Dolnośląskie

„Złota Jedynka” dla Nowogrodźca

Gmina Nowogrodziec uhonorowana została tytułem GMINY DWUDZIESTOLECIA w konkursie dla najaktywniejszych gmin województwa dolnośląskiego za największy postęp i dynamikę rozwoju gospodarczego w ostatnich latach.

 

Podczas tegorocznego Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie – Zdroju Gmina Nowogrodziec uhonorowana została tytułem GMINY DWUDZIESTOLECIA w konkursie dla najaktywniejszych gmin województwa dolnośląskiego – „Złote Jedynki” za największy postęp i dynamikę rozwoju gospodarczego w ostatnich latach.

 Organizatorem konkursu jest „Gazeta Wyborcza Wrocław” oraz Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska i Regionalna Izba Obrachunkowa.

     Naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego – prof. Stanisław Korenik i dr Małgorzata Pięta-Kanurska – opracowali metodologię badań, która pozwoliła sprawdzić, które gminy najszybciej rozwijały się w ostatnich latach, a które osiągały najlepsze wyniki w roku ubiegłym.

      Gminy porównywane były w następujących kategoriach: „Gminy 20-lecia”, „Gmina roku 2009” oraz „Odkrycie roku 2009”.

     Nowogrodziec otrzymując nagrodę w I kategorii pokonał 168 innych dolnośląskich samorządów. Decydowały tu głównie dane ekonomiczne.

Oceniane były trzy cechy w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w stosunku do każdej gminy: osoby pracujące, podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON oraz dochody. Na tej podstawie obliczono dla każdej gminy wskaźnik rozwoju.

     „Złota Jedynka” to kolejna nagroda Gminy Nowogrodziec za jej dynamiczny rozwój gospodarczy. 

     W roku 2009, w przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą” rankingu 100 najlepszych samorządów w Polsce, Nowogrodziec zajął 10 miejsce w Polsce oraz 3 miejsce w województwie dolnośląskim w kategorii gminy miejskie i miejsko – wiejskie.
    Wówczas samorządy oceniane były za ostatnie cztery lata działalności, jednak decydujący był wynik z 2008 roku. Ranking przeprowadzony był w dwóch etapach. W pierwszym dokonano wyboru gmin, które najefektywniej zarządzały swoimi finansami i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Badano m.in. takie wskaźniki jak: dynamika wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, dynamika wzrostu dochodów własnych, wartość środków unijnych, które w latach 2006-2008 wpłynęły na rachunek budżetu gminy, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów czy też relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia.
     Dzięki tak dobrym wynikom, opartym na bazie danych Ministerstwa Finansów, odpowiedniemu zarządzaniu finansami i trafnymi decyzjami inwestycyjnymi Gmina Nowogrodziec zakwalifikowała się do drugiego etapu, w którym oceniano jakość życia oraz sposób zarządzania samorządem co w konsekwencji przekłada się na jego rozwój. W drugim etapie analizie podlegały m.in. wydatki na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi, nakłady na gospodarkę mieszkaniową, współpraca z jednostkami pomocniczymi, stopa bezrobocia czy wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Należy tutaj nadmienić, że nowogrodziecki samorząd w ocenie jakości gminy za niektóre kryteria otrzymał więcej punktów od wielu gmin, które wyżej uplasowały się w rankingu.
      O bardzo szybkim postępie gminy świadczy fakt, że w stosunku do rankingu z 2008 roku Nowogrodziec awansował aż o 54 miejsca (z 64 miejsca w 2008r. na 10 miejsce w 2009r.).

     Mówiąc o wyróżnieniach gminy nie można zapomnieć również o rankingu Gmin Przyjaznych Biznesowi. W Konkursie Gmina Przyjazna Biznesowi 2009 w kategorii „Miasto” Nowogrodziec znalazł się wśród laureatów zajmując wysoką 3 pozycję w województwie dolnośląskim. Miasto jest uznawane za Przyjazne Biznesowi, jeżeli na 10 tysięcy mieszkańców mają w nim siedzibę przynajmniej dwie dynamiczne firmy – Gepardy Biznesu. Koleje kryterium to ocena gminy wynikająca z ankiet zebranych od podmiotów gospodarczych, w których to podmioty wypowiadają się na temat warunków jakie władze lokalne stwarzają środowisku biznesowemu.

     Otrzymanie nagrody ZŁOTEJ JEDYNKI w kategorii GMINA DWUDZIESTOLECIA to dla nas ogromne wyróżnienie – powiedział Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich. – Został doceniony wysiłek, zaangażowanie oraz wieloletnia praca zarówno władz samorządowych i pracowników administracji, jak i społeczności lokalnej. Zdobycie tego tytułu jest dla nas nie tylko wielkim sukcesem, ale przede wszystkim mobilizacją do dalszego działania na rzecz rozwoju naszej gminy, a tym samym podniesienia stopy życiowej naszych Mieszkańców.

źródło: Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *