Artykuły

Modenizacja branży spożywczej

W tym roku kilkadziesiąt firm z branży spożywczej wyda na modernizację swoich zakładów około 2 mld zł. Inwestycje mają zwiększyć szanse sprzedaży na zagranicznych rynkach oraz poprawić rentowność.

 

W tym gronie jest również Mokate. Po zakończeniu realizowanego programu rozbudowy, zdolności produkcyjne zakładów w Żorach i Ustroniu zwiększą się o około 25 proc.

– Poprawa konkurencyjności polskiej i europejskiej gospodarki to droga do dobrobytu i warunek powodzenia projektu europejskiego. Europa musi utrzymać swoją konkurencyjność przy zachowaniu otwartości na świat. Jest to także fundament silnego – siłą swych obywateli państwa – powiedział prezydent Bronisław Komorowski podczas wystąpienia otwierającego IV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

Przez trzy dni od 14 do 16 maja obradował w Katowicach, IV Europejski Kongres Gospodarczy, jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w naszej części Europy. W debatach organizowanych w sumie w 11 lokalizacjach na terenie Katowic wzięło udział 6 tys. uczestników. W czasie Kongresu nie mogło oczywiście zabraknąć spotkań i dyskusji związanych z przemysłem spożywczym i rolnictwem.

Inwestycje i innowacje

Z danych GUS wynika, że w pierwszym kwartale tego roku eksport wyniósł 33,6 mld euro i był wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 1,3%. W czasach globalnego kryzysu to bardzo dobry wynik. Przypomnijmy, że w 2011 polskie firmy r. sprzedała produkty rolno-spożywcze za ponad 15 mld euro. W tym według ekspertów eksport przekroczy 16 mld euro.
– Analizując zmiany w krajowym przemyśle spożywczym w perspektywie krótkookresowej, nawet najwięksi optymiści przyznają, że są zaskoczeni tempem przemian, wdrażania innowacji – powiedział prof. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) w trakcie panelu "Innowacje w branży spożywczej".

Wyniki, jakie wypracowują producentów żywności przekładają się na saldo handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, a to utrzymuje się na dobrym poziomie z dodatnim wynikiem. – Bez inwestycji w rozwój produkcji, nowoczesne laboratoria, technologie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań nie byłoby to możliwe. Podobnie zresztą, jak bez sprawnie działającej dystrybucji – przekonywał Adam Mokrysz, z zarządu Mokate Sp. z o.o.

Uczestnicy kongresowych paneli „spożywczych” podkreślali w czasie dyskusji, że żywność nie spełnia już tylko tej podstawowej roli, która sprowadza się do zaspokajania głodu i pragnienia. Dziś – mówili – dostarcza czegoś więcej: musi być zdrowa, w wygodnym opakowaniu i powinna dostarczać konsumentom przyjemności. – Nie wolno, zatem zapomnieć o smaku – wskazywał Edward Bajko prezes Spomleku.- Jest on ważniejszy od funkcjonalności. Byłoby smutne, gdyby ludzie utracili radość płynącą z jedzenia – mówił prezes Spomleku.

Droga do sukcesu

Blisko 80 proc. eksportu artykułów rolno-spożywczych trafia na wymagający wspólny europejski rynek.  – Ale nie powinniśmy zapominać, że świat na UE się nie kończy. Z naszego doświadczenia wynika jednoznacznie, że zawsze warto obserwować zmiany, jakie zachodzą w różnych regionach świata. Szczególnie na kontynencie afrykańskim, gdzie w części państw rozwija się klasyczna gospodarka rynkowa – podkreślał Adam Mokrysz. – Gdzie rosną aspiracje i potrzeby konsumentów. A Mokate dzięki nowoczesnemu, praktycznie stale rozbudowywanemu zapleczu produkcyjnemu i innowacyjności technologicznej jest w stanie dostarczać produkty zgodne z ich oczekiwaniami – dodał.

Najważniejsze atuty grupy Mokate to bardzo nowoczesny poziom wytwarzania oraz dobra znajomość rynku, w tym również rynku zagranicznego. Wszystkie trzy centra produkcyjno-logistyczne w Ustroniu, Żorach i pod Pragą czeską, są  znakomicie wyposażone i w dodatku stale rozbudowywane. Rynek zaopatrywany z  tych centrów, to blisko 100 milionów konsumentów.
Rok 2011 grupa Mokate zakończyła, jako lider rynku kaw ziarnistych, wice lider na rynku czekolad do picia i miksów kawowych. Mokate Cappuccino od 20 lat pozostaje absolutnym liderem w tej kategorii. Podobnie na rynku herbat, gdzie z sięgającymi łącznie 20% udziałami w rynku herbat, jest jednym z jego liderów.  Z silną pozycją na rynku herbat popularnych i systematycznie rozbudowywaną pozycją na rynku herbat Premium. 

 

źródła: Mokate

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *