Informacje

Prezes KZBS w ObserwatorzeFinansowym.pl

"W dobie kryzysu banki spółdzielcze okazały się silnym partnerem biznesowym dla firm, które zostały odesłane z kwitkiem z banków komercyjnych. Udowodniły, że posiadają ogromny potencjał, który może być wykorzystany z korzyścią dla polskiej gospodarki, jeśli otrzymają zielone światło do działania", powiedział Jerzy Różyński, prezes KZBS w  serwisie internetowym prowadzonym przez NBP.

 

Beata Tomaszkiewicz : Mówi Pan, że w ubiegłym roku banki komercyjne przykręciły kurek z kredytami, a spółdzielcze nie. Nie znajduje to pokrycia w danych dostępnych w KNF. Liczony r/r wzrost wartości kredytów w bankach komercyjnych po trzech kwartałach 2009 r. wyniósł 18,9 proc., a spółdzielczych 11,5 proc.

Jerzy Różyński: Dynamika akcji kredytowej w bankach spółdzielczych była wyższa niż w bankach komercyjnych. Raport GUS prezentuje dane za ubiegły rok, z których wynika, że dynamika kredytów sektora niefinansowego w stosunku do roku 2008 wynosi w bankach spółdzielczych 114,2, gdy w bankach komercyjnych wyniosła 106,9.

Beata Tomaszkiewicz: Wynika to z tego, że banki komercyjne ograniczyły kredyty udzielane przedsiębiorstwom. Dynamikę kredytów konsumpcyjnych miały wyższą niż banki spółdzielcze.

 

Cały wywiad pt.  "Banki spółdzielcze chcą specjalnych przywilejów"  dostępny jest pod adresem:

Jerzy Różyński w Obserwatorze Finansowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *