Artykuły

Kobiety mają ducha przedsiębiorczości

Kobiety w Polsce są przedsiębiorcze. Taki wniosek płynie z badania ankietowego przeprowadzonego przez Tax Care. Kobiety, które startują z własnym biznesem, chcą się rozwijać i odnosić sukcesy.

 

Zaskakująco niski jest odsetek tych, które otwierają działalność po to, by mieć więcej czasu na obowiązki domowe.

Kobieta otwiera własną firmę, po to, żeby mieć więcej czasu na opiekę nad dziećmi i prowadzenie domu? Nic bardziej mylnego – wskazuje badanie Tax Care przeprowadzone wśród drobnych przedsiębiorców. Tylko 1% kobiet, które wzięły udział w ankiecie, wskazały nielimitowany czas pracy jako decydujący o założeniu własnej firmy. W przypadku mężczyzn natomiast odsetek ten wyniósł aż 12%. W badaniu wzięło udział 1018 przedsiębiorców. Przeprowadzono je w czerwcu br. w placówkach Tax Care w dużych miastach Polski.
 

Kobiety chcą się rozwijać i więcej zarabiać

Ponad jedna czwarta ankietowanych kobiet zdecydowała się na własny biznes ze względów ambicjonalnych. Z badania wynika, że kobiety częściej niż mężczyźni stawiają na samorealizację i rozwój zawodowy (26%). W przypadku mężczyzn odsetek ten wynosi mniej bo tylko 22%. Kobiety wygrywają z mężczyznami także w kategorii „duch przedsiębiorczości”. Jako główny motyw podjęcia działalności gospodarczej tę odpowiedź wskazało 15% ankietowanych kobiet i 13% ankietowanych mężczyzn.

Damskie biznesy są mniej dochodowe

Nieco więcej kobiet niż mężczyzn wskazuje też, że powodem rozpoczęcia własnej działalności była chęć osiągania wyższych zarobków. Samo przejście na własną działalność, być może pozwala kobietom zarabiać więcej w stosunku do tego co dostałyby pracując na etacie, ale nie gwarantuje wyższych zarobków niż osiągają przedsiębiorcy-mężczyźni. Może to wynikać stąd, że kobiety częściej działają w branżach mniej dochodowych (sklepy, drobne usługi, jak kosmetyka, krawiectwo itp.). Mężczyźni natomiast częściej podejmują działalność w branżach przynoszących większe zyski (usługi budowalne, motoryzacyjne).
W innym miejscu tego samego badania przedsiębiorcy zostali poproszeni o określenie swoich rocznych dochodów w różnych przedziałach. Wniosek jest oczywisty: w dwóch najniższych progach, do 20 tys. zł i od 21 tys. do 50 tys. zł, kobiety mają wyraźną przewagę. Z koli w przypadku wyższych przedziałów zdecydowanie większy jest odsetek mężczyzn.

Mniej czasu w firmie

Inną przyczyną osiągania przez kobiety niższych zarobków jest czas, jaki poświęcają na prowadzenie firmy. Jak wynika z badania Tax Care kobiety poświęcają mniej czasu własnemu biznesowi. Jeśli porównamy wyniki dla dwóch analizowanych grup – mężczyzn i kobiet – okazuje się, że wyższy odsetek kobiet w porównaniu z mężczyznami spędza w firmie do 8 godzin dziennie. Większość ankietowanych mężczyzn (61%) poświęca własnemu biznesowi więcej niż 8 godzin.

Kobiety nie lubią ryzyka i kredytów

Można więc postawić pytanie: jeśli kobiety tak dobrze radzą sobie w biznesie, dlaczego w Polsce cały czas mamy więcej męskich biznesów? Badanie Tax Care potwierdziło tę prawidłowość. Wśród ankietowanych  65% stanowili mężczyźni, a tylko 35% – kobiety.  Składa się na to wiele czynników. Może wynikać to z charakteru kobiet, które rzadziej niż mężczyźni są skore do podejmowania ryzyka, a nieodłącznym elementem prowadzenia własnego biznesu jest właśnie ryzyko. Potwierdzeniem tego są wyniki dotyczące pytania o źródło finansowania działalności gospodarczej.

Według dr Ewy Lisowskiej, ekonomistki z SGH, kobiety mają generalnie niższe poczucie własnej wartości w stosunku do mężczyzn. Boją się często, że pomysł na biznes, który się zrodził może nie zakończyć się sukcesem. Wiąże się to z tym, że kobiety bardzo często nie umieją promować swoich pomysłów i osiągnięć. Nie oznacza to jednak, że nie mają wiedzy i kwalifikacji. Zdaniem Ewy Lisowskiej na okresowych ocenach w firmach kobiety często wypadają lepiej niż mężczyźni. A wypadają lepiej, bo często są lepiej wykształcone od mężczyzn. Badanie Tax Care wykazało, że wśród ankietowanych ponad połowa kobiet posiada wyższe wykształcenie (55%). Odsetek dla mężczyzn w tej grupie wyniósł 44%.

Dr Joanna Szlęzak-Matusewicz, Kierownik Zespołu Analiz Podatkowych TaxCare

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *