Kategoria: Podkarpackie

Tworzenie warunków sprzyjających biznesowi to priorytet Sanoka

„Przygotowujemy ponad 30 ha terenów inwestycyjnych w dzielnicy Dąbrówka, część z nich chcemy objąć strefą ekonomiczna, która już od lat funkcjonuje w Sanoku. Podpisaliśmy porozumienie z PAIiIZ S.A. Planujemy współdziałanie na rzecz gospodarczej promocji Sanoka, pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych”, mówi Wojciech Blecharczyk Burmistrz Sanoka.

Read more

Rozwój przedsiębiorczości to priorytet

"Od lat staramy się zachęcać przedsiębiorców do zainwestowania w naszej gminie. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna, z podstrefami w Nowej Dębie i Chmielowie to nasz kapitał. Aby zachęcić inwestorów do skorzystania z niej, podjęliśmy działania, aby stała się bardziej otwarta", mówi Wiesław Ordon, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Read more

Postawiliśmy na przedsiębiorczość

"Z dziesięcioletnim wyprzedzeniem przygotowujemy kompletnie uzbrojone w media tereny dla inwestorów. Działania samorządu, Agencji Rozwoju Przemysłu i Agencji Rozwoju Regionalnego spowodowały, że na naszym terenie powstało ponad sto znaczących firm oraz rozwinęło się kilkaset firm, utworzonych przez miejscowych przedsiębiorców", wyjaśnia Janusz Chodorowski, prezydent Mielca.  

Read more

Korzyści z sąsiedztwa Ukrainy

"Lokalna przedsiębiorczość jest w dużej mierze determinowana przez bliskość granicy z Ukrainą, co przekłada się także na zainteresowanie inwestorów z zewnątrz. To dla nich przygotowaliśmy 42 hektarowy teren z dostępem do bocznicy kolejowej, objęty podstrefą Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej", mówi Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla.  

Read more