Mazowieckie

Regulamin Konkursu „Efektywna Firma 2011”

Logo promocyjne „Efektywna Firma 2011” przysługuje przedsiębiorstwom, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych za lata 2008-2010 była wyższa niż 5 proc.

 

Regulamin IV edycji Konkursu „Efektywna Firma 2011”

I. Misja

Misją Konkursu  „Efektywna Firma” jest wspieranie rozwoju polskich firm.

II. Cele

1. Wyłonienie najefektywniejszych przedsiębiorstw.
2. Promowanie najefektywniejszych przedsiębiorstw.
3. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.
4. Promowanie ULAN Sp. z o.o., magazynu „Europejska Firma” i Programu Rabatowego Tęcza.

III. Organizatorzy


Organizatorami Konkursu „Efektywna Firma” są magazyn „Europejska Firma” i jego wydawca ULAN Sp. z o.o.

IV. Kategorie Konkursu

A. Najefektywniejsze  przedsiębiorstwo w następujących województwach:
 
1. dolnośląskie,
2. kujawsko-pomorskie,
3. lubelskie,
4. lubuskie,
5. łódzkie, 
6. małopolskie,
7. mazowieckie,
8. opolskie,
9. podkarpackie,
10. podlaskie,
11. pomorskie,
12. śląskie,
13. świętokrzyskie,
14. warmińsko-mazurskie,
15. wielkopolskie,
16. zachodniopomorskie.

B. Najefektywniejsze  przedsiębiorstwo w następujących branżach:
1. Handlowa
2. Budowlana
3. Materiałów budowlanych
4. Przemysł lekki
5. Spożywcza
6. Chemiczna
7. Przemysł elektromaszynowy
8. Telekomunikacyjna
9. Informatyczna
10. Przemysł drzewny i papierniczy
11. Medialna
 
V. Wybór zwycięzców.

1. Wybór dokonywany jest według średniej stosunku zysku netto do przychodów z lata 2008-2010.

VI. Uczestnictwo.

1. Uczestnictwo w Konkursie „Efektywna Firma” jest bezpłatne.
2. W konkursie mogą brać udział firmy działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W konkursie mogą uczestniczyć firmy, które nie wyrażały na to zgody. Wystarczy, że ich dane finansowe są dostępne w rejestrach i publikacjach.

VII. Nagrody.

1. Nagrodami w konkursie „Efektywna Firma” są dyplomy, statuetki „Złota Skarbonka” i logo promocyjne „Efektywna Firma”.

Image

 

 

 

 

 Zdjęcie statuetki „Złota Skarbonka”

 

2. Dyplomy przysługują firmom, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów za lata 2008-2010 była wyższa niż 5 proc.
3. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uczestnictwo w jednej z Konferencji Nowoczesnego Biznesu.
4. Statuetki przysługują firmom, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów z lata 2008-2010 była wyższa niż 5 proc.
5. Statuetki są bezpłatne dla pierwszej w kolejności firmy z rankingów wojewódzkich oraz zwycięzców rankingów branżowych, jeżeli są odebrane na jednej z Konferencji Nowoczesnego Biznesu. W pozostałych przypadkach statuetki są płatne – 500 zł netto.
6. Logo promocyjne „Efektywna Firma” przysługuje firmom, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów za lata 2008-2010 była wyższa niż 5 proc.  Mogą go używać firmy, których przedstawiciele wezmą udział w Konferencji Nowoczesnego Biznesu albo wykupią Pakiet Marketingowy „Efektywna Firma”. 

VIII. Ogłoszenie wyników.

1. Wyniki Konkursu  „Efektywna Firma” ogłaszane są na Konferencjach Nowoczesnego Biznesu oraz na stronie www.gepardybiznesu.pl i w Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma".
2. O terminach i miejscach organizowania Konferencji Nowoczesnego Biznesu decyduje prezes ULAN Sp. z o.o. 
3. Udział w Konferencjach Nowoczesnego Biznesu jest płatny – 300 zł netto od osoby.

IX. Zmiany regulaminu.

1. Regulamin Konkursu  „Efektywna Firma” ustala i zmienia prezes ULAN Sp. z o.o. 
.
2. Regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie redakcji magazynu „Europejska Firma” oraz na www.europejskafirma.pl.

Regulamin zatwierdzony przez prezesa ULAN Sp. z o.o. 29 listopada 2011 r.

 

PS. 

 

 

http://www.pwsz.pl/content.php?sid=68549d91f06a2f74e8d26f180a035718&tr=cl&cms_id=1000001166&gr=1&p=

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *