2Śląskie

Andrzej Adam Seweryn w Klubie Gepardów Biznesu

Andrzej Adam Seweryn, Prezes Zarządu PRO-INHUT  Sp. z o.o. w  Dąbrowie Górniczej, wyróżnionej w Konkursie Gepardy Biznesu 2008, został członkiem Klubu Gepardów Biznesu.  Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej  w Krakowie – mgr inż. elektryk, specjalność: automatyka i telemechanika.

 

 

Andrzej Adam Seweryn, Prezes Zarządu PRO-INHUT  Sp. z o.o. w  Dąbrowie Górniczej, ur. w 1953, absolwent Akademii Górniczo- Hutniczej  w Krakowie. Mgr inż. elektryk, specjalność: automatyka i telemechanika.

W latach 1977-1981 inżynier systemu komputerowego SYZAP sterującego Wielkimi Piecami nr 1 i 2 w Hucie Katowice,

1982-1988 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Budostal 4", Dąbrowa Górnicza, stanowisko: Kierownik Rozruchu- udział w rozruchu m.in.: Walcowni Drobnej w Hucie Ostrowiec (rozruch systemu komputerowego i elektryki); Prasowni i Krajalni oraz pompowni w Zakładach Mechanicznych URSUS (rozruch układów zasilających i sterujących); Wielkiego Pieca nr 3 (rozruch AKP i systemu komputerowego) i Kotła Energetycznego nr 6 (kierowanie rozruchem systemu zasilania kotła w węgiel) w Hucie Katowice; ciepłowni w Olkuszu i Chrzanowie (kierowanie kompleksowym rozruchem); kierowanie rozruchem wielu obiektów komunalnych jak: oczyszczalnie ścieków, pompownie oraz wymiennikownie.
 
1988-1989  Zakłady Koksownicze „Przyjaźń”, Utrzymanie Ruchu Elektrycznego;

1989-1994 Biuro Engineering’u w Hucie Katowice, inżynier odpowiedzialny za uzgodnienie i realizację części elektrycznej kontraktu z niemiecką firmą Man-nessman Demag na Budowę Maszyny Ciągłego Odlewania Stali w HK oraz innych kontraktów; współpraca i uzgodnienia kontraktów m.in.. z firmami: Hartmann Braun, Kaiser Kabel, AEG Elotherm, ABB Sace, oraz szeregiem firm pol-skich.
 
1994-1997 Szef nadzoru elektrycznego nad budową Maszyny COS i innymi inwestycjami w  Hucie Katowice,
 
od 1997-2001: Szef Marketingu i Rozwoju w PI HK-Inwesthut

od 2001: Pro-Inhut Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu, od 2006: Prezes

Kursy i szkolenia 

Kursy dla kadry kierowniczej, m.in.: z zakresu Prawa Pracy; z zakresu psychologicznych aspektów kierowania zespołami ludzkimi; kurs na temat restrukturyzacji Huty Katowice; szkolenia na temat marketingu w budownictwie; szkolenie z za-kresu Ustawy o Zamówieniach Publicznych; szkolenie z zakresu programu Micro-soft Project, udział w sympozjum organizowanym przez Project Management Polska.

Inne informacje 

W czasie pracy w PI HK-Inwesthut: zawarte kontrakty m.in. z: Hutą Ferrum- Wy-dział Rur Zgrzewanych Wzdłużnie Prądami Wysokiej Częstotliwości (zastępstwo inwestycyjne); Hutą Bankowa- demontaż stalowni (generalne wykonawstwo); Air Liquide Francja (budowa tlenowni w Dąbrowie Górniczej- elektryka i nadzór budowlany); Ekocem (większościowy udziałowiec: Klosters z Niemiec- geologia, przygotowanie inwestycji), Allmineral Niemcy, a także z zakładami Atlas w KSSE w Dąbrowie Górniczej;

 

INFORMACJA O SPÓŁCE

  Spółka Pro-Inhut powstała  w roku 2001. Gromadzi ludzi o dużym doświadczeniu w obsłudze inwestycji. Swoje wieloletnie doświadczenie załoga Pro-Inhutu zdobywała realizując tak duże i skomplikowane obiekty przemysłowe jak: Huta Katowice czy Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej wraz z towarzyszącymi tym inwestycjom obiektami infrastruktury i użyteczności publicznej takimi jak: biurowce, ośrodki wypoczynkowe, stołówki, magazyny, obiekty i sieci wodne, gazowe, elektryczne, i wiele innych.

Pracownicy Pro-Inhutu pełnili ponadto funkcję inwestora zastępczego na takich inwestycjach jak: modernizacja szpitali w Dąbrowie Górniczej- dziecięcego i miejskiego, a także na budowie  Wydziału Rur Zgrzewanych Prądami Wysokiej Częstotliwości w Hucie Ferrum w Katowicach.

W ciągu dotychczasowego okresu działalności Pro-Inhut dynamicznie się rozwijał: najlepszym tego dowodem rozwoju jest fakt, że w tym czasie obroty Spółki zwiększyły się ponad szesnastokrotnie.   Usługi w zakresie zastępstwa inwestycyjnego zostały będące pierwotne podsta-wowym rodzajem us

ługi  uzupełnione zostały o: przeglądy obiektów budowlanych; projektowanie; ekspertyzy budowlane; generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej; wykonawstwo robót budowlanych we wszystkich branżach; wyburzenia; usługi w zakresie remontów: obiektów budowlanych, konstrukcji (w tym wymaga-jących wykonania prac alpinistycznych), jak też urządzeń i linii technologicznych; ter-momodernizacja budynków i hal; pomiary termowizyjne i pirotechniczne pozwalające określić stan techniczny urządzeń i obiektów technologicznych.

Zdecydowanie zwiększyła się też ilość naszych klientów: pracujemy już nie tylko na rzecz ArcelorMittal Steel Poland-  co jest niejako kontynuacją usług realizowanych wcześniej dla sektora hutniczego, ale też dla takich klientów jak: Parkridge z Wielkiej Brytanii, Unilever, Procter@Gamble, Saint Go-bain, Polplastic z Włoch, PKP CARGO, Areva, i innych.  Załoga zwiększona została prawie dwukrotnie, w tym o młodych ambitnych inżynierów, co nadało rozwojowi Spółki istotnego dynamizmu skorelowanego z doświadczeniem dotychczasowej kadry. Naszą wiedzę wspiera-my nowoczesnymi metodami pracy w zakresie realizacji inwestycji przejętymi od większo-ściowego udziałowca Pro-Inhut giełdowej spółki inżynierskiej PROCHEM S.A. Dzięki czemu możemy Inwestorom zaoferować profesjonalną usługę po konkurencyjnych cenach.
Jak widać z powyższego, nasi pracownicy mają doświadczenie nie tylko w realizacji zadań in-westycyjnych dla zakładów przemysłowych, w tym dużych i skomplikowanych, ale również obiektów związanych z ochroną środowiska oraz użyteczności publicznej. Tak nabytą wiedzę i doświadczenie stawiamy do dyspozycji Inwestorów.

PRO-INHUT OFERUJE:

1. OKRESOWE KONTROLE (PRZEGLĄDY) HAL, BUDYNKÓW I INNYCH  OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z TERMOWIZYJNYMI POMIARAMI STANU TECHNICZNEGO PRZEGLĄDANYCH OBIEKTÓW – SZCZEGÓŁY W OFERCIE OBOK;
2. ZASTĘPSTWO INWESTORSKIE I NADZÓR INSPEKTORSKI;
3. PROJEKTOWANIE, EKSPERTYZY BUDOWLANE;
4. GENERALNE WYKONAWSTWO I GENERALNA REALIZACJA INWESTYCJI;
5. WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH WE WSZYSTKICH BRANŻACH; ROBOTY WYBURZENIOWE;
6. REMONTY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGICZNYCH: KONSTRUKCJI STALOWYCH, DACHÓW, SUWNIC, INNYCH OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH, W TYM RÓWNIEŻ  WYMAGAJĄCYCH TECHNIK ALPINISTYCZNYCH;
7. TERMODERNIZACJA BUDYNKÓW I BUDOWLI, POMIARY TERMOWIZYJNE I PIROMETRYCZNE STANU TECHNICZNEGO HAL, BUDYNKÓW, URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH,  MASZYN  ITD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *