Podkarpackie

Jesteśmy gminą przyjazną biznesowi

"Na terenie gminy przeprowadzona była niedawno kompleksowa modernizacja gazociągów, systematycznie prowadzone są remonty sieci energetycznej. Wybudowana została sieć kanalizacyjna. Na wszystkie inwestycje gmina otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej", mówi Zbigniew Sanocki, Burmistrz Gminy Jedlicze.

 

Zbigniew Sanocki, Burmistrz Gminy Jedlicze

Od początku mojej samorządowej działalności dużą wagę przykładam do stwarzania dobrych warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w naszej gminie.

Duży problem dla gminy stwarzały niegdyś budynki, które przejęliśmy od upadłego FABOS-u. Dzięki zastosowaniu ulg podatkowych dla firm rozpoczynających tu działalność gospodarczą udało się pozyskać inwestorów i ponownie przywrócić w nich produkcję.
Dużą wagą przywiązujemy do rozwoju infrastruktury drogowej. Dzięki corocznym dużym inwestycjom w tym zakresie możemy się dziś pochwalić bardzo dobrą siecią komunikacyjną, co jest w dzisiejszej dobie podstawą działalności biznesowej.

Dla dużej części miasta i tych części obszarów wiejskich, które mogą być atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów, uchwalone zostały Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Dotyczy to nie tylko terenów, których właścicielem jest Gmina, ale również dużych obszarów będących własnością prywatną miedzy innymi tereny przy drodze krajowej 28, które z racji swego położenia są szczególnie atrakcyjne.

Wszystkie tereny, o których mówiłem wcześniej, są oczywiście uzbrojone. Na terenie gminy przeprowadzona była niedawno kompleksowa modernizacja gazociągów, systematycznie prowadzone są remonty sieci energetycznej. Staraniem gminy wybudowana została sieć kanalizacyjna. Na wszystkie inwestycje gmina otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Wszyscy prowadzący na terenie Gminy działalność gospodarczą mogą w ramach pomocy „de minimis” otrzymać dopłatę do odprowadzanych ścieków.

Corocznie podczas prac nad budżetem bardzo ostrożnie ustalamy wysokość podatków. Zdajemy sobie sprawę, że są one zachętą do tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości.

 

 

Zbigniew Sanocki, Burmistrz Gminy Jedlicze

Od kilku lat realizujemy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pod nazwą „Czas na aktywność w Gminie Jedlicze”. Jest to cykl szkoleń dla osób bezrobotnych, które zdobywają nowe kwalifikacje. Corocznie uczestniczy w nich kilkadziesiąt osób, które po zdaniu egzaminu otrzymują certyfikat europejski. Większość z nich po ukończeniu kursów znajduje zatrudnienie w działających na naszym terenie firmach. Największą jednak satysfakcję jest fakt, że niektórzy zakładają własną działalność.

Dobrze przygotowana kadra pracownicza Urzędu Gminy udziela fachowych porad, jak założyć swoją firmę tym, którzy robią to po raz pierwszy. Służy również pomocą przy staraniach o dofinansowanie ze środków unijnych, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia ich potencjału.

Na terenie Gminy Jedlicze działa obecnie ponad 700 podmiotów gospodarczych, a ich ilość ciągle rośnie, co jest najlepszym dowodem na to, że jesteśmy gminą przyjazną biznesowi, a podejmowane przez nas działania przyczyniają się do wzrostu aktywności gospodarczej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *