Artykuły

Wiejska gmina Ustka zaprasza

ImagePortal DolinaŁupawy.pl zaprasza do gminy  Ustka u ujścia rzeki Łupawy, gdzie są piękne kościoły, pałace i plaże nad Bałtykiem z ośrodkami wczasowymi w Rowach i Poddąbiu.

 

 

     Gmina Ustka utworzona została jako samodzielna jednostka administracyjna dnia 1 lipca 1976 roku. Położona jest na środkowym wybrzeżu Bałtyku, między ujściem rzeki Słupi i Łupawy do morza. Jest to obszar o niepowtarzalnych walorach krajobrazowych i zdrowotnych. Sąsiaduje od strony wschodniej ze Światowym Rezerwatem Biosfery – Słowińskim Parkiem Narodowym; od południowej z Parkiem Krajobrazowym "Dolina Słupi", Pomnikiem Przyrody Ożywionej i Nieożywionej. Zachodnią część gminy natura ukształtowała jako teren podmokły. Gmina Ustka zajmuje powierzchnię 21.810 ha, w tym 11.744 ha (50,8 %) to użytki rolne; 6.723 ha (30,8 %) to lasy. Długość wybrzeża morskiego wynosi około 20 km. Gęstość zaludnienia 33 osoby na km kw. Ludność ogółem 7.573 mieszkańców. Osadnictwo skupione jest we wsiach od 300 do 800 mieszkańców. Wsie mają kształt ulicówek i są połączone dogodną siecią komunikacyjną.    
    Powierzchnia terenu modelowana była przez lądolód skandynawski oraz działalność morza. Na zachód od miasta Ustki – odrębnej jednostki administracyjnej położonej w samym sercu gminy – rozciąga się szeroka, piaszczysta plaża, a na wschód wybrzeże klifowe, nieustannie się zmieniające. Wydmy nadbrzeżne porośnięte są lasami sosnowymi, bukowymi i mieszanymi. Dzięki tym walorom panują tu doskonałe warunki sanatoryjno – lecznicze i rehabilitacyjne. Powietrze morskie zawiera: jod, sól – co sprzyja leczeniu chorób układu oddechowego i krążenia. Coraz częściej wykorzystywane złoża borowin sprzyjają leczeniu chorób narządów ruchu.
     Do najważniejszych miejscowości turystycznych leżących bezpośrednio nad morzem należą tętniące życiem Rowy ze świetnie rozwiniętą infrastrukturą turystyczną, "dziewicza" jeszcze Dębina z jednymi z najpiękniejszych klifów, urocze, otoczone lasami Poddąbie i nie mniej malownicze Orzechowo i Przewłoka. Dużego znaczenia turystycznego nabierają też pobliskie Wytowno i Lędowo. Osoby zainteresowane wypoczynkiem w wiejskim zaciszu z dala od zgiełku i hałasu mogą odpocząć w gospodarstwach agroturystycznych w miejscowościach takich jak Bałamątek, Redwanki, Objazda, Charnowo, Niestkowo i Wodnica oraz Duninowo, Starkowo i Możdżanowo. Miłośnicy czynnego wypoczynku znajdą szlaki rowerowe, piesze i konne oraz szlak wodny rzeką Słupią i Łupawą. Gospodarze Gminy Ustka jako jedni z pierwszych w Polsce urzeczywistnili oryginalny pomysł urządzenia szlaku rowerowego na starych nasypach kolejowych. Trasa ta między Rowami a Przewłoką liczy 20 km i została nazwana "Szlakiem Zwiniętych Torów". Stanowi ona odcinek Hanzeatyckiej Trasy Rowerowej R-10 liczącej ponad 3 tys. km. Tutaj dwa razy w roku organizowane są Ogólnopolskie Rajdy Rowerowe, a Poddąbie, w którym odbywa się zawsze finał, nazwane zostało "Rowerową letnią stolicą Polski". Wędkarstwo, zwłaszcza połów troci i łososi na Słupi staje się od paru lat wielką atrakcją tzw. turystyki wędkarskiej w Polsce. W sezonie wędkarskim ujście Słupi na odcinku Niestkowo – Charnowo – Zimowiska to najbardziej pożądane i oblegane łowisko łososia w Polsce. Łowiectwo, skupione w 5 lokalnych kołach oferuje też atrakcyjne odstrzały dla zaprzyjaźnionych kół. W rozwoju turystyki bardzo pomocna jest dobra infrastruktura.
    Główne funkcje gminy to zagospodarowanie turystyczne, czyli działalność inwestycyjna, mającą na celu stworzenie warunków do wypoczynku; rolnicze, czyli działalność, której celem jest produkcja żywności. Głównym założeniem władz gminy jest stworzenie korzystnych warunków dla powstania nowych podmiotów gospodarczych, które ożywią życie gospodarcze ą jednocześnie dadzą mieszkańcom nowe miejsca pracy.   
    Gmina Ustka jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców i turystów. Umożliwia wysoki poziom życia poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy, usługowo – turystyczno – ekologiczny , nowoczesną edukację, dobrą opiekę medyczną i socjalną, kultywowanie lokalnych tradycji a nade wszystko integrację społeczności lokalnej. Wszystkie sołectwa posiadają sieć wodociągową i są zaopatrywane w wodę z ujęć głębinowych. Budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Rowach pozwoliła skanalizować prawie cały obszar w jej zlewni. W miejscowościach wczasowych i nadmorskich trwałe i estetyczne nawierzchnie drogowe oraz chodniki podnoszą zdecydowanie standard zagospodarowania terenu. Rowy i Poddąbie to najlepsza tego wizytówka. Dołączają do nich miejscowości takie jak Dębina, Duninowo, Bałamątek i Objazda. W Przewłoce w czasie badań geologicznych odkryto wody termalne o temperaturze 32 – 36 st. Celcjusza. Istnieje możliwość pozyskiwania wody ciepłej z tych złóż. We wszystkich miejscowościach istnieje sieć telefonii stacjonarnej i komórkowej. Rozbudowywana jest sieć gazowa.
    Oświata, kultura i sport to dziedziny życia, które zawsze wymagały od ludzi dużo zapału, pasji społecznej ale przede wszystkim niemałych nakładów finansowych. Nigdy tego tu nie brakowało. Efektem są nowoczesne szkoły w Objeździe, Charnowie, Zaleskich, Gąbinie i Wytownie. Wszystkie szkoły mają dobre warunki do uprawiania sportu. Szkoła podstawowa i gimnazjum w Objeździe może pochwalić się pełnowymiarową halą sportową. Jest to ogromne centrum sportowo – szkoleniowe. Gminny Ośrodek Kultury w Zaleskich, świetlice wiejskie w prawie wszystkich miejscowościach gminy i Gminna Biblioteka Publiczna w Objeździe to bardzo dobra i trwała struktura placówek kultury. "Taka Gmina" to zapewne przyjazne i dobre miejsce do zamieszkania i wypoczynku. Zaproszenie do jej odwiedzenia, osiedlenia się czy inwestowania otrzyma każdy zarówno od władz samorządowych jak i lokalnej społeczności.   
W gminie Ustka znajdują się zabytkowe kościoły z przylegającymi cmentarzami – stanowiące zabytki klasy "0" objęte opieką konserwatora zabytków. Do najbardziej wartościowych zaliczyć można:
 

    *    Kościół filialny p.w. "Znalezienia Krzyża" w Charnowie z XV w.
    *   Kościół p.w. "Matki Bożej Częstochowskiej" w Duninowie z XV w.
    *   Kościół filialny p.w. "św. Mikołaja" w Zimowsikach z XVI w.
    *   Kościół filialny p.w. "Podwyższenia Krzyża" w Machowinie z XIX w.
    *   Cmentarz w Machowinie 
    *   Kościół filialny p.w. "Św. Bartłomieja" w Możdżanowie z XIV w.
    *   Kościół p.w. "Matki Bożej Częstochowskiej" w Objeździe z XVII w.
    *   Neoromański kościół w Rowach z XIX w.
    *   Kościół filialny p.w. "św. Stanisława" w Zaleskich z XVIII w.
    *   Ryglowy kościół p.w. "św Franciszka z Asyżu" w Wytownie z XVII w.
    *   Neogotycki kościół filialny p.w. "Najświętszego Serca Pana Jezusa" w Gąbinie z 1914 r.
    *   Pałac w Zaleskich z XVIII w.
    *   Dwór w Zimowiskach z pocz. XIX w.
    *   Dwór w Wytownie z 2 poł. XVIII w.

Neoromański kościół w Rowach z XIX w.

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Pierwszą świątynię wybudowano na niewielkim wzgórzu. Była ona oddalona od obecnie istniejącej kilkaset metrów. Z dokumentów wiadomo, że do 1799 roku wygłaszano tutaj kazania w języku słowińskim, którym posługiwali się okoliczni mieszkańcy. Przy kościele znajdował się cmentarz, na którym oprócz miejscowych chowano też i obcokrajowców, głównie Hiszpanów, Szwedów, Holendrów, Norwegów, Francuzów, a nawet Maurów. Byli to przeważnie rozbitkowie, których statki roztrzaskały się o klifowy brzeg w sąsiedniej Dębinie. Kościół został rozebrany w 1850 r. natomiast cmentarz istniał jeszcze do lat 50 – tych XX w. Obecnie teren starej świątyni i cmentarza porasta las. Obecny kościół zbudowano w stylu neoromańskim w latach 1844 – 1849. Materiałem użytym do jego budowy były ciosane głazy pochodzące z Kamiennej Wyspy na jeziorze Gardno. 

 

źródło: http://ustka.ug.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *