Regulamin Konkursu „Efektywna Firma”

Logo promocyjne „Efektywna Firma 2008” przysługuje przedsiębiorstwom, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych za lata 2005-2007 była wyższa niż 5 proc.

Regulamin Konkursu „Efektywna Firma”

I. Misja

Misją Konkursu  „Efektywna Firma” jest wspieranie rozwoju polskich firm.

II. Cele

1. Wyłonienie najefektywniejszych przedsiębiorstw.
2. Promowanie najefektywniejszych przedsiębiorstw.
3. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.
4. Promowanie magazynu „Europejska Firma”, Instytutu Lokalnego Biznesu, Klubu Lokalnego Biznesu i Programu Rabatowego Tęcza.
5. Rekomendowanie produktów i usług członków Klubu Lokalnego Biznesu.

III. Organizatorzy


Organizatorami Konkursu „Efektywna Firma” są magazyn „Europejska Firma”, Instytut Lokalnego Biznesu  i ULAN Sp. z o.o.

IV. Kategorie Konkursu

A. Najefektywniejsze  przedsiębiorstwo w następujących województwach:
 
1. dolnośląskie,
2. kujawsko-pomorskie,
3. lubelskie,
4. lubuskie,
5. łódzkie, 
6. małopolskie,
7. mazowieckie,
8. opolskie,
9. podkarpackie,
10. podlaskie,
11. pomorskie,
12. śląskie,
13. świętokrzyskie,
14. warmińsko-mazurskie,
15. wielkopolskie,
16. zachodniopomorskie.

B. Najefektywniejsze  przedsiębiorstwo w następujących branżach:
1. Handlowa
2. Budowlana
3. Materiałów budowlanych
4. Przemysł lekki
5. Spożywcza
6. Chemiczna
7. Przemysł elektromaszynowy
8. Telekomunikacyjna
9. Informatyczna
10. Przemysł drzewny i papierniczy
11. Medialna
 
V. Wybór zwycięzców.

1. Wybór dokonywany jest według średniej stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych z lata 2005-2007.

VI. Uczestnictwo.

1. Uczestnictwo w Konkursie „Efektywna Firma” jest bezpłatne.
2. W konkursie mogą brać udział firmy działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W konkursie mogą uczestniczyć firmy, które nie wyrażały na to zgody. Wystarczy, że ich dane finansowe są dostępne w rejestrach i publikacjach.

VII. Nagrody.

1. Nagrodami w konkursie „Efektywna Firma” są dyplomy, statuetki „Efektywna Firma” i logo promocyjne „Efektywna Firma”.

2. Dyplomy przysługują firmom, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych za lata 2005-2007 była wyższa niż 5 proc.
3. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uczestnictwo w jednej z Konferencji Lokalnego Biznesu.
4. Statuetki przysługują firmom, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych z lata 2005-2007 była wyższa niż 5 proc.
5. Statuetki są bezpłatne dla trzech pierwszych w kolejności firm z rankingów wojewódzkich oraz zwycięzców rankingów branżowych, jeżeli są odebrane na jednej z Konferencji Lokalnego Biznesu. W pozostałych przypadkach statuetki są płatne – 400 zł netto.
6. Logo promocyjne „Efektywna Firma” przysługuje firmom, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych za lata 2005-2007 była wyższa niż 5 proc.  Mogą go używać firmy, których przedstawiciele wezmą udział w Konferencji Lokalnego Biznesu albo wykupią Pakiet Marketingowy „Efektywna Firma”. 

VIII. Ogłoszenie wyników.

1. Wyniki Konkursu  „Efektywna Firma” ogłaszane są na Konferencjach Lokalnego Biznesu oraz na stronie www.gepardybiznesu.pl i w Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma".
2. O terminach i miejscach organizowania Konferencji Lokalnego Biznesu decyduje dyrektor Instytutu Lokalnego  Biznesu.
3. Udział w Konferencjach Lokalnego  Biznesu jest płatny – 300 zł netto od osoby.

IX. Zmiany regulaminu.

1. Regulamin Konkursu  „Efektywna Firma” ustala i zmienia redaktor naczelny magazynu „Europejska Firma”.
2. Regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie redakcji magazynu „Europejska Firma” oraz na www.europejskafirma.pl.

Regulamin zatwierdzony przez redaktora naczelnego magazynu „Europejska Firma”  17 marca 2010 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *