Informacje

Metodologia Konkursu Gepardy Biznesu

Metodologia wykorzystywana w Konkursie Gepardy Biznesu pokazuje, ile warta byłaby firma, gdyby jej akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.   W ciągu pięciu lat wyceniliśmy wartość rynkową 30 tysięcy firm  i 100 banków spółdzielczych .

Wartość rynkowa liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto), C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) i C/PG (cena do przepływów gotówkowych, czyli cena do sumy amortyzacji i zysku netto) dla giełdowych branż z ostatnich dni roboczych marca.

Wskaźniki są w tabelach pod adresem

Metodologia Konkursu Gepardy Biznesu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *