Artykuły

Banki spółdzielcze objęły 100% akcji BPS serii K

"Banki spółdzielcze objęły 100% akcji  BPS serii K", powiedział nam Wojciech Kulak, przewodniczący Rady Nadzorczej BPS. Wielkie brawa więc dla tej rady za obronę spółdzielczego charakteru Grupy BPS, zablokowanie zwiększenia udziału podmiotów spoza sektora BS w akcjonariacie największego banku zrzeszającego.

 

"Emisję akcji Banku Polskie Spółdzielczości serii K w lutym 2012 r. objęły tylko banki spółdzielcze", powiedział nam Wojciech Kulak, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu, przewodniczący Rady Nadzorczej BPS.

"Banki spółdzielcze kupiły 115 461 039 akcji serii K po złotówce. O taką kwotę zwiększył się kapitał BPS, bo emisja ta została już opłacona", wyjaśnił Wojciech Kulak.

Rada Nadzorcza BPS nie zgodziła się, by akcje BPS serii K objęły inne podmioty niż banki spółdzielcze. A zapisy na nie, jak podał portal BS.net.pl, złożyły 3 fundusze inwestycyjne i Getin Noble.

Portal BS.net.pl poinformował 22 lutego 2012 r.:

"Po ostatnim NWZA Banku BPS, podczas którego podjęto uchwałę o podniesieniu kapitału w drodze emisji akcji w pierwszej transzy  BS-y objęły nieco ponad 100 mln akcji, czyli ok 80 % emisji. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej listę innych inwestorów do objęcia pozostałej transzy – 3 fundusze inwestycyjne i Getin Noble. Rada jednogłośnie wydała opinię negatywną w tej sprawie sugerując skierowanie pozostałej części emisji wyłącznie do banków spółdzielczych."

Wynika z tego, że bankom spółdzielczym udało się wysupłać jeszcze 15 mln zł na akcje serii K, a około 10 mln akcji nie zostało objętych.

"Liczba 125 mln akcji to był maksymalny poziom emisji, na jaki zgodziło się Walne Zgromadzenie BPS. Rada Nadzorcza uznała, że 115 mln zł to wystarczający wzrost kapitału BPS", wyjaśnił nam Wojciech Kulak. Nie krył, że zarząd BPS nie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy.

Jeszcze raz wielkie brawa dla Rady Nadzorczej BPS za obronę spółdzielczego charakteru Grupy BPS, zablokowanie zwiększenia udziału podmiotów spoza sektora BS w akcjonariacie największego banku zrzeszającego.

 

Jerzy Krajewski

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *