3Podkarpackie

Pierwszy Gepard Biznesu 2011

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie została pierwszym Gepardem Biznesu 2011 województwa podkarpackiego w VI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2011, bo rozwijała się dynamicznie w latach 2008-2010.

 

 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie  przesłał mejlem swoje dane finansowe za lata 2008-2010, z których wynika, że rozwijała się w tym czasie dynamicznie i zasługuje na tytuł Gepard Biznesu 2011, bo średnai z dynamik zysku netto i przychodów ogółem wyniosła 89 proc.

 

  2008 2009 2010 Dynamika w poc.
Przychody (w tys. zł)  6 438 14 055 16 350 154,0
Zysk netto (w tys. zł)  113 121 140* 24,2
Suma  dynamik 178
Średnia z dynamik 89

* prognoza

źródło danych:  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie

wyliczenia dynamki: Magazyn Przedsiębiorców "Europejska Firma"

 

Sukcesy RARR SA

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA od dwóch lat jest jedną z wiodących instytucji w Polsce inicjującą działania przedsiębiorcze i wspierającą samorządy  w skutecznym wykorzystaniu środków unijnych.

Dzięki utworzeniu Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego RARR S.A. jest także jedną z głównych instytucji  generujących nowe miejsca pracy. Skuteczność w działaniu i stworzenie odpowiednich warunków  przyczyniły się do pozyskania 35 inwestorów, którzy zatrudnią ponad 3 000 mieszkańców naszego województwa.

Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny jest najważniejszą inwestycją realizowaną przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego. Obszar parku to 123 ha położone w strefie Jasionka i Rozoźnica. Strefa w Rogoźnicy jest już praktycznie zapełniona, w Jasione działalność rozpoczęły 3 firmy, a kolejne się budują. Wyrażono zgodę na inwestora z branży hotelowej. Zainteresowani są kolejni – z branży lotniczej. Hotel, którego lokalizacja jest przewidziana naprzeciwko nowego portu lotniczego będzie wyposażony w kilkanaście sal konferencyjnych. Docelowo ma obsługiwać przedsiębiorców działających na terenie Parku. W 2010 roku RARR ogłosił przetarg na Inkubator Technologiczny o powierzchni 5200 m². Rozpoczną się również przetargi na laboratoria technologiczne dla Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. To inwestycje realizowane za pieniądze Unii Europejskiej w ramach programu „Rozwój Polski Wschodniej” z udziałem partnera, samorządu Województwa Podkarpackiego.  Jeśli wszystko się powiedzie w Podkarpackim Parku Naukowo – Technologicznym w przeciągu do trzech lat pracę może znaleźć 7 000 osób.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego od kwietnia 2008 roku pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej. Realizuje zadania zlecone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości związane z wdrażaniem działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Według niezależnych badań PARP-u  RARR S.A. jest jedną z najefektywniej działających Regionalnych Instytucji Finansujących w Polsce. Na tę ocenę złożyły się bardzo wysokie noty uzyskane od podkarpackich przedsiębiorców. W ciągu ponad dwóch lat RARR S.A. przekazał do rąk osób prowadzących różne formy działalności gospodarczej ok. 600 mln zł. Te pieniądze przyczyniają się do dynamicznego rozwoju Podkarpacia oraz do tworzenia nowych miejsc pracy. Kolejne 200 mln zł trafiło do podkarpackich firm i samorządów z programów unijnych. Na koniec 2010 roku, po podpisaniu wszystkich umów, była to kwota prawie 1 mld zł. Tak dużo udało się wypracować na rzecz regionalnych firm i samorządów. Te pieniądze stanowią ogromne wsparcie dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a także plasują nasz region w ścisłej krajowej czołówce pod względem ilości wykorzystanych środków z programów Unii Europejskiej.

W grudniu 2009 r. na mocy umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. otrzymała pomoc finansową w formie bezzwrotnego wsparcia na powiększenie wyodrębnionego księgowo Funduszu Pożyczkowego dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw Województwa Podkarpackiego. W ten sposób RARR S.A. przejęła na własny rachunek i odpowiedzialność Fundusz Pożyczkowy dla Mikro i Małych przedsiębiorstw Województwa Podkarpackiego, którym wcześniej, przez 11 lat zarządzała w imieniu PARP. Od początku jego istnienia do końca grudnia 2010 roku Fundusz udzielił 341 pożyczek na łączną kwotę 21 218 000 zł.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego jest postrzegana jako solidny partner w biznesie. Dotacje przekazane w ramach programu „Masz marzenia – bądź przedsiębiorcą” przyczyniły się do utworzenia 101 nowych podmiotów gospodarczych. Łącznie wartość podpisanych umów z Beneficjentami Ostatecznymi wyniosła 5 048 287 zł. W ramach tej kwoty: – 106 osób otrzymało dotacje inwestycyjną w wysokości do 40 tys. zł, 103 osoby otrzymało podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane w wysokości 1 126 zł, a  31 osób otrzymało przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 1 126 zł. W 2010 roku przeprowadzono I etap konkursu do programu „Być albo nie być przedsiębiorcą”, w ramach którego osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo założyły 63 firmy. Agencja zrealizowała programy pozwalające na zdobycie nowych umiejętności.

W projekcie „Zawód Sanitariusz – nowa szansa na siebie” 60 osób uzyskało możliwość przekwalifikowania zawodowego
i ponownego zafunkcjonowania na rynku pracy. Stworzono także warunki do rozwoju organizacji trzeciego sektora. W ramach projektu „Inkubatory Trzeciego Sektora (ITS) – lepsze czasy dla NGO”, a także „2+2=5. Razem możemy więcej w ekonomii społecznej”
do współpracy zostały włączone nawet koła gospodyń wiejskich.
Każda osoba działająca w stowarzyszeniach mogła przyjść i skorzystać z pomieszczeń, sprzętu, a także pomocy przewidzianej w ramach obu programów.  Projekt „Europejski Urzędnik – szkolenia dla pracowników gmin i powiatów Podkarpacia” stworzył możliwości na podniesienie kwalifikacji urzędnikom administracji publicznej.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z jej dynamicznym rozwojem zmieniła swoje wnętrza. Wszystkie pomieszczenia zostały wyremontowane. Przygotowano dokumentację na pełną modernizację. Powstanie sala audytoryjno – konferencyjna na 150 osób i kolejna na 50 miejsc, która będzie służyć przedsiębiorcom do spotkań z klientami. Bryła budynku otrzyma inny, nowoczesny kształt. Zostanie on rozbudowany od strony mostu Zamkowego, zmianie ulegnie elewacja. Na 18 a działce planowana jest budowa parkingu.
 Sukcesy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zostały zauważone i docenione, otrzymała wiele nagród i wyróżnień.
W 2009 roku RARR została uhonorowana Podkarpacką Nagrodę Gospodarczą w kategorii wydarzenie roku, za Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny. Następnie Laurem Studentów 2009 i tytułem „Promotor kultury Studenckiej”. W konkursie „DOM 2009” – Kryształową Cegłą za najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy. W 2010 roku tytułem – Firma przyjazna studentom. Uwieńczeniem działalności w 2010 roku było przyznanie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. statuetki Lidera Regionu 2010 w kategorii – kreator rozwoju regionalnego.
W minionym roku przy zatrudnieniu wynoszącym do 156 osób RARR realizowała 26 dużych projektów, prowadziła obsługę petentów, oferowała współpracę przedsiębiorcom  i samorządom przy sięganiu po unijne pieniądze, a nade wszystko prowadziła negocjacje  z inwestorami i obsługiwała Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny.
 
Niebawem RARR będzie musiała sprostać kolejnemu wyzwaniu, które jeśli się powiedzie zaowocuje dwoma tysiącami miejsc pracy. Zakończyła się faza wstępna przygotowania dla Starostwa Powiatu Rzeszowskiego dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi pozwoleniami na uzbrojenie kolejnych 60 ha gruntów położonych na terenie dzielnicy Rzeszów – Dworzysko. Dokumentacja będzie skończona we  wrześniu 2011 roku.
Po uzbrojeniu tych terenów rozpoczną się poszukiwania inwestorów i wprowadzenie kolejnych firm.

źródło: RARR SA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *