Informacje

Regulamin Konkursu „Efektywna Firma”

Logo promocyjne „Efektywna Firma 2008” przysługuje przedsiębiorstwom, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych za lata 2005-2007 była wyższa niż 5 proc.

Regulamin Konkursu „Efektywna Firma”

I. Misja

Misją Konkursu  „Efektywna Firma” jest wspieranie rozwoju polskich firm.

II. Cele

1. Wyłonienie najefektywniejszych przedsiębiorstw.
2. Promowanie najefektywniejszych przedsiębiorstw.
3. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.
4. Promowanie magazynu „Europejska Firma”, Instytutu Lokalnego Biznesu, Klubu Lokalnego Biznesu i Programu Rabatowego Tęcza.
5. Rekomendowanie produktów i usług członków Klubu Lokalnego Biznesu.

III. Organizatorzy


Organizatorami Konkursu „Efektywna Firma” są magazyn „Europejska Firma”, Instytut Lokalnego Biznesu  i ULAN Sp. z o.o.

IV. Kategorie Konkursu

A. Najefektywniejsze  przedsiębiorstwo w następujących województwach:
 
1. dolnośląskie,
2. kujawsko-pomorskie,
3. lubelskie,
4. lubuskie,
5. łódzkie, 
6. małopolskie,
7. mazowieckie,
8. opolskie,
9. podkarpackie,
10. podlaskie,
11. pomorskie,
12. śląskie,
13. świętokrzyskie,
14. warmińsko-mazurskie,
15. wielkopolskie,
16. zachodniopomorskie.

B. Najefektywniejsze  przedsiębiorstwo w następujących branżach:
1. Handlowa
2. Budowlana
3. Materiałów budowlanych
4. Przemysł lekki
5. Spożywcza
6. Chemiczna
7. Przemysł elektromaszynowy
8. Telekomunikacyjna
9. Informatyczna
10. Przemysł drzewny i papierniczy
11. Medialna
 
V. Wybór zwycięzców.

1. Wybór dokonywany jest według średniej stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych z lata 2005-2007.

VI. Uczestnictwo.

1. Uczestnictwo w Konkursie „Efektywna Firma” jest bezpłatne.
2. W konkursie mogą brać udział firmy działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W konkursie mogą uczestniczyć firmy, które nie wyrażały na to zgody. Wystarczy, że ich dane finansowe są dostępne w rejestrach i publikacjach.

VII. Nagrody.

1. Nagrodami w konkursie „Efektywna Firma” są dyplomy, statuetki „Efektywna Firma” i logo promocyjne „Efektywna Firma”.

2. Dyplomy przysługują firmom, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych za lata 2005-2007 była wyższa niż 5 proc.
3. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uczestnictwo w jednej z Konferencji Lokalnego Biznesu.
4. Statuetki przysługują firmom, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych z lata 2005-2007 była wyższa niż 5 proc.
5. Statuetki są bezpłatne dla trzech pierwszych w kolejności firm z rankingów wojewódzkich oraz zwycięzców rankingów branżowych, jeżeli są odebrane na jednej z Konferencji Lokalnego Biznesu. W pozostałych przypadkach statuetki są płatne – 400 zł netto.
6. Logo promocyjne „Efektywna Firma” przysługuje firmom, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych za lata 2005-2007 była wyższa niż 5 proc.  Mogą go używać firmy, których przedstawiciele wezmą udział w Konferencji Lokalnego Biznesu albo wykupią Pakiet Marketingowy „Efektywna Firma”. 

VIII. Ogłoszenie wyników.

1. Wyniki Konkursu  „Efektywna Firma” ogłaszane są na Konferencjach Lokalnego Biznesu oraz na stronie www.gepardybiznesu.pl i w Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma".
2. O terminach i miejscach organizowania Konferencji Lokalnego Biznesu decyduje dyrektor Instytutu Lokalnego  Biznesu.
3. Udział w Konferencjach Lokalnego  Biznesu jest płatny – 300 zł netto od osoby.

IX. Zmiany regulaminu.

1. Regulamin Konkursu  „Efektywna Firma” ustala i zmienia redaktor naczelny magazynu „Europejska Firma”.
2. Regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie redakcji magazynu „Europejska Firma” oraz na www.europejskafirma.pl.

Regulamin zatwierdzony przez redaktora naczelnego magazynu „Europejska Firma”  17 marca 2010 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *