Artykuły

Rekomendacja I

23 lutego 2010 r.  KNF wprowadziła zmiany do Rekomendacji I. Celem nowelizacji jest ograniczenie ryzyka kredytowego związanego z zawieraniem walutowych transakcji kredytowych oraz usprawnienie zarządzania ryzykiem walutowym w bankach.

 

Rekomendacja rozszerza pojęcie ryzyka walutowego, poprzez zalecenie badania wpływu zmian kursu walutowego na inne ryzyka, w tym kredytowe.

Tekst rekomendacj I

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *