Artykuły

Połączenie GBW SA i MR Banku SA

5 września 2011 r. sąd  wydał postanowienie, na mocy którego dokonał wpisu połączenia GBW SA i MR Banku SA do rejestru przedsiębiorców. Połączenie  nastąpiło przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (MR Banku ) na spółkę przejmującą (GBW).

 

Połączenie GBW S.A. i MR Banku S.A. stało się faktem

W dniu 5 września 2011 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS, wydał postanowienie, na mocy którego dokonał wpisu połączenia GBW S.A. i MR Banku S.A. do rejestru przedsiębiorców.

Połączenie spółek nastąpiło na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Mazowiecki Bank Regionalny S.A.) na spółkę przejmującą (GBW S.A.).

Decyzja Sądu jest konsekwencją uchwał podjętych podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy – zarówno w wypadku GBW S.A., jak i MR Banku S.A. za takim rozwiązaniem opowiedziało się ponad 90 proc. głosujących.

Przypomnijmy, że Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. powstał w 1990 r. z inicjatywy Banków Spółdzielczych działających w Wielkopolsce i południowo-zachodniej części kraju. Przedmiotem działania Banku od początku są następujące obszary:

   1. pełnienie funkcji banku zrzeszającego w sieci banków spółdzielczych poprzez różne formy współpracy z bankami oraz działanie na rzecz i w interesie zrzeszonych banków,
   2. uniwersalna obsługa bankowa osób fizycznych i prawnych, obsługa finansowa przedsięwzięć gospodarczych – szczególnie w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Głównymi akcjonariuszami Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. są Banki Spółdzielcze, tworzące Spółdzielczą Grupę Bankową.

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. jest pierwszym w Polsce Bankiem zrzeszającym Banki Spółdzielcze, który nie został powołany ustawowo, lecz powstał z inicjatywy samych Banków Spółdzielczych. Tworząc SGB, Bank czerpie wzorce przede wszystkim z długoletniej tradycji polskich banków spółdzielczych, jak również wykorzystuje pozytywne doświadczenia podobnych struktur funkcjonujących zagranicą.

źródło: www.sgb.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *