Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Tczewie Bankiem Przyjaznym Biznesowi 2009

„Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju Banku Spółdzielczego w Tczewie przynosi efekty. Wzrasta udział w rynku, zwiększają się zyski, wzrastają fundusze własne, a także poprawia się bezpieczeństwo, poszerzana i uatrakcyjniana jest oferta dla klientów”, podkreśla Eugenia Pokorska-Sawczuk, Prezes Banku Spółdzielczego w Tczewie.

Bank Spółdzielczy w Tczewie został Bankiem Przyjaznym Biznesowi 2009. Jego klienci wypełnili 5 ankiet, w których średnia ocen banku to 6 punktów  na 6 możliwych.

Za co klienci doceniają Bank Spółdzielczy w Tczewie?

„Za komunikatywność, decyzyjność i przychylność”, napisał  Kazimierz Bieliński, prezes Resteks Sp. z o.o. w Tczewie. „Za produkty, obsługę i elastyczność”, dodaje pełnomocnik GTW Drekar w Rokitkach. „Dobry kontakt z pracownikami”, uzupełnia Andrzej Wiaderek, prezes „Auto-Akces” Sp. z o.o. w Gdańsku

Roman Jażdżewski, dyrektor PPH Kostbet w Mieszewku wymienia inne cechy: „Dużą mobilność i konkretność przy umowach kredytowych. Elastyczność przy spłatach. Miłą rzeczową obsługę personelu w oddziałach”

Na Konferencji Lokalnego Biznesu Województwa Pomorskiego bank otrzyma statutkę Tęcza Kart, dyplom i logo promocyjne. 

Klienci Banku Spółdzielczego w Tczewie zostali najwyżej sklasyfikowani w województwie pomorskim w I etapie Konkursu Gepardy Biznesu 2010. Jego wstępne wyniki są pod adresem:

 Gepardy Biznesu 2010 Województwa Pomorskiego

 

Eugenia Pokorska-Sawczuk, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie

Bank Spółdzielczy w Tczewie działa od 1906 roku. Obecnie ma 17 placówek na terenie województwa pomorskiego. Jego funkcjonowanie jest bardzo mocno związane z lokalnym rynkiem i wspólnotami tu zamieszkującymi. Bank jest  zaangażowany w rozwój lokalny i ma swój wkład w zrównoważony rozwój regionu, na którym prowadzi swoją działalność.  Budowanie sieci współpracy pomiędzy aktywnymi mieszkańcami, organizacjami, samorządami i organizacjami pozarządowymi sprzyja umacnianiu pozytywnego wizerunku .

Image

Jako instytucja od wielu lat wspomagająca finansowo działania organizacji społecznych, odgrywa ważną rolę w rozwijaniu tradycji i kultury lokalnej. Jest laureatem konkursów między innymi „Bank przyjazny dla przedsiębiorców’’ i „Bank w służbie społeczność lokalnej” .
W konkursie Gospodarczo-Samorządowym HIT  Pomorza w kategorii „Handel i usługi’’, Bank otrzymał Tytuł HIT 2008 – za wysoki standard nowoczesnych usług bankowych, a w 2009 r. za uczestnictwo w przedsięwzięciach samorządowych z udziałem organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych. 

Wyróżnikiem banku na lokalnym rynku jest wysoka jakość usług, świadczona po możliwie niskiej cenie, i krótki proces decyzyjny.

Dynamiczny rozwój banku wymaga nieustannego inwestowania w pracowników, stanowiących największy kapitał i fundament, na którym buduje się prestiż i markę instytucji.  W tym tez zakresie bank otrzymał prestiżowy tytuł i statuetkę  „PROMOTOR  WIEDZY”.
 Bank jest partnerem Fundacji Pokolenia oraz założycielem Lokalnej Grupy Działania  „Wstęga Kociewia’’. Jako partner aktywnie uczestniczy w rozwoju partnerstwa trójsektorowego i realizacji zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego.

W 2008 r. w VII Edycji Konkursu „Bank w służbie społeczności lokalnej’’ po raz kolejny otrzymał „wyróżnienie specjalne’’ – za szczególne wyniki i zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnych.

Ponadto w konkursie organizowanym przez Akademię Rozwoju i Filantropii  „Dobroczyńca Roku 2007” bank otrzymał nagrodę w kategorii „Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy”.  W kategorii tej wyróżniane są przedsiębiorstwa angażujące się w działania na rzecz lokalnej społeczności.                             

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest programem promującym dobroczynność i społeczne zaangażowanie firm w Polsce. Celem konkursu jest nagradzanie dobroczynności przedsiębiorców, popularyzowanie skutecznych form współpracy organizacji społecznych z firmami, akcji i programów charytatywnych, wolonariatu, aktywności obywatelskiej społeczeństwa. 
 Uzyskanie tytułu Lidera Społecznej Odpowiedzialności „Dobra Firma 2008” pozwala potwierdzić status banku jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby otoczenia, z którą warto współpracować. Tytuł ten przyznawany jest przez Kapitułę Programu „Liderzy Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2008’” pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk wraz z organizatorem Forum Biznesu.

Image

Ubiegły rok był kolejnym, w którym bank osiągnął dobre wyniki. Staraliśmy się  realizować nakreślone zadania planowe. Suma bilansowa banku wzrosła do 187 mln zł. W ciągu ostatnich 10 lat rozmiary działalności banku mierzone wartością sumy bilansowej wzrosły pięciokrotnie, podobny był wzrost funduszy  własnych banku do kwoty 18 mln zł. Wypracowany zysk ponad 3 mln zł stanowił 86 proc. wypracowanego w 2008 r.,  wskaźniki rentowności  R0A- 1,73 proc., ROE-18 proc.,   współczynnik wypłacalności ukształtował się na zadawalającym poziomie ok. 12 proc.
Świadczy to o prowadzeniu działalności bankowej w sposób bezpieczny i gwarantujący prawidłowy rozwój banku.

W ogólnych założeniach dążymy do osiągnięcia optymalnego w danych realiach zysku, pozwalającego na pokrycie kosztów i utworzenie niezbędnych rezerw oraz zapewnienie środków na dalszy rozwój.

W 2010 roku zakładamy wzrost rozmiarów działalności mierzonych wartością sumy bilansowej o 6 proc., depozytów – 6 proc., przychodów – 3,5 proc. , zysku – 5 proc. Współczynnik wypłacalności powinien ukształtować się na poziomie  12,5 – 13  proc.

Wykonanie uzależnione będzie od rozwoju sytuacji w otoczeniu zewnętrznym.     

Przyjęta i konsekwentnie realizowana strategia rozwoju Banku Spółdzielczego w Tczewie przynosi efekty – wzrasta udział w rynku, zwiększają się zyski, wzrastają fundusze własne, a także poprawia się bezpieczeństwo, poszerzana i uatrakcyjniana jest oferta dla klientów.                     

Bank inwestuje także w najnowocześniejsze  usługi bankowe. Klient może dokonywać operacji za pomocą internetu i telefonu.  

Więcej na ten temat:

Regulamin Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *