Artykuły

PTE zdarły 14,1 mld zł podstawowych opłat

W latach 1999-2010 Powszechne Towarzystwa Emerytalne zdarły z przyszłych biednych emerytów aż 14,1 mld zł podstawowych opłat: opłaty od składki i opłaty za zarządzanie.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na swojej stronie internetowej "Biuletyn Kwartalny. Rynek OFE 4/2010".

Link do biuletynu

Są w nim w tabeli 14 dane na temat opłat pobranych przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne w IV kwartale 2010 r.

Potwierdzają one ekstrapolacje, jakie w połowie lutego 2011 r. przeprowadziłem na podstawie danych za 3 kwartały 2010 r.

Podstawowe opłaty pobrane przez PTE w latach 1999-2010 (w mln zł)              
Rok Opłata od składki Opłata za zarządzanie Suma dwóch opłat
1999 207,8 2,3 210,1
2000 701,1 35 736,1
2001 724,4 83,4 807,8
2002 624,5 150,7 775,2
2003 634,3 227,8 862,1
2004 699,6 285,8 985,4
2005 818,6 381 1199,6
2006 960,2 491,1 1451,3
2007 1056,5 586,6 1643,1
2008 1225,7 585,7 1811,4
2009 1302,2 639,7 1941,9
2010 805,6 893,5 1699,1
Łącznie lata 1999-2010 9760,5 4362,6 14123,1
źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Opłata za zarządzanie w 2010 r. wzrosła o 40 proc. w porównaniu z opłatą za zarządzanie w 2009 r. – z 639,7 mln zł do 893,5 mln zł.

Po ustawowym ograniczeniu maksymalnej płaty od składki z 7 proc. do 3,5 proc. jej wartość w 2010 r. spadła do 805,6 mln zł z 1302,2 mln zł.

Dzięki znacznej zwyżce opłaty za zarządzenie dochody PTE z tytułu tych dwóch opłat w 2010 r.  nie były jednak znacznie niższe niż w 2009 r. Wyniosły aż 1,7 mld zł, tylko 240 mln zł mniej niż w 2009 r.

Łączne dochody PTE z tytuły dwóch podstawowych opłat w latach 1999-2010 wyniosły 14,1 mld zł.

A to nie wszystkie opłaty pobierane przez PTE.

Są jeszcze m.in.:

Przychody od OFE przeznaczone na tworzenie rachunku premiowego –  65,5 mln zł w 2010 r.

Przychody z tytułu wykorzystania rachunku rezerwowego OFE – 59 mln zł w 2010 r.

Przychody z tytułu opłat na rzecz PTE  uiszczanych przez członków OFE i związanych z wypłatami transferowymi – 0,4 mln zł w 2010 r.

Łącznie w 2010 r. te dodatkowe opłaty wyniosły 127 mln zł.

Suma przychodów PTE -w 2010 r. to  1825,7 mln zł.

A wszystko na koszt przyszłych biednych emerytów.

Jerzy Krajewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *