Branża medialna

Gepardy Biznesu 2011 branży medialnej

ImageWśród 362 firm branży medialnej w okresie marzec 2009 – marzec 2011 najdynamiczniej rosła wartość rynkowa: Eurotechpro Sp. z o.o., Althermedia Sp. z o.o. , Poster Print Sp. z o.o. oraz Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o.

 

Przedstawiamy ranking dynamicznych firm,  których wartość rynkową i jej dwuletnią dynamikę w okresie marzec 2009  – marzec 2011 w maju  2012 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa  InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2010 miały każdego roku przynajmniej  500 tysięcy  zł przychodów, wykazywały zysk netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.  Znalazła 28 284 takie przedsiębiorstwa i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2009, 2010 i 2011.
 
Wartość  rynkową  28 tysięcy firm na ostatni dzień roboczy marca 2009, 2010 i 2011 policzyliśmy przez  porównanie ich wyników  do wycen  spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Od lutego 2012 r. do wycen stosujemy dwa podstawowe wskaźniki:  Cena/Zysku netto i  Cena/Wartości księgowej takie same dla wszystkich branży, liczone przez analityków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
Przyjęcie średnich wskaźników dla wszystkich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych  pozwoli uniknąć "szalonych" wycen, np.  przy wskaźniku C/Z na poziomie 405,5, jaki w marcu 2010 r. wyskoczył dla branży producentów materiałów budowlanych.
 
GPW podaje tylko wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu  wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu.
 
Wcześniej do wycen stosowaliśmy trzy podstawowe wskaźniki:  Cena/Zysku netto, Cena/Wartości księgowej i Cena/Przepływów gotówkowych dla  12 branży, liczone przez analityków „Rzeczpospolitej”. 
 
Zmiana metodologii liczenia wartości rynkowej spowodowała zmniejszenie wartości rynkowej dużej grupy firm. Związane jest to między innymi z tym, że jeden wskaźnik C/Z dla wszystkich branży jest w przypadku niektórych branży znacznie niższy. Na przykład dla branży producentów materiałów budowlanych wyniósł 405,5, a średni dla wszystkich branży to tyko 20,79.
 
 
Firmy, których wartość rynkowa była wyższa niż  250 mln  zł, uznajemy za Potęgi Biznesu 2011 i mogą otrzymać nagrodę – Buławę Biznesu jak dla hetmanów biznesu. 
 
Po zmianie metodologii liczba firm, które zasługują na tytuł Potęga Biznesu 2010, zmniejszyła się o połowę – z 1406 do 762.
 
Według analityków GPW w marcu 2011 r. wskaźnik C/Z wyniósł  15,86, a C/WK – 1,61. 
 
Wartość księgowa to suma zysku netto i kapitału własnego.
Bierzemy pod uwagę wskaźniki z marca  dlatego, że do końca marca spółki giełdowe zwykle podają wyniki finansowe za poprzedni rok, inwestorzy je znają i na ich podstawie dokonują wycen firm.
 
Taki sposób wyceny dużej liczby firm w 2005 r. opracował Jerzy Krajewski, dyrektor Instytut Nowoczesnego Biznesu. 
 
Ranking Potęgi Biznesu 2010 wygrała spółka Kulczyk Holding z siedzibą w Warszawie, która została wyceniona na 50,4 mld zł. W marcu 2011 r. jej wartość rynkowa znacznie spadła do 12,2 mld zł. 
 
Jak doszliśmy do tak olbrzymich wartości tej spółki?
 
W 2009 r. Kulczyk Holding SA miała następujące wyniki:
przychody operacyjne  10,6 mln zł,
zysk netto:  4 179,8 mln zł,
amortyzacja: 1,1 mln zł,
kapitał własny: 4 807 mln zł.

C/Z w marcu 2010 r.:  20,79.

C/WK w marcu 2010 r.:  1,55.   

Zysk netto  Kulczyk Holding  4 179,8 mln zł  pomnożony  przez 20,79 dał wycenę firmy w marcu 2010 r. na poziomie  86 897,6 mln zł.
Ze wskaźnika C/WK wyszła wartość rynkowa  w marcu 2010 r. – 13 929,5 mln  zł.
W naszej analizie podajemy średnią arytmetyczną z wycen. Suma wycen z dwóch wskaźników wyszła 100 827 mln zł,  a średnia  50 413,5 zł.
 
 
Natomiast rok później w 2010 r. Kulczyk Holding SA miała następujące wyniki:
przychody operacyjne  9,5 mln zł,
zysk netto:  932,5 mln zł,
amortyzacja: 1,5 mln zł,
kapitał własny:  4 986,5 mln zł.

C/Z w marcu 2011 r.:  15,86.

C/WK w marcu 2011 r.:  1,61.   

Zysk netto  Kulczyk Holding  932,5 mln zł  pomnożony  przez  15,86 dał wycenę firmy w marcu 2011 r. na poziomie  14 790 mln zł.
Ze wskaźnika C/WK wyszła wartość rynkowa  w marcu 2011 r. – 9 529,6 mln  zł.
W naszej analizie podajemy średnią arytmetyczną z wycen. Suma wycen z dwóch wskaźników wyszła 24 319,7 mln zł,  a średnia  12 159,8 mln zł.
 
Tę średnią przyjmujemy jako wartość rynkową  Kulczyk Holding SA w końcu marca 2011 r. 
 
Olbrzymi spadek wyceny Kulczyk Holding wziął się stąd, że jej zysk w 2010 r. był znacznie niższy niż w 2009 r. Istotne było też, że spółka wytransferowała gdzieś olbrzymi zysk za 2009 r.  Nie powiększył on bowiem jej kapitału własnego.
 
Podobnie program Excel policzył wartość rynkową 28 284 innych firm, wybranych spośród 60 tysięcy, i jej dynamikę. Spośród nich 20 490 zasługuje na tytuł Gepard Biznesu 2011, a pozostałe 8 tysięcy nie spełniają naszych kryteriów.  Wartość rynkowa ponad 6 tys. firm spadła w podanym okresie, niektórych nawet ponad 90 proc. Informacje o nich również publikujemy. 
 
Wśród 362 firm branży medialnej w okresie marzec 2009 – marzec 2011 najdynamiczniej rosła wartość rynkowa: Eurotechpro Sp. z o.o., Althermedia Sp. z o.o. , Poster Print Sp. z o.o. oraz Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o.
 
 W branży medialnej na tytuł Gepard Biznesu 2011 zasługują 264  firmy.
 
Gepardy Biznesu 2011  branży medialnej
 
 Lp. Nazwa firmy Siedziba Wzrost wartości rynkowej w latach 2009-2011 w proc. 
1    Eurotechpro Sp. z o.o.    Warszawa    5141
2    Althermedia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa    Warszawa    3582
3    Poster Print Sp. z o.o.    Warszawa    3152
4    Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o.    Warszawa    2984
5    IVONA Software Sp. z o.o.    Gdynia    2783
6    C.L. Consulting I Logistyka Sp. z o.o.    Wrocław    2319
7    Aberion Sp. z o.o.    Warszawa    1987
8    Astro S.A.    Warszawa    1807
9    Dubbfilm Studio Sp. z o.o.    Warszawa    1446
10    Studio Emka Sp. z o.o.    Warszawa    1093
11    Pro Business Digital Printing Polska Sp. z o.o.    Łódź    1088
12    Diskus Polska Sp. z o.o.    Kraków    817
13    Optimedica Sp. z o.o.    Warszawa    792
14    Kubara Investment House S.A.    Świdnica    753
15    Wydawnictwo Akapit Press Sp. z o.o.    Łódź    719
16    Krajowa Agencja Informacyjna INFO Sp. z o.o.    Olsztyn    681
17    SOFTSYSTEM Sp. z o.o.    Rzeszów    655
18    Propolis Media Sp. z o.o.    Warszawa    619
19    Epic Games Poland Sp. z o.o.    Warszawa    614
20    Dwie Siostry Sp. z o.o. Wydawnictwo     Warszawa    557
21    Kino Polska TV S.A.    Warszawa    550
22    Compugroup Medical Polska Sp. z o.o.    Lublin    522
23    ILORAZ Sp. z o.o.    Warszawa    509
24    Orad Hi-Tec Systems Poland Sp. z o.o.    Szczecin    497
25    Przeds. Geodezyjno-Kartograficzne Pland Sp. z o.o.    Warszawa    491
26    BZT VIN – PLAST Sp. z o.o.    Bydgoszcz    450
27    Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.    Gdańsk    445
28    Medipage Sp. z o.o.    Warszawa    402
29    MacMillan Polska Sp. z o.o.    Warszawa    389
30    Termedia Sp. z o.o.    Poznań    357
31    Artrama Sp. z o.o.    Warszawa    342
32    4Fun Media S.A.    Warszawa    341
33    Akwen Sp. z o.o.    Gdańsk    313
34    Towarzystwo Św. Pawła – Edycja Św. Pawła    Częstochowa    307
35    Grand Investment Polska Sp. z o.o.    Świecie    307
36    Wydawnictwa Akcydensowe S.A.    Warszawa    304
37    Art Medina Sp. z o.o.    Warszawa    295
38    Radio Elka Sp. z o.o.    Leszno    292
39    E-Telko Sp. z o.o.    Warszawa    283
40    Medical Tribune Polska Sp. z o.o.    Warszawa    279
41    Zamkor P. Sagnowski i Wspólnicy S.J.    Kraków    273
42    Fano Sp. z o.o.    Warszawa    263
43    KEA S.J. I.B. Baszak    Wrocław    261
44    ZNAK Sp. z o.o. Społeczny Instytut Wydawniczy    Kraków    260
45    Kmtb Sp. z o.o.    Jabłonna    245
46    Bon Ton Radio S.A.    Chełm    241
47    Gutenberg Networks Warszawa Sp. z o.o.    Warszawa    230
48    AGFA Graphics Sp. z o.o.    Warszawa    229
49    CINE ART PRODUCTION Sp. z o.o.    Wrocław    223
50    4 SYSTEM POLSKA Sp. z o.o.    Zielona Góra    216
51    Novum Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe     Płock    212
52    LTC Sp. z o.o.    Wieluń    210
53    Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o.    Kraków    207
54    PUBLICAT S.A.    Poznań    207
55    Viperprint Sp. z o.o.    Częstochowa    205
56    FISCHER Trading Group Sp. z o.o.    Warszawa    202
57    Radio Rekord FM S.A.    Radom    199
58    Wydawnictwo W.A.B. Sp. z o.o.    Warszawa    195
59    UNITED INTERNATIONAL PICTURES Sp. z o.o.    Warszawa    192
60    Cedewu Sp. z o.o.    Warszawa    189
61    POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.    Poznań    186
62    PPH ZAPOL S.J.    Szczecin    186
63    Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A.    Rzeszów    185
64    Sage Sp. z o.o.    Warszawa    185
65    Licomp Empik Multimedia Sp. z o.o.    Warszawa    184
66    BŁAJA NEWS Sp. z o.o.    Łódź    179
67    KARTEL PRESS S.A.    Toruń    176
68    LEXISNEXIS Polska Sp. z o.o.    Warszawa    175
69    Firma Poligraficzno – Introligatorska Udziałowiec Sp. z o.o.    Olsztyn    174
70    Lewiatan Małopolska Sp. z o.o.    Kraków    172
71    SPÓLNET Sp. z o.o. PPHU    Rzeszów    171
72    WYTWÓRNIA TELEWIZYJNO-FILMOWA ALFA Sp. z o.o.    Szczecin    170
73    MVM Sp. z o.o.    Warszawa    168
74    DRUKOBA Sp. z o.o.    Mościska    167
75    VM.PL Sp. z o.o.    Wrocław    161
76    Galaktyka Sp. z o.o.    Łódź    160
77    ETC Sp. z o.o.    Ostrowiec Świętokrzyski    158
78    Azart – Sat Sp. z o.o. Telewizja Lokalna w Bolesławcu    Bolesławiec    156
79    Program Sp. z o.o.    Warszawa    145
80    Perspektywy Press Sp. z o.o.    Warszawa    141
81    Wydawnictwo Iskry Sp. z o.o.    Warszawa    139
82    MAGNUM – X Sp. z o.o.    Warszawa    138
83    Noma Sp. z o.o.    Gdynia    138
84    Petrus Polska Sp. z o.o. S.K.A.    Chojnice    134
85    Triplan Sp. z o.o.    Warszawa    133
86    Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Geosoft Sp. z o.o.    Wrocław    132
87    WYDAWNICTWO LUCRUM Sp. z o.o.    Bielsko-Biała    132
88    MULTIKINO S.A.    Warszawa    128
89    PW IMPROMEX Sp. z o.o.    Szydłowiec    128
90    Synthesis Media Sp. z o.o.    Warszawa    123
91    Polskie Radio Pomorza i Kujaw S.A. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy    Bydgoszcz    122
92    Studio Produkcyjne Nieustraszeni Łowcy Dźwięków S.J.    Kraków    122
93    Zakład Projektowo-Badawczy i Produkcyjny Cedos Sp. z o.o.    Świdnica    121
94    DIANA TELEWIZJA KABLOWA S.J.    Stalowa Wola    119
95    Agencja Centrum Kształcenia i Doskonalenia Sp. z o.o.    Warszawa    118
96    AVT KORPORACJA Sp. z o.o.    Warszawa    117
97    Drukarnia Interak Sp. z o.o.    Czarnków    117
98    Promark Sp. z o.o.    Warszawa    117
99    Łaska Telewizja Kablowa Sp. z o.o.    Łask    114
100    BDN Sp. z o.o. S-ka Komandytowa    Warszawa    113
101    AGORA S.A.    Warszawa    112
102    EUROSPORT POLSKA Sp. z o.o.    Warszawa    107
103    BOOMGAARDEN MEDIEN Sp. z o.o.    Ruszków Drugi    107
104    Sanitas Sp. z o.o.    Warszawa    107
105    Copymax System Spółka Komandytowa    Kraków    107
106    Universal Music Publishing Sp. z o.o.    Warszawa    106
107    Nest Sp. z o.o.    Łódź    106
108    Regionalna Telewizyjna Kablowa S.J.    Nowy Sącz    105
109    HELION S.A.    Gliwice    104
110    Wydawnictwo RM Sp. z o.o.    Warszawa    103
111    MGT Sp. z o.o.    Gdynia    103
112    Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o.    Warszawa    97
113    Panorama Sp. z o.o.    Leszno    97
114    WYDAWNICTWO ZAMOJSKIE Sp. z o.o.    Zamość    96
115    Wydawnictwo Parma Press Sp. z o.o.    Marki    95
116    MAT 2003 Sp. z o.o.    Warszawa    95
117    Pol – Net S. Cieślak, P. Pawłowski, Z. Rybczyński S.J.    Łódź    94
118    Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.    Warszawa    93
119    Construsoft Sp. z o.o.    Poznań    93
120    COMEX Sp. z o.o. PPU    Wrocław    92
121    Czas Ostrzeszowski Sp. z o.o.    Ostrzeszów    92
122    Outbox Sp. z o.o.    Warszawa    91
123    Nowa Era Sp. z o.o.    Warszawa    90
124    Telewizja Kablowa Dipol Sp. z o.o.    Białystok    89
125    Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o.    Wrocław    88
126    Publicis Lion Sp. z o.o.    Warszawa    88
127    ETYFLEX Sp. z o.o.    Kraków    87
128    Filmcontract Sp. z o.o.    Warszawa    85
129    Heliograf Sp. z o.o.    Warszawa    84
130    Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.    Warszawa    83
131    Toya Sp. z o.o.    Łódź    83
132    City-Sat Gordzielik Sp. z o.o.    Strzelce Opolskie    83
133    Zakład Wydawniczy Nomos Sp. z o.o.    Kraków    82
134    KEJ Sp. z o.o.    Wrocław    81
135    Biały Kruk Sp. z o.o.    Kraków    81
136    Mentor Graphics Polska Sp. z o.o.    Katowice    81
137    SEMPRES Sp. z o.o.    Poznań    81
138    Glottispol Przedsiębiorstwo Sp. z o.o.    Gdańsk    80
139    Atma Sp. z o.o.    Warszawa    80
140    SCHOLAR Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe    Warszawa    76
141    Inea S.A.    Poznań    74
142    RESET 2 Sp. z o.o.    Wrocław    74
143    Telestar S.A.    Warszawa    74
144    Grupa Edukacyjna S.A.    Kielce    72
145    MTM STYL Sp. z o.o.    Białystok    72
146    Wydawnicza Spółdzielnia Pracy Stopka    Siedlce    71
147    Metal Mind Productions Sp. z o.o.    Katowice    71
148    RAKS Sp. z o.o.    Warszawa    70
149    Wydawnictwo ARS Boni Sp. z o.o.    Poznań    70
150    Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku RADIO GDAŃSK S.A.    Gdańsk    69
151    POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE S.A.    Kraków    69
152    METRO FILMS Sp. z o.o.    Warszawa    69
153    Info-Ekspert Sp. z o.o.    Warszawa    69
154    PHOENIX PRESS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa    Wrocław    68
155    Zakład Poligraficzno – Papierniczy Klucz – Druk Sp. z o.o.    Kluczbork    67
156    Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.    Poznań    66
157    Oxford Educational Sp. z o.o.    Słupsk    65
158    NOWOTARSKA TELEWIZJA KABLOWA Sp. z o.o.    Nowy Targ    64
159    RADIO ESKA S.A.    Warszawa    63
160    Telewizyjny Profesjonalny Serwis – TPS S.J.    Warszawa    63
161    Master Sp. z o.o.    Głogów    62
162    Elamed E.i R. Cholewa S.J.    Katowice    62
163    Fajgel Sp. z o.o.    Wrocław    62
164    Literatura Net Pl. Sp. z o.o.    Gdańsk    61
165    MONOLITH FILMS Sp. z o.o.    Warszawa    60
166    Monolith Video Sp. z o.o.    Warszawa    60
167    Betasoft Sp. z o.o.    Bytom    60
168    Cameron Sp. z o.o.    Warszawa    59
169    Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu PRO FM S.A.     Opole    58
170    FERRODO COMPUTER Sp. z o.o.    Poznań    58
171    Apra Sp. z o.o.    Osielsko    58
172    Eurocom Media Sp. z o.o.    Warszawa    58
173    MAKLER Sp. z o.o. PPU    Wrocław    57
174    AIR LINK Sp. z o.o.    Warszawa    57
175    Studio Gudejko Sp. z o.o.    Warszawa    57
176    Zakład Usług Antenowych ANTSERWIS Henryk Czajkowski, Kazimierz Kociński, Olenia Kordylewicz S.J.    Piła    57
177    Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia RADIO KIELCE S.A.    Kielce    56
178    Wydawnictwo – Przegląd Koniński Sp. z o.o.    Konin    56
179    ELPOS Sp. z o.o.    Białystok    55
180    Wydawnictwo Wędkarski Świat Sp. z o.o.    Warszawa    55
181    Studio Filmowe Kalejdoskop Sp. z o.o.    Warszawa    55
182    Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o.    Łomża    54
183    Tomków Sp. z o.o.    Marciszów    54
184    MEDIA SERVICE ZAWADA Sp. z o.o.    Warszawa    53
185    Defin S.A.     Warszawa    53
186    Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o.    Kraków    53
187    Legra Sp. z o.o.    Kraków    53
188    Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy i Wydawców Nowiny Jeleniogórskie    Jelenia Góra    53
189    Drukarnia Bauer Sp. z o.o. Sp.K.    Warszawa    52
190    Drukarnia Ellert Sp. z o.o.    Wiązowna    52
191    Wydawnictwo Działkowiec Sp. z o.o.    Warszawa    51
192    Dynamo Sp. z o.o.    Warszawa    51
193    Agora TC Sp. z o.o.    Warszawa    51
194    Trans – Druk S.J.    Konin    51
195    Telewizja Kablowa Kołobrzeg Agencja Usł. – Reklamowa Sp. z o.o.    Kołobrzeg    50
196    Williams Lea, S.R.O. Sp. z o.o. Oddział w Polsce    Poznań    50
197    Dodatek Sp. z o.o.    Bydgoszcz    49
198    MEDIA CORPORATION Sp. z o.o.    Warszawa    47
199    Film Service Sp. z o.o.    Warszawa    47
200    Paris Music Sp. z o.o.    Gdańsk    46
201    Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.    Warszawa    44
202    Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA Sp. z o.o.    Warszawa    44
203    Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o.    Gorzów Wielkopolski    44
204    RADIO KRAKÓW S.A. Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Krakowie    Kraków    43
205    Asta – Net Małdziński, Ryczek S.J.    Piła    43
206    M – STUDIO S.J.    Wrocław    42
207    Wydawnictwo Pomorskie Sp. z o.o.    Tczew    42
208    Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.    Warszawa    40
209    ALTAIR Sp. z o.o. Agencja Lotnicza    Warszawa    40
210    Uczelnia Sp. z o.o.    Gdańsk    40
211    Abrys Sp. z o.o.    Poznań    39
212    Wheel Systems Sp. z o.o.    Warszawa    39
213    THE Chimney Pot Sp. z o.o.    Warszawa    38
214    Radio – Media Ziemi Wieluńskiej Sp. z o.o. PPU    Wieluń    38
215    Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o.    Gdynia    38
216    PPUH Krawarkon Sp. z o.o.    Warszawa    36
217    PAN DRAGON Sp. z o.o.    Gdańsk    36
218    Agencja Fotograficzno – Wydawnicza Mazury Sp. z o.o.    Olsztyn    35
219    Wydawnictwo Greg Sp. z o.o.    Kraków    35
220    LINDA & ŚLESICKI PRODUCTION Sp. z o.o.    Piaseczno    34
221    PGS Software S.A.    Wrocław    34
222    Zakopiańskie Towarzystwo Gospodarcze Sp. z o.o.    Zakopane    33
223    System – Media Sp. z o.o.    Gdynia    33
224    European Media Group Sp. z o.o.    Poznań    32
225    Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.    Jarocin    31
226    BESTA FILM Sp. z o.o.    Warszawa    30
227    Telewizja Polsat Sp. z o.o.    Warszawa    29
228    SIGMA – NOT Sp. z o.o. Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych    Warszawa    28
229    TVN S.A.    Warszawa    28
230    Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik    Warszawa    28
231    TVL Sp. z o.o.    Lubin    27
232    Telewizja Toya Sp. z o.o.    Łódź    27
233    RADIO WROCŁAW S.A. Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia    Wrocław    26
234    PRO MEDIA Sp. z o.o.    Opole    26
235    Kwintesencja Jont Venture Sp. z o.o.    Warszawa    25
236    CURRENDA Sp. z o.o.    Sopot    25
237    Aura Sp. z o.o. PPH    Szczecin    25
238    Twoje Media Sp. z o.o.    Warszawa    24
239    MMR CONSULTING Sp. z o.o.    Warszawa    24
240    S.A.V. Sp. z o.o.    Białystok    23
241    FILM ILUMINATION S.J.    Warszawa    22
242    Fabryka Słów Sp. z o.o.    Lublin    22
243    CANAL+ CYFROWY Sp. z o.o.    Warszawa    21
244    Versita Sp. z o.o.    Warszawa    21
245    Vilpol Sp. z o.o.    Leoncin    20
246    PERFEKT – Gaul i Wspólnicy S.J.    Poznań    20
247    Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.    Katowice    20
248    Dziennikarsko-Wydawnicza Spółdzielnia Pracy Akapit – Tygodnik Płocki    Płock    20
249    Egmont Polska Sp. z o.o.    Warszawa    19
250    Marc Kolor Sp. z o.o.    Gdynia    19
251    Film Studio MTM Sp. z o.o.    Warszawa    18
252    Kinoteka Multiplex Sp. z o.o.    Warszawa    17
253    Film – Plan S.J.    Warszawa    17
254    Zurt Sp. z o.o.    Łódź    17
255    Radio Radom Sp. z o.o    Warszawa    17
256    Via Medica S.J.    Gdańsk    17
257    ATM SYSTEM Sp. z o.o.    Bielany Wrocławskie    16
258    Tempus Sp. z o.o.    Łódź    16
259    Via Medica Sp. z o.o. Spółka Komandytowa    Gdańsk    15
260    Telefonia Alternatywna Tel-Connect Sp. z o.o.    Wałbrzych    15
261    MUZA S.A.    Warszawa    12
262    Unit4 Teta S.A.    Wrocław    12
263    Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie PR Szczecin S.A.    Szczecin    11
264    Luks Film S.J.    Warszawa    10
 
Pozostałe firmy branży medialnej
 
265    Film-Press Sp. z o.o.    Kielce    9
266    Wydawnictwo Forum Sp. z o.o.    Poznań    8
267    Tandem Taren – To Studio Filmowe Sp. z o.o. – Spółka Komandytowa    Warszawa    8
268    Agencja Telewizyjna ZOOM S.J.    Warszawa    7
269    Against Gravity Sp. z o.o.    Warszawa    6
270    Wspólnota 2000 Sp. z o.o.    Warszawa    6
271    UNIVERSAL MUSIC POLSKA Sp. z o.o.    Warszawa    5
272    POLITYKA Spółdzielnia Pracy    Warszawa    5
273    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Obrotu Towarowego Aktis Sp. z o.o.    Łódź    4
274    Gawex Media Sp. z o.o.    Warszawa    4
275    Dr. JOSEF RAABE Sp. z o.o. Spółka Wydawnicza    Warszawa    3
276    Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o.    Warszawa    2
277    Migra Sp. z o.o.    Tyniec Mały    2
278    HEARST MARQUARD PUBLISHING Sp. z o.o.    Warszawa    1
279    Zadruk Sp. z o.o.    Wadowice    0
280    Dia – Pol Sp. z o.o.    Warszawa    -1
281    Polskie Centrum Budownictwa Difin i Muller Sp. z o.o.    Warszawa    -3
282    Crux S.J.    Katowice    -4
283    APOLLO-FILM Sp. z o.o.    Kraków    -5
284    RADIO MERKURY S.A. POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA    Poznań    -5
285    Armfilm Sp. z o.o.    Warszawa    -6
286    Spółdzielnia Pracy Ciech – Press    Ciechanów    -7
287    ATM Grupa S.A.    Bielany Wrocławskie    -7
288    GEODETA Sp. z o.o.    Warszawa    -7
289    Leszczyńska Agencja Wydawnicza Mieczysław Strzelczyk, Marek Stoliński S.J.    Leszno    -7
290    Zakład Poligraficzny Druk – Serwis S.J.    Warszawa    -8
291    Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.    Lublin    -9
292    Image Recording Solutions Południe Sp. z o.o.    Warszawa    -9
293    Rachunkowość Sp. z o.o.    Warszawa    -10
294    E – Lite Distribution Sp. z o.o.    Warszawa    -10
295    Modna Bielizna Sp. z o.o.    Łódź    -11
296    A-Z Audio & Film Sp. z o.o.    Warszawa    -13
297    Alfa Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe     Boguszów-Gorce    -13
298    Wydawnictwo UNITEX Sp. z o.o.    Bydgoszcz    -14
299    Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych    Warszawa    -16
300    Przedsiębiorstwo Wydawniczo – Handlowe SIEDMIORÓG Sp. z o.o.    Wrocław    -18
301    Wydawnictwo WIEDZA I PRAKTYKA Sp. z o.o.    Warszawa    -20
302    MEDAX Sp. z o.o.    Kruszów    -20
303    PORTO Sp. z o.o.    Warszawa    -22
304    PRET S.A.    Warszawa    -23
305    Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi RADIO ŁÓDŹ S.A.    Łódź    -25
306    VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp. Komandytowa    Gdańsk    -25
307    Studio Filmowe OTO Sp. z o.o.    Warszawa    -26
308    Ultima Druk Sp. z o.o.    Wrocław    -27
309    Axxiome Polska Sp. z o.o.    Wrocław    -28
310    RADIO OLSZTYN S.A. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia    Olsztyn    -29
311    BOGOTA FILM Sp. z o.o.    Warszawa    -29
312    MEDIA TV PLUS Sp. z o.o.    Warszawa    -30
313    STUDIO INTERFILM Sp. z o.o.    Warszawa    -31
314    FREMANTLEMEDIA POLSKA Sp. z o.o.    Warszawa    -31
315    EMi Music Publishing Polska Sp. z o.o.    Warszawa    -31
316    Film Produkcja Sp. z o.o.    Warszawa    -32
317    Studio Filmowe i Nagraniowe Post Meridian Productions Sp. z o.o.    Warszawa    -32
318    HRK S.A.    Warszawa    -33
319    Steinborn S.J. Wydawnictwo    Gdynia    -33
320    Wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria Sp. z o.o.    Gdańsk    -33
321    Film Garden Sp. z o.o.    Warszawa    -34
322    Promare Sp. z o.o.    Gdynia    -36
323    IM 40 Sp. z o.o.    Warszawa    -38
324    Janmedia Interactive Sp. z o.o.    Wrocław    -39
325    Graffiti Film Sp. z o.o.    Warszawa    -41
326    KURIER SZCZECIŃSKI Sp. z o.o.    Szczecin    -42
327    Hortpress Sp. z o.o.    Warszawa    -42
328    ABAKUS Sp. z o.o.    Człuchów    -43
329    Touk sp. z o.o. S.K.A.    Warszawa    -43
330    Egr Sp. z o.o.    Warszawa    -43
331    Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.    Warszawa    -47
332    BMG Music Publishing Poland Sp. z o.o.    Warszawa    -48
333    Info Baza Sp. z o.o.    Września    -50
334    Cerok Sp. z o.o.    Wrocław    -51
335    IMPERIAL CINEPIX Sp. z o.o.    Warszawa    -52
336    Wydawnictwo Debit S.J. Anna I Witold Wodziczko    Bielsko-Biała    -52
337    Papaya Films Sp. z o.o.    Warszawa    -55
338    Galapagos Sp. z o.o.    Warszawa    -55
339    Wydawnictwo Amber Sp. z o.o.    Warszawa    -56
340    Solemis Group Sp. z o.o.    Gdynia    -57
341    Alfa – Print Sp. z o.o.    Warszawa    -57
342    KRUSZONA Sp. z o.o. DOM WYDAWNICZY    Poznań    -58
343    Se-Ma-For – Produkcja Filmowa Sp. z o.o.    Łódź    -58
344    Gazeta Goleniowska Sp. z o.o.    Goleniów    -60
345    M.T.L. MAXFILM Sp. z o.o.    Warszawa    -62
346    Graf S.J.    Pruszków    -63
347    KEA Sp. z o.o.    Wrocław    -64
348    Porozumienie Radiowe – Poznań Sp. z o.o.    Warszawa    -65
349    BEZ RECEPTY Sp. z o.o.    Łódź    -66
350    SI – Consulting S.A.    Wrocław    -67
351    Regis Sp. z o.o.    Kobyłka    -68
352    TIM Sp. z o.o.    Warszawa    -68
353    Argument Sp. z o.o.    Warszawa    -69
354    CHARAKTERY Sp. z o.o.    Kielce    -69
355    VERAX SYSTEMS Sp. z o.o.    Poznań    -69
356    Alien FX Sp. z o.o.    Warszawa    -69
357    Satiz Poland Sp. z o.o.    Bielsko-Biała    -78
358    Mega TV Studio S.J.    Warszawa    -79
359    Supermemo World Sp. z o.o.    Poznań    -80
360    Rataje Sp. z o.o. PHU    Poznań    -89
361    ITI Cinema Sp. z o.o.    Warszawa    -94
362    Emapa Sp. z o.o.    Łódź    -97

Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:               
1) Obroty w każdym z lat 2008, 2009 i 2010 powyżej 500 tys PLN               
2) Kapitał Własny w latach 2008-2010 powyżej 0 PLN               
3) Zysk Netto w latach 2008-2010 powyżej 0 PLN               
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF               
               

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.         

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *