Kujawsko-Pomorskie

Zapraszamy do budowy hoteli

"Od końca ubiegłego roku w mieście obowiązują ulgi podatkowe dotyczące inwestycji hotelarskich. Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości jest zależny od standardu hotelu: 3 lata dla hoteli trzygwiazdkowych, 4 lata dla hoteli czterogwiazdkowych oraz 5 lat dla obiektów najwyższej klasy", mówi Konstanty Dombrowicz, prezydent Bydgoszczy.

 

Zapraszamy do budowy hoteli

z Konstantym Dombrowiczem, prezydentem Bydgoszczy, rozmawia Jerzy Krajewski

W jaki sposób  Bydgoszcz wspiera rozwój przedsiębiorczości?

To zagadnienie można podzielić na dwa główne obszary. Pierwszy związany jest z firmami, które rozpoczynają dopiero działalność, oraz średnimi przedsiębiorstwami. Drugi to większe przedsięwzięcia gospodarcze. W pierwszym przypadku staramy się maksymalnie ułatwić start w biznesie. Natomiast w celu usprawnienia kontaktów z większymi firmami miasto powołało Zespół Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości. Grupa młodych, dynamicznych osób z kierunkowym wykształceniem oraz znajomością języków obcych podejmuje różnorodne działania zmierzające do pozyskiwania inwestorów. Ponadto od końca ubiegłego roku w mieście obowiązują ulgi podatkowe dotyczące inwestycji hotelarskich. Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości jest zależny od standardu hotelu: 3 lata dla hoteli trzygwiazdkowych, 4 lata dla hoteli czterogwiazdkowych oraz 5 lat dla obiektów najwyższej klasy. Zaproponowane zwolnienia podatkowe mają wpłynąć stymulująco na dalszy rozwój bazy hotelowej w mieście.

 

 

Co oferujecie dużym firmom?

Utworzyliśmy Bydgoski Park Przemysłowy o obszarze 280 ha, który należał wcześniej do Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. To teren poprzemysłowy objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo – Park Technologiczny”, w którym jest oznaczony jako obszar aktywności gospodarczej obejmujący działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. BPP oferuje możliwość podziału działek zgodnie z potrzebami inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia działki wynosi 1 ha. Głównym celem BPP jest pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, pozyskanie inwestorów zewnętrznych i przygotowanie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy.
Bliskość centrum miasta oraz dostęp do dróg krajowych stwarza bardzo  dogodny układ komunikacyjny. Bydgoski Park Przemysłowy stale podnosi swoją atrakcyjność inwestycyjną. Aktualnie realizowany jest projekt inwestycyjny „Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego”, który w 50 proc. współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013. W ramach inwestycji wybudowane zostanie ponad 7 km dróg z nową infrastrukturą: oświetleniem, chodnikami i ścieżkami rowerowymi, siecią wodociągową i kanalizacyjną. W pasach drogowych przewidziano możliwość zaprojektowania oraz poprowadzenia sieci gazowej i cieplnej, a w II połowie 2011 r. dodatkowo firmy zlokalizowane na terenie Parku uzyskają bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 10. Zakłada się realizację inwestycji do 30 września 2011 roku. Niezależnie od tego projektu, w obrębie Parku trwają prace związane z rozbudową sieci energetycznej SN–15 kV oraz projektowana jest sieć teleinformatyczna. Kilkadziesiąt firm już tam działa, kilka buduje fabryki. Nadal staramy się pozyskiwać inwestorów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. We wrześniu 2009 roku włączono kompleks o powierzchni blisko 36 ha do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a na początku grudnia 2009 r. wydano pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w PSSE na terenie Parku. Obszar ten jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów, gdyż prowadząc działalność gospodarczą na terenie strefy ekonomicznej, przysługują im zwolnienia z podatku dochodowego.

W jaki sposób szukacie  inwestorów?

Naszą ofertę kierujemy do potencjalnych inwestorów przez ambasady i izby gospodarcze. Współpracujemy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Krajową Izbą Gospodarczą. W tym zakresie działa Zespół Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta.

Jaka jest Wasza konkretna oferta?

Przede wszystkim jesteśmy gotowi ułatwić inwestycję. Wszelkie związane z nią pozwolenia, na przykład budowlane, będą załatwiane w przyspieszonym trybie, niemal od ręki. Nasi specjaliści pomogą też w uzgodnieniach technicznych. Na terenie miasta działa Specjalna Strefa Ekonomiczna, a Bydgoski Park Przemysłowy realizuje z pomocą unijnych dotacji wielomilionowe inwestycje. Naszym atutem jest też wykwalifikowana kadra. W Bydgoszczy działa 16 uczelni, w tym dwa uniwersytety i kilka szkół technicznych, m.in. Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Wyższa Szkoła Gospodarki. Jest tu skupisko wykwalifikowanych narzędziowców, specjalistów tworzących formy do narzędzi. Nasze miasto ma dobre połączenia kolejowe i drogowe oraz Międzynarodowy Port Lotniczy.

Jakie są relacje Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy z przedsiębiorcami?

Jestem przekonany, że są dobre. Małe firmy od sześciu lat wspiera Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych, który jest spółką należącą do miasta. Dobrze się rozwija. Pomaga pozyskać kredyty i rozkręcić biznes. Wszedł w krwiobieg gospodarczy miasta. W Bydgoszczy działa klaster, który wspiera rozwój branży chemicznej w Bydgoszczy. Stworzyliśmy strukturę, która tym się zajmuje. Współpracujemy w tym zakresie m.in. z Uniwersytetem Przyrodniczo-Technologicznym. Wspieramy też finansowo nasze uniwersytety w pozyskiwaniu jak najlepszej kadry naukowej. Efektem tego ma być lepsze wykształcenie naszych studentów i wzrost prestiżu naszych uczelni. Aby zachęcić młodych ludzi do studiowania kierunków technicznych, fundujemy stypendia.

Rozumiem, że Bydgoszcz stawia na rozwój przemysłu.

Chcemy wspomóc kadry techniczne, które w naszym mieście kształcą m.in. dwa uniwersytety. Może dzięki temu, że będziemy mieli na miejscu specjalistów, pojawi się w Bydgoszczy więcej inwestycji. Rozwija się u nas zaawansowany technologicznie przemysł elektroniczny. Mamy filię międzynarodowych koncernów, m.in. Tyco Electronics i Alcatel-Lucent. Firm, które swoją działalnością obejmują nie tylko Europę, lecz cały świat. W mieście działa też firma Tele Plan, która zajmuje się regeneracją monitorów i telefonów komórkowych dla całego kontynentu.

 

Czy w  Bydgoszczy widać banki spółdzielcze?

Należący do miasta Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych z powodzeniem współpracuje z bankami spółdzielczymi z regionu. Pozytywne opinie dotyczące działalności funduszu najlepiej świadczą o powodzeniu współpracy na linii banki spółdzielcze – miasto. Również podczas rozmów z przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw słyszałem pozytywne opinie o bankach spółdzielczych. Przedsiębiorcy podkreślali, że oferują one dobre warunki, są elastyczne, znajdują zrozumienie, gdy firmie wiedzie się gorzej.

Rozmowa autoryzowana 12 marca 2010 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *