Artykuły

Pomocna dłoń dla młodych firm

Wspieranie powstawania nowych, innowacyjnych firm oraz zapewnienie polskim przedsiębiorcom możliwości poznania modeli biznesowych funkcjonujących w USA – to główne cele Polsko-Amerykańskiego Instytutu Nowych Inicjatyw.

List intencyjny w sprawie powołania Instytutu podpisali 9 stycznia br.: Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz Eva Blaisdell, założycielka Angel Mobile.

Uroczyste podpisanie listu odbyło się w obecności Pawła Pietrasieńskiego, Radcy-Ministra, Kierownika Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie, Franciszka Spuly, Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, Macieja Cybulskiego, przedstawiciela stanu Illinois w Polsce oraz Granta Blaisdella, założyciela FreeWay Conglomerate.

„Chcemy, aby instytut stał się platformą wymiany doświadczeń między odnoszącymi sukcesy na arenie międzynarodowej przedsiębiorcami, a zaczynającymi karierę w biznesie młodymi Polakami” – mówi Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

„Dalszy dynamiczny rozwój polskiej gospodarki zależeć będzie od powstawania nowych, innowacyjnych firm. Inicjując wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą powstanie Polsko-Amerykańskiego Instytutu Nowych Inicjatyw chcemy połączyć potencjał intelektualny i przedsiębiorczość Polaków z nowoczesnymi modelami biznesowymi oraz kapitałem z USA. Posiadamy duże doświadczenie na tym polu, wyniesione z wielu projektów związanych ze start-upami, zrealizowanych na rynku amerykańskim” – mówi Eva Blaisdell.

W liście intencyjnym strona amerykańska zobowiązała się m.in. do wsparcia start-upów wiedzą i doświadczeniem, promocji inicjatywy na rynku amerykańskim, organizowania seminariów na temat gospodarki cyfrowej oraz poszukiwania środków finansowych na rozwój innowacyjnych firm. Krajowa Izba Gospodarcza wesprze inicjatywę na rynku polskim m.in. poprzez promocję wśród członków KIG oraz nawiązanie współpracy Instytutu z instytucjami państwowymi, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

O postępach w sprawie powołania Polsko-Amerykańskiego Instytutu Nowych Inicjatyw Krajowa Izba Gospodarcza będzie informować w kolejnych komunikatach.

źródło: Krajowa Izba Gospodarcza za PR News

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *