Podkarpackie

Jesteśmy dumni z naszego przemysłu lotniczego

"Dolina Lotnicza jest obecnie kołem zamachowym dla rozwoju podkarpackiego przemysłu. Jej celem jest przekształcenie Polski południowo-wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, który będzie dostarczał produkty i usługi dla najbardziej wymagających klientów", mówi Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta.

 

Jesteśmy dumni z naszego przemysłu lotniczego

z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Mirosławaem Karapytą rozmawia Jerzy Krajewski

W jaki sposób Urząd Marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości  w Waszym województwie?

Dla władz samorządowych województwa priorytetem jest tworzenie warunków dla szeroko pojętego rozwoju regionu. Wychodzimy naprzeciw światowym trendom, obecnym w globalnej gospodarce, szczególnie tym koncentrującym się na tworzeniu nowoczesnego i innowacyjnego przemysłu. Takie założenia przyświecają nam w podejmowaniu codziennych decyzji dotyczących regionu. Koncepcja stawiania na innowacyjność sprawdza się w praktyce. Efekty tych działań obserwujemy już dziś.
Światowi potentaci – MTU i Borg Warner ruszyli z produkcją w swych podrzeszowskich fabrykach, a kolejni, np. Goodrich i Vac Aero przygotowują się do budowy swoich fabryk. Jest to bez wątpienia dowód, że prowadzimy skuteczną i przemyślaną politykę gospodarczą.
Samorząd Województwa Podkarpackiego kreuje regionalną politykę innowacyjną regionu, wspierając jego rozwój. Niewątpliwym powodem do dumy jest dla nas dobra współpraca ze Stowarzyszeniem „Dolina Lotnicza”. Wspólnie rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięć mających na celu promowanie klastra lotniczego. Przykładem takiego współdziałania była prezentacja „Doliny Lotniczej”, podczas organizowanych przez samorząd w grudniu ubiegłego roku – Dni Województwa Podkarpackiego w Paryżu.
Samorząd Województwa Podkarpackiego, przy wsparciu z Unii Europejskiej działa na rzecz rozwoju „Doliny Lotniczej”. W latach 2004 – 2006 dofinansowany został projekt „Wspólne niebo – rozwój i integracja klastra lotniczego Dolina Lotnicza”. Jego realizacja zamknęła się kwotą ponad 158 mln zł, z czego ponad 118 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obecnie, wspólnie z „Doliną Lotniczą” realizujemy projekt systemowy „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”. Celem tego projektu jest zbudowanie w województwie podkarpackim sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki, w zakresie wdrażania innowacji. Dzięki temu powstanie regionalny system innowacji, który będzie zbiorem instytucji generujących wiedzę i innowacje. Podmioty te będą powiązane ze sobą siecią różnorodnych interakcji i współzależności oraz otwarte na współpracę z krajowymi i zagranicznymi systemami innowacji.
Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny położony na północ od Rzeszowa jest kolejnym ważnym elementem w tworzeniu innowacyjnej gospodarki regionu, który jako władze samorządowe wspieramy. Oprócz użyczenia gruntów będących własnością województwa podkarpackiego, samorząd województwa przekazał środki finansowe na rozwój parku w wysokości 24 mln zł. Jesteśmy również ważnym partnerem w projektach rozbudowy parku. Jednym z nich jest projekt o wartości 60 mln zł, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Samorząd Województwa Podkarpackiego widząc pilną potrzebę, wspiera rozwój nauki, zaczynając od edukacji szczególnie uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej, poprzez inwestowanie w innowacje w zakresie kształcenia zawodowego, a kończąc na wsparciu szkolnictwa wyższego.
W latach 2008 – 2010 samorząd przekazał 32 młodym naukowcom z regionu stypendia doktoranckie na kwotę 700 tys. zł. Te środki trafiły do naukowców, których prace doktorskie są ściśle powiązane z innowacyjnymi przedsiębiorstwami z sektorów wysokiej szansy podkarpackiej gospodarki.
W 2009 roku rozpoczęliśmy realizację programu stypendialnego, umożliwiającego rozwój kadry naukowo – badawczej z regionu, w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych, służących wzmocnieniu konkurencyjności, innowacyjności i rozwoju gospodarczego województwa. Program jest realizowany poprzez wsparcie stypendialne doktorantów. Do 2013 roku na ten cel przeznaczymy aż 20 mln zł. Stypendia w wysokości ponad 40 tyś. zł rocznie otrzyma około 250 doktorantów. Zależy nam, aby podejmowali oni pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach naukowych, w naszym regionie.
Środki na realizację obydwu programów stypendialnych pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także z budżetu państwa i budżetu województwa podkarpackiego.
Co roku, z budżetu województwa udzielamy dotacji na działalność publicznych szkół wyższych. Największe wsparcie otrzymują kluczowe uczelnie Podkarpacia, czyli Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski, a także wszystkie działające w regionie Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. Do tych uczelni trafi niemal 2,3 mln zł.
Mówiąc o przedsięwzięciach mających wpływ na rozwój gospodarczy regionu nie sposób nie wspomnieć o rozbudowie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.
Podrzeszowskie lotnisko – zarządzane przez spółkę, której większościowym udziałowcem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego – realizuje obecnie trzy projekty za ponad 24 mln zł, dofinansowane z RPO WP. W ramach tego programu zarezerwowaliśmy kolejnych 78 mln zł na rozwój regionalnego lotniska. Dodam, że z innych programów unijnych realizowane są dwa ogromne projekty, budowa nowoczesnego terminalu pasażerskiego i płyty postojowej dla samolotów. Zarządzająca – w naszym imieniu – lotniskiem, spółka, zabiega o kolejnych przewoźników, którzy chcą latać „do” i „z” Rzeszowa.

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta

Zobacz zdjęcie w powiększeniu

 

Jakie branże najlepiej rozwijają się w Waszym województwie?

Południowo-Wschodnia Polska może poszczycić się niezwykle bogatą historią przemysłu lotniczego. To właśnie tutaj skupione jest 90 proc. polskiej produkcji lotniczej. Na terenie województwa podkarpackiego już od siedmiu lat prężnie funkcjonuje Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, która skupia 80 firm produkujących podzespoły do samolotów. To właśnie „Dolina Lotnicza” jest obecnie kołem zamachowym dla rozwoju podkarpackiego przemysłu. Jej celem jest przekształcenie Polski południowo-wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, który będzie dostarczał różnorodne produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego dla najbardziej wymagających klientów.
Efekty działalności „Doliny Lotniczej” są widoczne już dziś nie tylko w kraju, ale także w Europie. W maju 2010 roku w Rzeszowie odbyły się Targi Doliny Lotniczej  – Aviation Valley Expo Day & B2B Meetings, podczas których przedstawiciele firm członkowskich Stowarzyszenia mieli okazję uczestniczyć w bezpośrednich spotkaniach z przedstawicielami firm z Europy i świata, instytucji i organizacji lotniczych.
Przemysł lotniczy to niezwykle obiecująca szansa, ale też i wyzwanie dla rozwoju województwa podkarpackiego. Mam nadzieję, że dzięki „Dolinie Lotniczej” już za kilka lat będziemy rozpoznawani na całym świecie, jako jeden z bardziej innowacyjnych regionów w Unii Europejskiej.

Czy mógłby Pan wskazać gminy, miasta i powiaty w Waszym województwie najbardziej przyjazne przedsiębiorczości?

Samorządy w regionie podejmują szereg działań mających na celu przyciągnięcie inwestorów i tworzenia korzystnego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Jednak to czy przedsiębiorcy zainwestują w konkretnej gminie, mieście czy powiecie, zależy od wielu czynników, częściowo zależnych od lokalnych samorządów a niekiedy nie.
Samorząd Województwa Podkarpackiego zabiega o to, aby ściągać do regionu znaczących inwestorów. Z pewnością ogromnym przedsięwzięciem, dzięki któremu Województwo Podkarpackie już skłoniło do zainwestowania u siebie, jest Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny (PPNT). To uzbrojony i uzbrajany obecnie, liczący blisko 170 ha teren – jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc dla lokowania inwestycji w południowo-wschodniej Polsce. Jest on swoistym magnesem, który przyciąga firmy z branży wysokich technologii, a w przyszłości wykorzystywać będzie potencjał miejscowych uczelni wyższych i ośrodków badawczych. Funkcjonują tu fabryki tak znaczących inwestorów jak Borg Warner, MTU Aero Engines Polska, OPTeam S.A, Yanko Sp. z o. o. Powstają Goodrich i Vac Aero. Rozwój Parku jest możliwy dzięki decyzjom Samorządu Województwa Podkarpackiego i środkom z Funduszy Europejskich.


Jak przedsiębiorcy w Waszym województwie korzystają z funduszy unijnych?

Niezwykle ważnym elementem, dzięki któremu firmy z naszego regionu mają szansę na dynamiczny rozwój jest wykorzystanie Funduszy Europejskich, dostępnych między innymi w ramach RPO WP. Wsparcie finansowe w ramach tego największego dla województwa programu unijnego, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem podkarpackich przedsiębiorców, którzy chętnie sięgają po dotacje na rozwój swoich firm.
W pierwszym konkursie na bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorców, kierowany przeze mnie Zarząd Województwa, rozdzielił aż 330 mln zł. Nasze dofinansowanie uzyskały między innymi 4 firmy wchodzące w skład Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza”. W drugim konkursie Zarząd Województwa rozdzielił kolejnych prawie 250 mln zł, na realizacje inwestycji przez przedsiębiorców. Wśród nich są także firmy wchodzące w skład „Doliny Lotniczej”. Chcemy, aby środki te jak najszybciej trafiały do beneficjentów i pracowały dla gospodarki regionu.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *