Edukacja

Gepardy Biznesu 2011 branży edukacyjnej

ImageWśród 241 firm branży edukacyjnej w okresie marzec 2009 – marzec 2011 najdynamiczniej rosła wartość rynkowa: Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Lauren Peso Polska S.A. i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU Sp. z o.o.

Przedstawiamy ranking dynamicznych firm,  których wartość rynkową i jej dwuletnią dynamikę w okresie marzec 2009  – marzec 2011 w maju  2012 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa  InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2010 miały każdego roku przynajmniej  500 tysięcy  zł przychodów, wykazywały zysk netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.  Znalazła 28 284 takie przedsiębiorstwa i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2009, 2010 i 2011.
 
Wartość  rynkową  28 tysięcy firm na ostatni dzień roboczy marca 2009, 2010 i 2011 policzyliśmy przez  porównanie ich wyników  do wycen  spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Od lutego 2012 r. do wycen stosujemy dwa podstawowe wskaźniki:  Cena/Zysku netto i  Cena/Wartości księgowej takie same dla wszystkich branży, liczone przez analityków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
Przyjęcie średnich wskaźników dla wszystkich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych  pozwoli uniknąć "szalonych" wycen, np.  przy wskaźniku C/Z na poziomie 405,5, jaki w marcu 2010 r. wyskoczył dla branży producentów materiałów budowlanych.
 
GPW podaje tylko wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu  wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu.
 
Wcześniej do wycen stosowaliśmy trzy podstawowe wskaźniki:  Cena/Zysku netto, Cena/Wartości księgowej i Cena/Przepływów gotówkowych dla  12 branży, liczone przez analityków „Rzeczpospolitej”. 
 
Zmiana metodologii liczenia wartości rynkowej spowodowała zmniejszenie wartości rynkowej dużej grupy firm. Związane jest to między innymi z tym, że jeden wskaźnik C/Z dla wszystkich branży jest w przypadku niektórych branży znacznie niższy. Na przykład dla branży producentów materiałów budowlanych wyniósł 405,5, a średni dla wszystkich branży to tyko 20,79.
 
 
Firmy, których wartość rynkowa była wyższa niż  250 mln  zł, uznajemy za Potęgi Biznesu 2011 i mogą otrzymać nagrodę – Buławę Biznesu jak dla hetmanów biznesu. 
 
Po zmianie metodologii liczba firm, które zasługują na tytuł Potęga Biznesu 2010, zmniejszyła się o połowę – z 1406 do 762.
 
Według analityków GPW w marcu 2011 r. wskaźnik C/Z wyniósł  15,86, a C/WK – 1,61. 
 
Wartość księgowa to suma zysku netto i kapitału własnego.
Bierzemy pod uwagę wskaźniki z marca  dlatego, że do końca marca spółki giełdowe zwykle podają wyniki finansowe za poprzedni rok, inwestorzy je znają i na ich podstawie dokonują wycen firm.
 
Taki sposób wyceny dużej liczby firm w 2005 r. opracował Jerzy Krajewski, dyrektor Instytut Nowoczesnego Biznesu. 
 
Ranking Potęgi Biznesu 2010 wygrała spółka Kulczyk Holding z siedzibą w Warszawie, która została wyceniona na 50,4 mld zł. W marcu 2011 r. jej wartość rynkowa znacznie spadła do 12,2 mld zł. 
 
Jak doszliśmy do tak olbrzymich wartości tej spółki?
 
W 2009 r. Kulczyk Holding SA miała następujące wyniki:
przychody operacyjne  10,6 mln zł,
zysk netto:  4 179,8 mln zł,
amortyzacja: 1,1 mln zł,
kapitał własny: 4 807 mln zł.

C/Z w marcu 2010 r.:  20,79.

C/WK w marcu 2010 r.:  1,55.   

Zysk netto  Kulczyk Holding  4 179,8 mln zł  pomnożony  przez 20,79 dał wycenę firmy w marcu 2010 r. na poziomie  86 897,6 mln zł.
Ze wskaźnika C/WK wyszła wartość rynkowa  w marcu 2010 r. – 13 929,5 mln  zł.
W naszej analizie podajemy średnią arytmetyczną z wycen. Suma wycen z dwóch wskaźników wyszła 100 827 mln zł,  a średnia  50 413,5 zł.
 
 
Natomiast rok później w 2010 r. Kulczyk Holding SA miała następujące wyniki:
przychody operacyjne  9,5 mln zł,
zysk netto:  932,5 mln zł,
amortyzacja: 1,5 mln zł,
kapitał własny:  4 986,5 mln zł.

C/Z w marcu 2011 r.:  15,86.

C/WK w marcu 2011 r.:  1,61.   

Zysk netto  Kulczyk Holding  932,5 mln zł  pomnożony  przez  15,86 dał wycenę firmy w marcu 2011 r. na poziomie  14 790 mln zł.
Ze wskaźnika C/WK wyszła wartość rynkowa  w marcu 2011 r. – 9 529,6 mln  zł.
W naszej analizie podajemy średnią arytmetyczną z wycen. Suma wycen z dwóch wskaźników wyszła 24 319,7 mln zł,  a średnia  12 159,8 mln zł.
 
Tę średnią przyjmujemy jako wartość rynkową  Kulczyk Holding SA w końcu marca 2011 r. 
 
Olbrzymi spadek wyceny Kulczyk Holding wziął się stąd, że jej zysk w 2010 r. był znacznie niższy niż w 2009 r. Istotne było też, że spółka wytransferowała gdzieś olbrzymi zysk za 2009 r.  Nie powiększył on bowiem jej kapitału własnego.
 
Podobnie program Excel policzył wartość rynkową 28 284 innych firm, wybranych spośród 60 tysięcy, i jej dynamikę. Spośród nich 20 490 zasługuje na tytuł Gepard Biznesu 2011, a pozostałe 8 tysięcy nie spełniają naszych kryteriów.  Wartość rynkowa ponad 6 tys. firm spadła w podanym okresie, niektórych nawet ponad 90 proc. Informacje o nich również publikujemy. 
 
Wśród 241 firm branży edukacyjnej w okresie marzec 2009 – marzec 2011 najdynamiczniej rosła wartość rynkowa: Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Lauren Peso Polska S.A. i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU Sp. z o.o.
 
 W branży edukacyjnej na tytuł Gepard Biznesu 2011 zasługuje 201 firm.
 
Gepardy Biznesu 2011  branży edukacyjnej
 
 Lp. Nazwa firmy Siedziba Wzrost wartości rynkowej w latach 2009-2011 w proc. 

 

1    Instytut Mechaniki Precyzyjnej    Warszawa    2754
2    Lauren Peso Polska S.A.    Chorzów    1995
3    Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU Sp. z o.o.    Warszawa    1868
4    Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia S.J.    Warszawa    1859
5    Verum Sp. z o.o.    Poznań    1187
6    Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.    Kraków    1165
7    Akademia Sztuk Pięknych    Warszawa    1125
8    Oświata – Lingwista Nadbałtyckie Centrum Educkacji Sp. z o.o.    Gdańsk    924
9    Learning Systems Poland Sp. z o.o.    Warszawa    811
10    Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.    Warszawa    801
11    KKS Lech Poznań S.A.    Poznań    733
12    Inmedia Polska Sp. z o.o.    Wrocław    609
13    Creator Sp. z o.o.    Lublin    562
14    Dolnośląska Szkoła Wyższa    Wrocław    512
15    Marschall Polska Sp. z o.o.    Warszawa    442
16    Europejskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.    Szczecin    413
17    Mediator Group S.A.    Świdnica    379
18    Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych     Dęblin    367
19    Oditk-Szkolenia Sp. z o.o.    Gdańsk    364
20    Rolminex Sp. z o.o.    Kraków    335
21    British Centre Bożena Ziemniewicz , Marian Mikuś S.J.    Łódź    305
22    Centrum Transferu Technologiczno Edukacyjnego Sp. z o.o.    Wrocław    304
23    ITM CENTRUM KOMPUTEROWE Sp. z o.o.    Gdańsk    295
24    PM EXPERTS Sp. z o.o.    Warszawa    283
25    ENGLISH UNLIMITED Sp. z o.o.    Sopot    265
26    Profit Sp. z o.o. Centrum Obsługi Biznesu    Warszawa    240
27    Edukacja Sp. z o.o. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego    Wrocław    221
28    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu    Poznań    218
29    Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej    Dąbrowa Górnicza    215
30    Polsko – Amerykańskie Centrum Szkolenia Budowlanych Sp. z o.o.    Warszawa    207
31    OTREK Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.    Wrocław    200
32    Oświata – Ewin Sp. z o.o.    Szczecin    195
33    Combidata Poland Sp. z o.o.    Sopot    192
34    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania    Rzeszów    191
35    HECTOR Sp. z o.o. Centrum Szkoleniowe    Warszawa    190
36    Przeds. Szkoleniowo – Usługowe Polifach Sp. z o.o.    Strzelce Opolskie    190
37    Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalnosci Gospodarczej Sp. z o.o.    Poznań    190
38    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu    Racibórz    189
39    Ernst & Young Academy Of Business Sp. z o.o.    Warszawa    189
40    Centrum Usług Szkoleniowych LIDER Sp. z o.o.    Lublin    184
41    Centrum Edukacji Sp. z o.o.    Płock    184
42    Edukacja Sp. z o.o.    Józefów    184
43    Politechnika Śląska    Gliwice    182
44    Politechnika Częstochowska    Częstochowa    181
45    Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o.    Poznań    170
46    Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu    Wrocław    162
47    Uniwersytet Szczeciński    Szczecin    160
48    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks Bronisława Markiewicza    Jarosław    159
49    INSIGHTS POLSKA Sp. z o.o.    Łódź    159
50    Attyka Sp. z o.o.    Gdańsk    158
51    POLITECHNIKA ŁÓDZKA    Łódź    157
52    Dermed Centrum Medyczne Sp. z o.o.    Łódź    157
53    Inspiracja Sp. z o.o.    Kraków    152
54    Integral Technologies Sp. z o.o.    Warszawa    151
55    Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu    Nowy Targ    149
56    Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja    Kraków    148
57    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie    Lublin    147
58    Agrosprzęt Sp. z o.o. PUH    Kraków    143
59    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie    Konin    142
60    Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.    Rzeszów    142
61    Państowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie    Tarnów    139
62    Profes Sp. z o.o. sp.k.    Wrocław    138
63    Politechnika Poznańska    Poznań    137
64    Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi    Łódź    137
65    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie    Ciechanów    131
66    INTERNATIONAL HOUSE Sp. z o.o.    Wrocław    131
67    Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji    Lublin    130
68    Taw Polska Sp. z o.o.    Wrocław    130
69    The Stairway School Of English Sp. z o.o.    Kraków    124
70    Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu    Wrocław    123
71    WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI w Lublinie    Lublin    123
72    Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości     Łomża    120
73    Politechnika Gdańska    Gdańsk    119
74    Gdański Uniwersytet Medyczny    Gdańsk    119
75    MFC Sp. z o.o.    Warszawa    117
76    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa    Nowy Sącz    117
77    Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.    Szczecin    116
78    Politechnika Białostocka    Białystok    114
79    Auto-Moto Szkoła Sp. z o.o.    Nowy Sącz    111
80    SKK Sp. z o.o.    Warszawa    111
81    Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego    Warszawa    110
82    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa    Wałbrzych    110
83    Materna Communications Sp. z o.o.    Warszawa    109
84    Uniwersytet Opolski    Opole    108
85    Akademia Muzyczna w Krakowie    Kraków    107
86    Uniwersytet Rzeszowski    Rzeszów    105
87    MIEDZIOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR Sp. z o.o.    Lubin    105
88    Warsaw Study Centre Sp. z o.o. S.K.    Warszawa    104
89    Polsko – Amerykańskie Szkoły Prywatne Sp. z o.o.    Szczecin    102
90    Tow. Oswiatowo – Naukowe INTER – Wiedza Sp. z o.o.    Opole    102
91    Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki    Kraków    101
92    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu    Wrocław    99
93    UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku    Białystok    98
94    Uniwersytet Wrocławski    Wrocław    96
95    British International School Of Cracow Sp. z o.o.    Kraków    96
96    M. Skrzypiec i Z. Szpilka Param Sp. J.    Warszawa    95
97    ESTAKADA.PL Sp. z o.o. Instytut Edukacji Interaktywnej    Warszawa    91
98    Edukacja Sp. z o.o.    Kraków    91
99    Pierwszy Zespół Szkół Prywatnych Sp. z o.o.    Bydgoszcz    90
100    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku    Płock    89
101    Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego    Katowice    88
102    Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości    Kraków    86
103    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Im. Stanisława Staszica w Pile    Piła    86
104    KDK Info Sp. z o.o.    Warszawa    84
105    Casa Dei Bambini Warsaw Montessori School Sp. z o.o.    Warszawa    84
106    Politechnika Warszawska    Warszawa    83
107    Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni Sp. z o.o.    Gdynia    83
108    Labortest Sp. z o.o.    Klęczany    83
109    Zakład Pomocy Szkole Sp. z o.o.    Lublin    82
110    Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o.    Wrocław    80
111    POLITECHNIKA WROCŁAWSKA    Wrocław    79
112    CRH AKADEMOS Sp. z o.o.    Lublin    79
113    Kolegium Karkonoskie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa    Jelenia Góra    79
114    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego    Bydgoszcz    79
115    Almado Sp. z o.o.    Warszawa    79
116    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego    Leszno    78
117    Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego     Wrocław    78
118    Sannort Sp. z o.o.    Sandomierz    78
119    WAY2LEARN Sp. z o.o.    Warszawa    78
120    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu    Wrocław    77
121    Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie    Kraków    71
122    Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów    Łódź    71
123    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu    Elbląg    69
124    Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego    Warszawa    68
125    Szkoła Główna Służby Pożarniczej    Warszawa    68
126    Szkoła Języków Obcych Profi – Lingua – Jaglarz S.J.    Katowice    67
127    Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach     Katowice    67
128    Politechnika Koszalińska    Koszalin    66
129    Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania    Warszawa    66
130    PATHWAYS POLSKA Sp. z o.o.    Kraków    66
131    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach    Katowice    64
132    Politechnika Lubelska    Lublin    64
133    Uniwersytet Warszawski    Warszawa    63
134    Stowarzyszenie Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego    Bydgoszcz    63
135    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu    Radom    63
136    Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza    Rzeszów    62
137    Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej    Kraków    62
138    Bankowy Ośrodek Doradztwa I Edukacji Sp. z o.o.    Poznań    61
139    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa    Krosno    60
140    Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska    Przemyśl    60
141    Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.    Warszawa    60
142    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej    Biała Podlaska    59
143    FPL Sp. z o.o.    Łódź    58
144    Politechnika Krakowska im. Tadeusz Kościuszki    Kraków    57
145    Szkoła Języków Europejskich Universus Sp. z o.o.    Gdańsk    57
146    Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy    Bydgoszcz    57
147    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie    Sulechów    56
148    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka    Sanok    56
149    Kontekst HR Sp. z o.o.    Konstancin-Jeziorna    56
150    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu    Kalisz    55
151    SAGITAR Sp. z o.o.    Jabłonowo    55
152    PUP KANN Sp. z o.o.    Poznań    54
153    Ctpartners S.A.    Warszawa    54
154    Centrum Edukacyjne ZS Sp. z o.o.    Warszawa    54
155    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach    Siedlce    53
156    Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy Jana Kochanowskiego    Kielce    51
157    Denis' School Sp. z o.o.    Warszawa    51
158    Politechnika Opolska    Opole    50
159    Spółdzielnia Pracy Oświata    Częstochowa    50
160    Szkoła Tak Sp. z o.o.    Szczecin    49
161    Uniwersytet Jagielloński    Kraków    47
162    Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego    Katowice    45
163    Spółdzielnia Pracy Lingwista    Warszawa    45
164    Politechnika Świętokrzyska    Kielce    44
165    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa We Włocławku    Włocławek    44
166    Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna    Gdańsk    43
167    Wszechnica Świętokrzyska    Kielce    43
168    SPÓŁDZIELNIA PRACY OŚWIATA W RZESZOWIE    Rzeszów    43
169    Auto – Szkoła Sp. z o.o. PZMot    Pruszków    42
170    Akademia Bezpiecznej Jazdy Sp. z o.o.    Warszawa    42
171    WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA w Warszawie    Warszawa    41
172    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu    Poznań    40
173    PAIZ Konsulting Sp. z o.o.    Lublin    35
174    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II    Lublin    33
175    Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o.    Gdynia    33
176    Polski Związek Motorowy HOLDING Sp. z o.o.    Warszawa    31
177    Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.    Poznań    31
178    Wyższa Szkoła Administracji Publicznej    Białystok    29
179    Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o.    Elbląg    29
180    Uniwersytet w Białymstoku    Białystok    28
181    Network Twenty – One Sp. z o.o.    Warszawa    28
182    Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego    Nowy Sącz    27
183    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego    Katowice    26
184    Orłowski – Patulski Sp. z o.o.    Warszawa    23
185    Zakład Doskonalenia Zawodowego    Katowice    21
186    Uniwersytet Śląski    Katowice    20
187    Szkoła Języków Obcych LEKTOR Wiesława Myszkowska, Roman Myszkowski S.J.    Wrocław    20
188    Akademia Wychowania Fizycznego    Katowice    19
189    POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU    Gdańsk    18
190    Krauthammer Poland Sp. z o.o.    Warszawa    18
191    Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa    Opole    17
192    Ośrodek Szkolenia Technicznego Sp. z o.o.    Wałbrzych    17
193    GM Solutions Sp. z o.o.    Kraków    16
194    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. WIETELONA w Legnicy    Legnica    15
195    Presscom Sp. z o.o.    Wrocław    15
196    TECHPAL Sp. z o.o.    Olsztyn    15
197    Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.    Wrocław    12
198    EDU Century Sp. z o.o.    Warszawa    12
199    Akademia Pomorska w Słupsku    Słupsk    11
200    Edytor Sp. z o.o. Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy     Łomża    11
201    Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji    Zamość    10

Pozostałe firmy branży edukacyjnej 

202    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie    Warszawa    7
203    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego    Szczecin    5
204    AP Edukacja Sp. z o.o.    Łódź    4
205    Korporacja SEDPOL Sp. z o.o.    Siedlce    3
206    Zakład Doskonalenia Zawodowego    Kielce    2
207    DOOR Group S.A.    Warszawa    2
208    Wyższa Szkoła Prawa i Administracji    Przemyśl    2
209    Peteks Sp. z o.o. Zakład Szkolenia i Ekspertyz PTE    Wrocław    1
210    KREDYT TRADE Sp. z o.o.    Warszawa    0
211    Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.    Opole    -3
212    Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy    Bydgoszcz    -5
213    Knowledge Sp. z o.o.    Warszawa    -5
214    Akces Benefit Sp. z o.o.    Poznań    -5
215    Invent. Grupa Doradztwa I Treningu Sp. z o.o.    Warszawa    -12
216    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie    Nysa    -14
217    Uniwersytet Ekonomiczny    Kraków    -15
218    CENTRUM KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA Sp. z o.o.    Kraków    -18
219    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego    Bydgoszcz    -18
220    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego    Warszawa    -20
221    Doctus Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Racjonalizacji Pracy    Łódź    -20
222    GB Resources Polska Sp. z o.o.    Warszawa    -22
223    Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku    Gdańsk    -23
224    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu    Tarnobrzeg    -25
225    Qartis Sp. z o.o.    Bydgoszcz    -25
226    Dolnośląski Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych Sp. z o.o.    Wrocław    -27
227    SJS S.A.    Kraków    -28
228    Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego    Kraków    -29
229    Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego    Lublin    -29
230    PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.    Łódź    -32
231    Progres Sp. z o.o. Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego     Warszawa    -35
232    Euro Info Group Sp. z o.o.    Warszawa    -37
233    Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa Sp. z o.o.    Warszawa    -39
234    Bocad Polska Sp. z o.o.    Ostrów Wielkopolski    -51
235    Europejski Instytut Rozwoju Kadr Sp. z o.o.    Warszawa    -57
236    Kalkstein Sp. z o.o.    Podkowa Leśna    -60
237    Business Schoolhanna Polak, Marcin Polak S.J.    Warszawa    -62
238    Sparrow Sp. z o.o.    Warszawa    -72
239    Spółdzielnia Oświatowa w Ostrowie Wielkopolskim    Ostrów Wielkopolski    -83
240    Greenwich Language Services Sp. z o.o.    Włocławek    -88
241    Stop Sp. z o.o.    Opole    -89

Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:               
1) Obroty w każdym z lat 2008, 2009 i 2010 powyżej 500 tys PLN               
2) Kapitał Własny w latach 2008-2010 powyżej 0 PLN               
3) Zysk Netto w latach 2008-2010 powyżej 0 PLN               
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF               
               

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.         

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *