Branża budowlana

Duże doświadczenie w branży elektrycznej

"Przedsiębiorstwo nastawione jest na nawiązywanie nowych kontaktów na płaszczyźnie współpracy z firmami z branży elektrycznej i elektroenergetycznej, w celu podejmowania nowych projektów na coraz to większa skalę", wyjaśnia  Zbigniew Czobot, prezes Elpomiar Sp. z o.o. w Lublinie.

 

Zbigniew Czobot, prezes Elpomiar Sp. z o.o. w Lublinie

Firma Elpomiar Sp. z o.o. została zarejestrowana 19 stycznia 2007r.  przez mgr inż. Zbigniewa Czobota pełniącego funkcję Prezesa Zarządu oraz mgr inż. Marcina Ryba pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu. Członkowie zarządu to osoby z dziesięcioletnim doświadczeniem, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej , a także w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Posiadają również uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej, utrzymania obiektów budowlanych.

Firma ma duże doświadczenie w branży elektrycznej, jest wykonawcą kompleksowych instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych. Zajmuje się modernizacją a także przebudową istniejących już instalacji, oświetleniem terenu, instalacjami odgromowymi, stacjami transformatorowymi, pracami kontrolno pomiarowymi, instalacjami domofonowymi i antenowymi, złączami kablowymi, systemami alarmowymi, monitoringiem, systemami nagłośnienia, montażem sieci komputerowych, montażem specjalistycznych urządzeń i osprzętu, instalacjami klimatyzacji i wentylacji.

Jako generalny wykonawca robót posiada czteroletnie doświadczenie we własnym kraju oraz trzyletnie na rynku międzynarodowym.

Atutem przedsiębiorstwa jest jego ciągły i intensywny rozwój. Firma dysponuje dobrze wyposażoną bazą sprzętową oraz wyszkoloną i doświadczoną kadrą pracowniczą. Jest elastyczna pod względem wymagań inwestorów. Służy fachowym doradztwem na każdym etapie prowadzenia prac począwszy od wstępnych uzgodnień, aż po finalny efekt pracy. Kadra firmy cechuje się odpowiednimi kwalifikacjami, fachową wiedzą oraz posiada odpowiednie uprawnienia.

Firma ciągle doskonaliła system zarządzania i strategie działania, udoskonaliła wysoki poziom informacji technicznej, nowoczesnych technologii i przepisów prawa dotyczących prowadzonej działalności, zatrudniła nowych specjalistów celem dalszego rozwoju sprzedaży usług, zintensyfikowała sprzedaż usług na terenach województw wschodnich i terenie kraju.

Zarząd spółki skupiony jest na maksymalnym wykorzystaniu możliwości produkcyjnej spółki.

Pracownicy dzięki ciągłemu szkoleniu, aktualizowaniu i poszerzaniu zakresu swoich kwalifikacji, podnoszą wartość firmy na rynku, która staje się bardziej atrakcyjna dla potencjalnych klientów i kontrahentów.

Przedsiębiorstwo nastawione jest na nawiązywanie nowych kontaktów na płaszczyźnie współpracy z firmami z branży elektrycznej i elektroenergetycznej, w celu podejmowania nowych projektów na coraz to większa skalę.

Charakterystycznym aspektem w toku działalności przedsiębiorstwa jest funkcja zmienności rynku z uwzględnieniem stopnia niepewności, ważną rolę więc odgrywa ciągła analiza otoczenia, mająca szczególne, wysokie znaczenie dla firmy. Działalność przedsiębiorstwa jest integralnie powiązana z inwestowaniem i jego strategicznym planowaniem.

Inwestowanie nie jest działalnością wyizolowaną, lecz jest integralnym składnikiem przedsiębiorstwa. Jest ono powiązane w większym lub mniejszym stopniu ze wszystkimi innymi rodzajami działalności przedsiębiorstwa. Działalność inwestycyjna jest kształtowana przez wiele decyzji i działań składających się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *