Podkarpackie

Sukces sprawnie zarządzanego szpitala

"Postawiliśmy na informatyzację jednostki i obecnie jesteśmy najbardziej skomputeryzowanym szpitalem zarówno w województwie jak i w resorcie. Dzięki  płynności finansowej zdołaliśmy obniżyć koszty dostarczanych nam  towarów i usług", napisał Zdzisław Białowąs, dyrektor ZOZ MSWiA w Rzeszowie.

 

Zdzisław Białowąs, dyrektor ZOZ MSWiA w Rzeszowie:

Stare przysłowie mówi „jak nie masz na kogo liczyć, to licz na siebie” i chyba to jest klucz do naszego sukcesu.

Jak by to nie zabrzmiało, nasz organ założycielski – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest w stosunku do starostów czy marszałków województw bardzo ubogi, a może oszczędny i od wielu lat nie możemy liczyć na dotacje budżetowe na inwestycje czy modernizacje w wielkościach porównywalnych do szpitali samorządowych.

Musieliśmy w związku z tym stać się znacznie bardziej samowystarczalni niż inni. Nie możemy też liczyć na wyrozumiałość w kwestii dyscypliny finansów publicznych i generowania zadłużenia.

To wszystko spowodowało, że konsekwentnie od kilku lat, realizujemy to o czym inni dyrektorzy szpitali wiedzą i o czym często mówią, ale na tym ich aktywność w kreowaniu zmian się kończy.

Od roku 1998 w szpitalu sukcesywnie wprowadzano wiele zmian, mających na celu jak najlepsze wykorzystanie posiadanych zasobów.
Nie bez obaw, ale dokonaliśmy zmiany profilu udzielanych świadczeń i mimo oporów ze strony pacjentów resortowych otworzyliśmy się na wszystkich pacjentów zainteresowanych leczeniem się u nas. Jesteśmy teraz ostrym szpitalem ogólnym o typowym miejskim charakterze i wydaje się, że dobrze uzupełniamy ofertę innych szpitali. Od początku staraliśmy się przewidywać przyszłe zmiany na rynku usług medycznych i nie wchodzić w drogę innym konkurując o te same pieniądze, ale uzupełniać ofertę rynku. Mimo, że jesteśmy stosunkowo małym szpitalem w Rzeszowie, to mamy znaczący pakiet usług w swoich specjalnościach.

 

 

Zdzisław Białowąs, dyrektor ZOZ MSWiA w Rzeszowie

Oczywiście niektóre zmiany bywały bolesne i wiązały się z likwidacją niektórych rodzajów usług, jak i pewnych rodzajów działalności pomocniczej, które z powodu niezbyt wysokiego zapotrzebowania taniej jest kupić na zewnątrz.

Stosujemy outsourcing usług prania, sprzątania, żywienia, diagnostyki laboratoryjnej. Wykorzystujemy partnerstwo publiczno prywatne.
Dokonaliśmy szerokiej restrukturyzacji  zatrudnionego personelu, w części administracyjnej i obsługi zlikwidowano część niepotrzebnych stanowisk pracy. Prowadzone są szkolenia dla wszystkich zatrudnionych pracowników, dzięki czemu pozyskują oni nową wiedzę, którą wykorzystują w wykonywaniu obowiązków.

Zakład przygotowuje się do uzyskania certyfikatu ISO oraz akredytacji, więc w sposób szczególny i dokładny są weryfikowane i ulepszane wszystkie procedury. Pracownicy systematycznie uczestniczą w szkoleniach i są oceniani przez kierowników komórek organizacyjnych. Na ile można staramy się motywować pracowników zarówno finansowo jak i pozamaterialnie do wykonywania swoich obowiązków w jak najlepszy sposób.
Przeprowadziliśmy wiele inwestycji mających na celu poprawę warunków leczenia i sprawowania opieki nad pacjentem. Dokonaliśmy w ciągu 4 lat praktycznej wymiany użytkowanego w zakładzie sprzętu medycznego.

Od początku działalności jako SP ZOZ postawiliśmy na informatyzację jednostki i obecnie jesteśmy najbardziej skomputeryzowanym szpitalem zarówno w województwie jak i w resorcie.

Wykonaliśmy znaczące modernizacje użytkowanych budynków zarówno od strony energochłonności jak i funkcjonalności. Zmodernizowaliśmy kotłownię, która obecnie zasila nas w ciepło jak i energię elektryczną.

Na każdy rok działalności przygotowywany jest plan zarówno dla działalności medycznej jak i inwestycyjnej, który są wytycznymi do działania, a dzięki szybkiemu przepływowi informacji reagujemy niezwłocznie na pojawiające się odchylenia czy zagrożenia.

Dzięki stałemu utrzymywaniu płynności finansowej i uczciwości wobec dostawców jesteśmy dobrym i wiarygodnym partnerem handlowym i zdołaliśmy obniżyć koszty towarów i usług dostarczanych przez przedsiębiorstwa zewnętrzne.

Nasze działania nakierowane są na jakość, sprawność, efektywność i racjonalność w celu zagwarantowania jak najwyższej jakości naszych usług w postaci leczenia, diagnozowania i opieki nad chorymi.

Chorych nie leczy się czarami czy magią tylko wykorzystaniem środków finansowych, które przekładają się na wynagrodzenia dobrych fachowców, leki i aparaturę medyczną.

Szpital od strony ekonomicznej to takie samo przedsiębiorstwo jak każde inne. To, że  nie produkuje gwoździ czy śrubek jest oczywiste, ale jego produkt – najwyższej klasy usługi zdrowotne potrzebują do wytworzenia odpowiedniego personelu, sprzętu i infrastruktury tak samo jak w każdej innej firmie.

Sukces na pewno zawdzięczamy mądrej, zaangażowanej załodze, identyfikującej się z celami jakie sobie stawiamy i doskonałej kadrze zarządzającej wszystkich szczebli.
 

Nasz komentarz:

W piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2010  ZOZ MSWiA w Rzeszowie  został wyróżniony tytułem Gepard Biznesu 2010, bo jego wartość rynkowa od marca 2008 r. do marca 2010 r.  wzrosła o 464 proc. z 12,9 mln zł do 72,7 mln zł. Zajął 61miejsce wśród 595 firm województwa podkarpackiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *