Informacje

Mirosław Potulski nie jest już prezesem BPS

Rada Nadzorcza Banku Polskie Spółdzielczości 17 kwietnia 2012 r.  odwołała Mirosław Potulski ze stanowiska prezesa BPS, a Krzysztofa Jagielskiego ze stanowiska wiceprezesa BPS.

 

Komunikat banku w tej sprawie: 

 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie uprzejmie informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Mirosława Potulskiego oraz ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Pana Krzysztofa Jagielskiego.

 

Jednocześnie, podczas tego samego posiedzenia, oddelegowała na czas do 30 czerwca 2012 r. Członków Rady Nadzorczej: Pana Józefa Czysza oraz Panią Barbarę Ruszczyńską do pełnienia obowiązków odpowiednio Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.

 

Poniżej zamieszczamy notki biograficzne Członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do pracy w Zarządzie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

 

Józef Błażej Czysz

Urodzony w 1957 roku. Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe o tematyce Działanie Banków Komercyjnych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Europejskie Prawo Bankowe w Polskiej Akademii Nauk. W latach 1984-1996, Wiceprezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Miedźnej. Od 1996 roku zasiada w Zarządzie Banku Spółdzielczego w Miedźnej,  od 1999 roku jako Prezes Zarządu. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. od 2005 roku.

 

Hanna Barbara Ruszczyńska

Urodzona w 1949 roku. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Związana z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Spółdzielczym od początku pracy zawodowej. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. od 2005 roku.

 

źródło: www.bankbps.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *