Informacje

Regulamin Konkursu „Cenna Firma”

Logo promocyjne „Cenna Firma” przysługuje przedsiębiorstwom, których wartość rynkowa jest wyższa niż 500 mln zł. Statuetki są bezpłatne dla trzech pierwszych firm z rankingów wojewódzkich oraz zwycięzców rankingów branżowych.

 

Regulamin Konkursu  „Cenna Firma”

I. Misja

Misją Konkursu  „Cenna Firma” jest wspieranie rozwoju polskich firm.

II. Cele

1. Wyłonienie najcenniejszych przedsiębiorstw.
2. Promowanie najcenniejszych przedsiębiorstw.
3. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.
4. Promowanie magazynu „Europejska Firma”, Instytutu Lokalnego Biznesu, Klubu Lokalnego Biznesu i Programu Rabatowego Tęcza.
5. Rekomendowanie produktów i usług członków Klubu Lokalnego Biznesu.

III. Organizatorzy

Organizatorami Konkursu  „Cenna Firma” są magazyn „Europejska Firma”, Instytut Lokalnego Biznesu, Klub Gepardów Biznesu i ULAN Sp. z o.o.

IV. Kategorie Konkursu


A. Najcenniejsze  przedsiębiorstwo w następujących województwach:
1. dolnośląskie,
2. kujawsko-pomorskie,
3. lubelskie,
4. lubuskie,
5. łódzkie, 
6. małopolskie,
7. mazowieckie,
8. opolskie,
9. podkarpackie,
10. podlaskie,
11. pomorskie,
12. śląskie,
13. świętokrzyskie,
14. warmińsko-mazurskie,
15. wielkopolskie,
16. zachodniopomorskie.

C. Najcenniejsze  przedsiębiorstwo  w następujących branżach:
1. Handlowa
2. Budowlana
3. Materiałów budowlanych
4. Przemysł lekki
5. Spożywcza
6. Chemiczna
7. Przemysł elektromaszynowy
8. Telekomunikacyjna
9. Informatyczna
10. Przemysł drzewny i papierniczy
11. Medialna
 
V. Wybór zwycięzców.

1.  Wybór dokonywany jest według wartości rynkowej na koniec marca 2008 r.

VI. Uczestnictwo.

1. Uczestnictwo w  Konkursie „Cenna Firma” jest bezpłatne.
2. W konkursie mogą brać udział firmy działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W konkursie mogą uczestniczyć firmy, które nie wyrażały na to zgody. Wystarczy, że ich dane finansowe są dostępne w rejestrach i publikacjach.

VII. Nagrody.

1. Nagrodami w konkursie  „Cenna Firma” są dyplomy, statuetki „Cenna Firma” i logo promocyjne „Cenna Firma”.
2. Dyplomy przysługują firmom których wartość rynkowa jest wyższa niż 500 mln zł.
3. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uczestnictwo w jednej z Konferencji Lokalnego Biznesu.
4. Statuetki przysługują firmom, których wartość rynkowa jest wyższa niż 500 mln zł.
5. Statuetki są bezpłatne dla trzech pierwszych w kolejności firm z rankingów wojewódzkich oraz zwycięzców rankingów branżowych, jeżeli są odebrane na jednej z Konferencji Lokalnego Biznesu. W pozostałych przypadkach statuetki są płatne – 400 zł netto.
6. Logo promocyjne  „Cenna Firma” przysługuje firmom, których wartość rynkowa jest wyższa niż 500 mln zł.  Mogą go używać firmy, których przedstawiciele wezmą udział w Konferencji Lokalnego Biznesu albo wykupią Pakiet Marketingowy „Cenna Firma”. 

VIII. Ogłoszenie wyników.

1. Wyniki Konkursu  „Cenna Firma” ogłaszane są na Konferencjach Lokalnego Biznesu oraz na stronie www.gepardybiznesu.pl i w Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma".
2. O terminach i miejscach organizowania Konferencji Lokalnego Biznesu decyduje dyrektor Instytutu Lokalnego  Biznesu.
3. Udział w Konferencjach Lokalnego  Biznesu jest płatny – 300 zł netto od osoby.

IX. Zmiany regulaminu.

1. Regulamin Konkursu  „Cenna Firma” ustala i zmienia redaktor naczelny magazynu „Europejska Firma”.
2. Regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie redakcji magazynu „Europejska Firma” oraz na www.europejskafirma.pl.

Regulamin zatwierdzony przez redaktora naczelnego magazynu „Europejska Firma”  17 marca 2010 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *