Podkarpackie

Międzynarodowe sukcesy firmy ANKOL

"Dziś firma jest liderem w  dostawach towarów o znaczeniu strategicznym dla lotnictwa wojskowego i cywilnego. Posiadamy wszystkie niezbędne zezwolenia   i uprawnienia do uczestnictwa w przetargach krajowych i zagranicznych oraz certyfikaty potwierdzające naszą reputację", mówi Czesław Kolisz, Prezes i Dyrektor Generalny ANKOL Sp. z o.o. w Chorzelowie.

"Osiągnięta pozycja, jej rozwój i sukcesy firmy ANKOL, to efekt jasnej wizji i strategii rozwoju wytyczonej na początku drogi biznesowej przed  20 laty", mówi Prezes i Dyrektor Generalny ANKOL Czesław Kolisz.

Czesław Kolisz, Prezes i Dyrektor Generalny ANKOL Sp. z o.o. w Chorzelowie.

 Ogromna determinacja, solidna praca i jasne zasady zarządzania w oparciu o najwyższe standardy jakości są odzwierciedleniem przyjętego motta ,,Być przed innymi”, które stale motywuje do nieustannego rozwoju, innowacji, doskonalenia jakości i jest motorem do podejmowania nowych i ambitnych wyzwań.
Dziś firma jest liderem w  dostawach towarów o znaczeniu strategicznym dla lotnictwa wojskowego i cywilnego. Posiadamy wszystkie niezbędne zezwolenia   i uprawnienia do uczestnictwa w przetargach krajowych i zagranicznych oraz certyfikaty potwierdzające reputację ANKOL.

Realizujemy zamówienia dla departamentów zamówień MON krajów  od Ameryki Południowej po Kraje Dalekiego Wschodu a kontakty handlowe (w eksporcie i imporcie) utrzymujemy z podmiotami gospodarczymi 34 państw.

Firma w bieżącym roku osiągnęła wskaźnik eksportowy na poziomie  ok. 75% ogólnej sprzedaży.  Specyfika działalności związanej z lotnictwem jest uwarunkowana nie tylko ścisłymi procedurami ale wymaga przede wszystkim świadomości pracy o najwyższej jakości.

Tylko wysokie standardy świadczonych usług wsparte nowoczesnym systemami informatycznymi i procedurami wynikającymi z wdrożonych 8 systemów zarządzania, kompetentny personel i przestrzeganie zasad etyki biznesu pozwalają spełniać rosnące wymagania współczesnego rynku a jednocześnie zapewnić zyskowność firmy.                 

Wszystko to składa się na wypracowaną kulturę organizacyjną, która sprawia, że mimo trudnej sytuacji na rynkach gospodarczych udaje się utrzymać dotychczasowych klientów, pozyskiwać nowych, umacniać pozycję i prestiż firmy.

Dokonania handlowe  i finansowe ANKOL są dostrzegane nie tylko w kraju, czego dowodem są liczne wyróżnienia  ale również na arenie międzynarodowej.

Wyjątkowym uhonorowaniem ANKOL jest rekomendacja do światowych nagród przyznawanych przez  organizacje międzynarodowe. Między innymi podczas Konwencji  Business Initiative Directions w  Genewie firma otrzymała certyfikat i statuetkę CENTURY INTERNATIONAL GOLD QUALITY ERA AWARD oraz  w Paryżu na Konwencji Otherways Management & Consulting Association Nagrodę Nowej Ery (THE NEW ERA AWARD). Rosnący prestiż firmy przyczynia się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *