Branża rolna

Prace naukowe, wdrożeniowe i hodowla

"Spółka zajmuje się hodowlą i chowem bydła, owiec, a także realizacją zleconych tematów badawczych", informuje Eugeniusz Malinowski, prezes Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o.  w Kołbaczu.

 

 

Eugeniusz Malinowski, prezes Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o.  w Kołbaczu

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o. zlokalizowany jest na terenie gminy Stare Czarnowo w województwie zachodniopomorskim. Utworzony został 1 lipca 1967 roku. W grudniu 2000 roku przekształcono go w spółkę z o.o., w której Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie posiada 100 proc.  udziałów. Kapitał zakładowy wynosi 31 942 000 zł. Spółka gospodaruje na powierzchni 4445 ha, z czego grunty orne stanowią 2721 ha, a łąki i pastwiska 900 ha. Zatrudnienie wynosi 83 pracowników.

 

Spółka zajmuje się hodowlą i chowem bydła, owiec, a także realizacją tematów badawczych zleconych przez Instytut Zootechniki PIB Kraków, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zakład współpracuje również z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym oraz Uniwersytetem Szczecińskim, a także Krajową Stacją  Badawczą Rolnictwa i Rybołówstwa w Dummersdorfie w Niemczech, Uniwersytetem Rolniczym w Gorki na Białorusi oraz Uniwersytetem Rolniczym w Charkowie na Ukrainie.

Prace naukowe oraz wdrożeniowe prowadzone są z dziedziny technologii produkcji mleka, wychowu cieląt i jałowizny, ochrony środowiska, żywienia zwierząt, chowu owiec, jakości produktów zwierzęcych i ekonomiki.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *