Podkarpackie

Nowa Sarzyna przyjazna inwestorom

"Opracowywany został plan zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno – usługowych, obszar „Sarzyna – Dymarki”. Obejmuje on  obszar około 36 ha, w tym 15 ha to teren stanowiący własność Gminy Nowa Sarzyna", mówi Jerzy Paul, Burmistrz Miasta i Gminy  Nowa Sarzyna

 

Jerzy Paul, Burmistrz Miasta i Gminy  Nowa Sarzyna

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna przyjazna inwestorom.

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna jest jedną z dynamicznie rozwijających się gmin Podkarpacia. Dzisiaj  na jej terenie działa prawie siedemset podmiotów gospodarczych, różnej wielkości i branż.

W gminie kompleksowo realizowane są inwestycje drogowe i kanalizacyjno-wodociągowe, finansowane w znacznym stopniu przy wykorzystaniu środków unijnych. W roku 2010 nasza gmina została wyróżniona przez Gazetę Prawną  w rankingu "Europejska Gmina, Europejskie Miasto."jako jedna z gmin najlepiej wykorzystująca fundusze unijne w województwie podkarpackim.

Jerzy Paul, Burmistrz Miasta i Gminy  Nowa Sarzyna

Dążymy do tego, aby nasz gmina była przyjazną dla przedsiębiorców i  inwestorów. Opracowywany został  plan zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno – usługowych, obszar „Sarzyna – Dymarki”. Plan obejmuje obszar około 36 ha, w tym 15 ha to teren stanowiący własność Gminy Nowa Sarzyna.

Podmiotom gospodarczym oferowana będzie ulga podatkowa,  a tereny pod inwestycje zostaną  wyposażone w  sieć wodociągową,   kanalizację sanitarną, sieć energetyczną oraz ciągi komunikacyjne. Na uzbrojenie w/w terenów Gmina Nowa Sarzyna uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Utworzenie terenów produkcyjno – usługowych ma na celu wsparcie rozwoju regionu, stworzenie nowych miejsc pracy, ograniczenie bezrobocia, zagospodarowanie istniejącej infrastruktury gospodarczej rozwój określonych dziedzin  działalności gospodarczej.
Dbanie o gospodarczy rozwój regionu jest jednym z moich priorytetowych zadań.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *