologicznego.
Z inicjatywy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako element realizacji Strategii Rozwoju Województwa zostały powołane Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych, a więc instytucje, które mają na celu wsparcie sektora małych przedsiębiorstw w dostępie do zewnętrznego finansowania, co ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności, potencjału inwestycyjnego, a także zatrudnienia. System wspierania przedsiębiorstw w regionie tworzą również Centrum Obsługi Inwestora oraz Regionalne Centrum Eksportu.     
Eksperci Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan uznali w roku 2009 województwo kujawsko-pomorskie za jeden z dwóch najbardziej przyjaznych przedsiębiorcom regionów w kraju. Podregion metropolitalny bydgosko-toruński zajął również znakomite piąte miejsce w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów i podregionów w 2009 roku, według raportu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

 

Jakie branże najlepiej rozwijają się w województwie kujawsko-pomorskim?

Województwo Kujawsko-pomorskie posiada wysoko rozwinięte rolnictwo, w tym produkujące bezpieczną żywność rolnictwo ekologiczne. Obserwuje się wysoki poziom wielu gałęzi przemysłu chemicznego, spożywczego, papierniczego, drzewnego, elektronicznego, maszynowego oraz wydobywczego (mamy kopalnie soli).  
Znaczący wpływ na rozwój przemysłu elektronicznego miała inwestycja koncernu Sharp oraz innych firm japońskich w Łysomicach pod Toruniem, gdzie produkowane są telewizory LCD. Dzięki tej działalności do końca 2010 roku zostanie stworzonych 10 tysięcy nowych miejsc pracy.  
Potencjał naturalny województwa kujawsko-pomorskiego stwarza także dogodne warunki dla rozwoju energetyki odnawialnej, m.in. energii z biomasy, energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki słonecznej czy energetyki  geotermalnej.

Czy mógłby Pan wskazać gminy, które najbardziej wspierają przedsiębiorczość?

Centrami przedsiębiorczości są największe miasta regionu: Bydgoszcz, gdzie zarejestrowanych jest ponad 45 tysięcy firm, Toruń (ponad 25 tysięcy), Włocławek (prawie 14 tysięcy), Grudziądz (ponad 9 tysięcy), a także powiat inowrocławski (ponad 7 tys. przedsiębiorstw). Duża aktywność gospodarcza charakteryzuje też gminy usytuowane wokół tych miast. Szczególnie korzystne warunki dla przedsiębiorców zostały stworzone na terenie parków  przemysłowych w Bydgoszczy, Solcu Kujawskim, Świeciu i Grudziądzu oraz w parku technologicznym w Toruniu. Warto zaznaczyć, że w naszym regionie zostało utworzonych od roku 2006 siedem świetnie przygotowanych infrastrukturalnie nowych podstref Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Władze gmin: Bydgoszczy, Grudziądza, Świecia, Łysomic, Rypina, Barcina oraz Kowalewa Pomorskiego obserwują, iż  oferowane na tych terenach zachęty inwestycyjne działają na inwestorów niczym magnes. W portfelu ofert inwestycyjnych samorządów gminnych znajdują się bardzo atrakcyjne pod względem powierzchni i infrastruktury propozycje działek oraz obiektów przemysłowych – nasz region jest jednym z niewielu w Polsce, które dysponuje terenami inwestycyjnymi o powierzchni powyżej 100 hektarów. 

Jak przedsiębiorcy w Waszym województwie korzystają z nowych funduszy unijnych?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2007-2013 przewiduje konkursy wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach działań: rozwój komercyjnych e-usług (działanie 4.3), wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (5.2), wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw  (poddziałanie 5.2.1), wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (5.2.2) Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska (5.3), promocja i rozwój markowych produktów (5.5), rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych (6.2)
Instytucja Zarządzająca RPO WK-P ogłosiła 10 naborów wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw działających w województwie kujawsko-pomorskim. Trzy konkursy zostały zakończone, a w ich ramach przyznano dofinansowanie dla 286 projektów na kwotę ok. 155 mln złotych. Konkursem, w ramach którego przedsiębiorcy złożyli wnioski na największa kwotę dofinansowania w stosunku do przewidywanej alokacji, był konkurs w ramach Działania 6.2 „Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych”, który wspiera rozwój infrastruktury turystycznej i znaczenia turystyki w regionie.   Złożono 146 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 333 miliony złotych czyli aż 677 proc. alokacji przeznaczonej na konkurs.
W październiku 2009 r. ogłoszone zostały dwa kolejne konkursy w ramach Działania 5.2.2 „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw”. Pierwszy skierowany jest do przedsiębiorców, którzy planują zrealizować projekt w gminach, w których dotychczas nie udzielono wsparcia w ramach Działania 5.2.2, drugi na obszarach gdzie takie wsparcie miało już miejsce. Dzięki takiemu ukierunkowaniu konkursów samorządowe władze województwa dbają o zrównoważony rozwój regionu.  W innych już ogłoszonych i trwających konkursach w ramach podziałania 5.2.1 „Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw” Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 145 wniosków
o dofinansowanie na łączną kwotę 26,9 miliona złotych, podczas gdy przedsiębiorcy złożyli 309 wniosków o dofinansowanie projektów na wartość dofinansowania 62,2 milionów złotych.  W ramach ogłoszonego w 2008 roku konkursu w Poddziałaniu 5.2.2. „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw” pula środków finansowych przeznaczona dla przedsiębiorców wyniosła 133,2 mln złotych. Warto podkreślić, iż konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, gdyż złożono 378 wniosków o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania wynoszącej 415,4 mln złotych czyli 312 proc. alokacji przeznaczonej na konkurs. Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 97 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 126, 19 mln złotych.  
W ramach Działania 5.5 „Promocja i rozwój markowych produktów” złożono 65 wniosków
o dofinansowanie projektów na wartość dofinansowania 2,1 mln czyli 99 proc. alokacji przeznaczonej na konkurs. Zatwierdziliśmy 44 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 1,3 mln złotych.   
Najmniejszym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyły się konkursy w ramach Działania 5.3 „Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska”, gdzie złożono wnioski na kwotę dofinansowania jedynie 6 proc. alokacji przeznaczonej na konkurs, oraz konkurs w ramach Działania 4.3 „Rozwój komercyjnych e-usług”, które miało na celu zwiększenie zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Przedsiębiorcy złożyli wnioski na kwotę dofinansowania ponad 10 mln złotych, co stanowiło jedynie 14 proc. alokacji.

 

 
 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *