Branża budowlana

Staramy się być wykonawcą bezkonfliktowym

"Nie szczędzimy środków na podnoszenie kwalifikacji załogi poprzez szkolenia i jej integrację. Ważna jest również dobra, rodzinna atmosfera w firmie", mówi Mieczysław Wenta, Prezes Zarządu  Zakład Automatyki i Telekomunikacji Sp. z o. o. w Gdyni.

 

Mieczysław Wenta, Prezes Zarządu  Zakład Automatyki i Telekomunikacji Sp. z o. o. w Gdyni

Zakład Automatyki i Telekomunikacji Spółka z o. o.  jest specjalistyczną firmą o profilu automatyki kolejowej oraz telekomunikacji i energetyki.   
Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę z uprawnieniami o wysokich kwalifikacjach technicznych, długoletnim doświadczeniu zawodowym w zakresie kierowania budowami i montażu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

Nie szczędzimy środków na podnoszenie kwalifikacji załogi poprzez szkolenia i jej integrację. Ważna jest również dobra, rodzinna atmosfera w firmie. Prowadzimy rozważną politykę kosztową i przez dobre referencje wykonanych obiektów docieramy do solidnych inwestorów.
Wykonujemy zlecone roboty sprawnie, terminowo oraz zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi. Dowodami na to są posiadane referencje potwierdzające pełną wiarygodność techniczną i ekonomiczną zakładu do realizacji wszelkich prac związanych z budową i przebudową urządzeń srk, teletechnicznych i energetycznych.

Realizację Polityki Jakości zapewnia w naszej firmie System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.

Od początku staraliśmy się postępować niezwykle twórczo i w zasadzie nigdy nie spoczęliśmy na laurach. Zarząd jak i cała kadra techniczna od zawsze angażowali się we wszystkie najważniejsze projekty, od przyjęcia pierwszego pracownika, do organizacji i przygotowania kontraktu. Bardzo ważnym elementem, który zapewne wpłynął na naszą pozycję, jest ciągłe doskonalenie organizacji pracy, osiągnięcie optymalnej jakości oraz znaczące podwyższenie wydajno¬ści przy bieżącej kontroli kosztów, a w konsekwencji zwiększenie rentowności.
Wszystkie zarobione pieniądze były in¬westowane a zysk, w dużej części przeznaczany na inwestycje oraz w park maszynowo-samochodowy.
Pozwoliło to spółce na zachowanie niezależności finansowej w zakresie finansowania działalności bie¬żącej i inwestycyjnej.
Sukces udało nam się osiągnąć  dzięki dobrej strategii, trafnym inwestycjom w zasoby ludz¬kie oraz przeznaczeniu zysku na rozwój firmy i umiejętnemu zarządzaniu.
Staramy się być wykonawcą bezkonfliktowym, szybko reagować na zgłaszane uwagi oraz wybierać rozwiązania zadawalające zarówno interes  inwestora  jak i firmy .

Jako Prezes jestem przekonany, że dzięki naszej strategii  firma nadal będzie się rozwijać oraz  w przyszłości osiągniemy jeszcze większy sukces.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *