Spółdzielnia rolnicza

Gepardy Biznesu 2011 spółdzielni rolniczych

ImageWśród 295 spółdzielni  rolniczych w okresie marzec 2009 – marzec 2011 najdynamiczniej rosła wartość rynkowa: Spółdzielni Producentów Trzody Chlewnej Bel -Tucz, Spółdzielni Drobiarskiej Mazurski Kurczak oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ostrowieczku.

Przedstawiamy ranking dynamicznych firm,  których wartość rynkową i jej dwuletnią dynamikę w okresie marzec 2009  – marzec 2011 w maju  2012 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa  InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2010 miały każdego roku przynajmniej  500 tysięcy  zł przychodów, wykazywały zysk netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.  Znalazła 28 284 takie przedsiębiorstwa i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2009, 2010 i 2011.
 
Wartość  rynkową  28 tysięcy firm na ostatni dzień roboczy marca 2009, 2010 i 2011 policzyliśmy przez  porównanie ich wyników  do wycen  spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Od lutego 2012 r. do wycen stosujemy dwa podstawowe wskaźniki:  Cena/Zysku netto i  Cena/Wartości księgowej takie same dla wszystkich branży, liczone przez analityków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
Przyjęcie średnich wskaźników dla wszystkich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych  pozwoli uniknąć "szalonych" wycen, np.  przy wskaźniku C/Z na poziomie 405,5, jaki w marcu 2010 r. wyskoczył dla branży producentów materiałów budowlanych.
 
GPW podaje tylko wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu  wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu.
 
Wcześniej do wycen stosowaliśmy trzy podstawowe wskaźniki:  Cena/Zysku netto, Cena/Wartości księgowej i Cena/Przepływów gotówkowych dla  12 branży, liczone przez analityków „Rzeczpospolitej”. 
 
Zmiana metodologii liczenia wartości rynkowej spowodowała zmniejszenie wartości rynkowej dużej grupy firm. Związane jest to między innymi z tym, że jeden wskaźnik C/Z dla wszystkich branży jest w przypadku niektórych branży znacznie niższy. Na przykład dla branży producentów materiałów budowlanych wyniósł 405,5, a średni dla wszystkich branży to tyko 20,79.
 
 
Firmy, których wartość rynkowa była wyższa niż  250 mln  zł, uznajemy za Potęgi Biznesu 2011 i mogą otrzymać nagrodę – Buławę Biznesu jak dla hetmanów biznesu. 
 
Po zmianie metodologii liczba firm, które zasługują na tytuł Potęga Biznesu 2010, zmniejszyła się o połowę – z 1406 do 762.
 
Według analityków GPW w marcu 2011 r. wskaźnik C/Z wyniósł  15,86, a C/WK – 1,61. 
 
Wartość księgowa to suma zysku netto i kapitału własnego.
Bierzemy pod uwagę wskaźniki z marca  dlatego, że do końca marca spółki giełdowe zwykle podają wyniki finansowe za poprzedni rok, inwestorzy je znają i na ich podstawie dokonują wycen firm.
 
Taki sposób wyceny dużej liczby firm w 2005 r. opracował Jerzy Krajewski, dyrektor Instytut Nowoczesnego Biznesu. 
 
Ranking Potęgi Biznesu 2010 wygrała spółka Kulczyk Holding z siedzibą w Warszawie, która została wyceniona na 50,4 mld zł. W marcu 2011 r. jej wartość rynkowa znacznie spadła do 12,2 mld zł. 
 
Jak doszliśmy do tak olbrzymich wartości tej spółki?
 
W 2009 r. Kulczyk Holding SA miała następujące wyniki:
przychody operacyjne  10,6 mln zł,
zysk netto:  4 179,8 mln zł,
amortyzacja: 1,1 mln zł,
kapitał własny: 4 807 mln zł.

C/Z w marcu 2010 r.:  20,79.

C/WK w marcu 2010 r.:  1,55.   

Zysk netto  Kulczyk Holding  4 179,8 mln zł  pomnożony  przez 20,79 dał wycenę firmy w marcu 2010 r. na poziomie  86 897,6 mln zł.
Ze wskaźnika C/WK wyszła wartość rynkowa  w marcu 2010 r. – 13 929,5 mln  zł.
W naszej analizie podajemy średnią arytmetyczną z wycen. Suma wycen z dwóch wskaźników wyszła 100 827 mln zł,  a średnia  50 413,5 zł.
 
 
Natomiast rok później w 2010 r. Kulczyk Holding SA miała następujące wyniki:
przychody operacyjne  9,5 mln zł,
zysk netto:  932,5 mln zł,
amortyzacja: 1,5 mln zł,
kapitał własny:  4 986,5 mln zł.

C/Z w marcu 2011 r.:  15,86.

C/WK w marcu 2011 r.:  1,61.   

Zysk netto  Kulczyk Holding  932,5 mln zł  pomnożony  przez  15,86 dał wycenę firmy w marcu 2011 r. na poziomie  14 790 mln zł.
Ze wskaźnika C/WK wyszła wartość rynkowa  w marcu 2011 r. – 9 529,6 mln  zł.
W naszej analizie podajemy średnią arytmetyczną z wycen. Suma wycen z dwóch wskaźników wyszła 24 319,7 mln zł,  a średnia  12 159,8 mln zł.
 
Tę średnią przyjmujemy jako wartość rynkową  Kulczyk Holding SA w końcu marca 2011 r. 
 
Olbrzymi spadek wyceny Kulczyk Holding wziął się stąd, że jej zysk w 2010 r. był znacznie niższy niż w 2009 r. Istotne było też, że spółka wytransferowała gdzieś olbrzymi zysk za 2009 r.  Nie powiększył on bowiem jej kapitału własnego.
 
Podobnie program Excel policzył wartość rynkową 28 284 innych firm, wybranych spośród 60 tysięcy, i jej dynamikę. Spośród nich 20 490 zasługuje na tytuł Gepard Biznesu 2011, a pozostałe 8 tysięcy nie spełniają naszych kryteriów.  Wartość rynkowa ponad 6 tys. firm spadła w podanym okresie, niektórych nawet ponad 90 proc. Informacje o nich również publikujemy. 
 
Wśród 295 spółdzielni  rolniczych w okresie marzec 2009 – marzec 2011 najdynamiczniej rosła wartość rynkowa: Spółdzielni Producentów Trzody Chlewnej Bel -Tucz, Spółdzielni Drobiarskiej Mazurski Kurczak oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ostrowieczku.
 
Wśród spółdzielni  rolniczych na tytuł Gepard Biznesu 2011 zasługują 262 spółdzielnie.
 
Gepardy Biznesu 2011  wśród spółdzielni  rolniczych
 
 Lp. Nazwa firmy Siedziba (poczta) Wzrost wartości rynkowej w latach 2009-2011 w proc. 

 1    Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Bel -Tucz    Nowy Belęcin    5146
2    Spółdzielnia Drobiarska Mazurski Kurczak    Stawiguda    3551
3    Rolnicza Sp-nia Produkcyjna w Ostrowieczku    Dolsk    1887
4    Spółdzielnia Producentów Mleka Krasula w Bieńkach Śmietankach    Bieńki-Śmietanki    1684
5    Spółdzielnia Producentów Trzody Powiśle i Żuławy    Gronajny    1464
6    Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej    Nowy Sącz    1023
7    Spółdzielnia Łubowo    Fałkowo    977
8    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Kościan    669
9    Spółdzielnia Kółek Rolniczych Z Siedzibą W Ząbkowicach Śląskich    Ząbkowice Śląskie    523
10    Spółdzielnia Produkcji Rolno – Przemysłowej w Karczewie    Kamieniec    415
11    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Siedleczku    Łekno    405
12    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Chrzelicach    Chrzelice    369
13    Spółdzielnia Agro w Małdytach    Małdyty    354
14    Spółdzielnia Produkcji Rolnej    Bodzanów    334
15    Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Golinie    Golina    331
16    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Groblicach    Groblice    320
17    Sp-nia Produkcji Rolnej i Przetwórstwa Nowa Droga    Kurowo    305
18    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś    Wołomin    295
19    Rolnicz Spółdzielnia Produkcyjna Rostkowice    Rostkowice    273
20    ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W GRANOWIE    Granowo    269
21    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Grodków    267
22    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna we Wroninie    Wronin    247
23    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Iwanowicach    Iwanowice Dworskie    243
24    SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-ROLNICZA W KARNIEWIE    Karniewo    231
25    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rokietnicy    Rokietnica    224
26    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Gądków    219
27    Spółdzielnia Kółek Rolniczych Żukowice    Słone    212
28    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zjednoczenie    Janocin    197
29    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wyględach    Wyględy    193
30    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Prusinowicach    Prusinowice    193
31    Rolnicza Spółdzielnia Producyjna    Gościęcin    187
32    Spółdzielnia Mleczarska W Łużnej    Łużna    180
33    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Maniowie Wielkim    Maniów Wielki    176
34    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kębłowie    Miłosław    173
35    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Biskupów    172
36    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Łaszczowie    Łaszczów    172
37    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rożnowie    Oborniki    169
38    Rolnicza Spółdzielnia Produckyjna    Granowo    161
39    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Gwiazda    Nowy Dębiec    158
40    Spółdzielnia Produkcji Rolnej Agrofirma    Skórzewo    155
41    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sokołach    Sokoły    154
42    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Otylin    Białośliwie    154
43    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Biała    146
44    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Żakowo    Żakowo    140
45    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Lutomii    Lutomia Górna    136
46    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krobuszu    Krobusz    136
47    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie    Michałowo    131
48    Spółdzielnia Kółek Rolniczych    Janów    128
49    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wiskitno w Łodzi    Łódź    128
50    Rolnicza Sp-nia Produkcyjna w Hopkie    Łaszczów    127
51    Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Brusach    Brusy    127
52    SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ ROLNIK    Chwałszyce    126
53    Spółdzielnia Chłopska Pług    Kolbuszowa    123
54    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KOWNATACH ŻĘDOWYCH    Kownaty Żędowe    122
55    Spółdzielnia Kółek Rolniczych    Werbkowice    121
56    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Zielonego Sztandaru    Dubicze Cerkiewne    120
57    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowa    Mrocza    119
58    Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne Niwa    Głubczyce    118
59    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Jordanowie    Jordanów    118
60    Spółdzielnia Producentow Grzybów Jadalnych    Maków    118
61    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Simoradzu    Dębowiec    118
62    Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Rudnej    Rudna    117
63    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Droga    Mełno    117
64    Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa ROLNIK    Ostrzeszów    113
65    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowa    Oświęcim    113
66    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Konstantynowie    Konstantynów    112
67    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Iwinach    Iwiny    110
68    Spółdzielnia Mleczarska Ryki    Ryki    108
69    ROLNICZA SP-NIA PROD. IM. 1-GO MAJA    Przeciszów    107
70    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Spławiu    Śmigiel    106
71    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Wierzbno    105
72    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Halinowie    Halinów    100
73    Rolnicze Przędsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Sp. z o.o.    Wiązów    100
74    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy    Ocieszyn    100
75    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Pionier    Belęcin    100
76    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Regulicach    Regulice    99
77    Spółdzielnia Mleczarska Bieluch w Chełmie    Chełm    99
78    Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Stoszowicach    Stoszowice    97
79    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Jawor    96
80    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sadkach    Sadki    95
81    Spółdzielcza Agrofirma Witkowo    Stargard Szczeciński    95
82    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sławkach    Konarzewo-Sławki    95
83    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Matuszewie    Śrem    94
84    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Murzynowo Kościelne    93
85    Spół. Rolniczo – Handlowa w Łęcznej    Łęczna    92
86    Spółdzielnia Rolniczo – Produkcyjna WIGAŃCICE w Wigańcicach    Wigańcice    92
87    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrzycy    Dobrzyca    90
88    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im.Jedność    Wargowo    89
89    Spółdzielnia Kółek Rolniczych    Strzelce Krajeńskie    89
90    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Bzowo    Bzowo    88
91    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Rusocinie    Rusocin    85
92    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zacisze    Niemcza    84
93    Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Rolnik    Murowana Goślina    84
94    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dominowie    Dominowo    83
95    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kokorzynie    Kościan    83
96    Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Charytanach    Charytany    83
97    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jutrzenka    Osiek    83
98    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA W GŁUCHOWIE    Łańcut    82
99    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Głogowie Małopolskim    Głogów Małopolski    82
100    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Szalejowie Dolnym    Szalejów Dolny    81
101    Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Żurawcach    Żurawce    81
102    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Jaśkowice    81
103    Rolnicza Spóldzielnia Produkcyjna w Sulmierzycach    Sulmierzyce    81
104    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Pokój w Paczkowie    Paczkowo    80
105    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Starymgrodzie    Starygród    80
106    Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Przeworno Sp. z o.o.    Przeworno    79
107    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. T. Kościuszki w Kietlinie    Kietlin    79
108    Sp-nia Produkcji Rolnej PHU Wronczyn    Wronczyn    79
109    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rykaczewie    Rykaczewo    78
110    Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców    Strzałkowo    77
111    Spółdzielnia Ogrodnicza Chodakowska    Warszawa    76
112    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Skorczycach    Urzędów    75
113    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Zgoda W Pomocnem Z/S W Myślinowie    Myślinów    75
114    Spółdzielnia Agromel w Wolborzu    Wolbórz    74
115    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Osie    74
116    Rolnicza Spóldzielnia Produkcyjna Zwyciestwo    Grabowo    74
117    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Święciechowa    Święciechowa    73
118    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Im. Ludowego Lotnictwa Polskiego    Wilczyna    73
119    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łukowie    Łukowo    72
120    Spółdzielnia Producentów Warzyw Traf w Tropiszowie    Glewiec    72
121    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Promień    Dębowiec    72
122    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Dobrobyt w Lignowach    Lignowy Szlacheckie    72
123    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy    Bądecz    72
124    Spółdzielcza Agrofirma Plebanka    Plebanka    71
125    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Niwnica    71
126    Spóldzielnia Kółek Rolniczych w Zdunach    Zduny    71
127    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Kazin    70
128    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Michów    70
129    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jedność    Grochowiska    70
130    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Olszewce    Olszewka    70
131    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Świnice Warckie    69
132    Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Kościerzynie    Kościerzyna    69
133    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna BARBÓRKA W Czernej    Czerna    68
134    Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Gorlicach    Gorlice    68
135    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bógwidzach    Bógwidze    68
136    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA INWAŁD W INWAŁDZIE    Inwałd    67
137    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywej    Bielsk Podlaski    67
138    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Stęszewie    Stęszew    67
139    ROLNICZA SP-NIA PRODUKCYJNA ZJEDNOCZENIE    Tłoki    67
140    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA PRZYSZŁOŚĆ W OSIEKU    Osiek    67
141    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Głuszynie    Głuszyna    67
142    Rolnicza Spóldzielnia Produkcyjna Zgoda    Jeziorki Kosztowskie    67
143    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Agrokompleks w Brzóstowni    Książ Wielkopolski    66
144    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Siemianowie    Siemianowo    66
145    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Stara Kamienica    66
146    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Mórce    Śrem    66
147    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Sułkowie    Sułków    66
148    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Wronki    66
149    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Woli Przybysławskiej    Grabów    65
150    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. T. Kościuszki w Polance Wielkiej    Polanka Wielka    65
151    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zgoda    Nieszawa    65
152    Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny    Szczekociny    63
153    Rolnik Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Złotów    63
154    Rolnicza Spółdzielnia Hanldowo – Usługowa w Bydgoszczy    Bydgoszcz    63
155    Spółdzielnia Rolniczo – Usługowa w Łężku    Łężek    62
156    Spółdzielnia Mleczarska    Drzycim    62
157    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Branice    62
158    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Urbanowie    Opalenica    62
159    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rudnicze    Rudniczyn    61
160    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Koszanowie    Pniewy    61
161    Spółdzielnia Produkcji Rolnej Wódki – Grzybowo    Września    61
162    Spółdzielnia Rolniczo – Wytwórcza w Nizinach    Niziny    61
163    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przyszłóść    Ryczywół    61
164    SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.    Nochowo    61
165    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy    Łubnica    61
166    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Postęp    Jasionka    60
167    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zubrach    Gródek    60
168    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA    Trzeboszowice    60
169    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Kamieńcu    Kamieniec    60
170    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Nowym Świętowie    Nowy Świętów    59
171    SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W WIEPRZU    Wieprz    59
172    Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa Rolnik    Żnin    59
173    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gronowicach    Lasowice Małe    59
174    Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Samopomoc Chłopska    Oświęcim    59
175    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Przełom    Pastuchów    59
176    Spółdzielnia Ogrodnicza Export – Import    Zwoleń    58
177    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lisięcicach    Lisięcice    58
178    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Chróścielowie    Kietrz    58
179    Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne    Komorniki    57
180    Spółdzielnia Kółek Rolniczych    Królewiec    57
181    SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM    Sokołów Małopolski    56
182    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Niechanowie    Niechanowo    56
183    Spółdzielnia Kółek Rolniczych Kleczew z Siedzibą w Budzisławiu Kościelnym    Budzisław Kościelny    56
184    ROLNICZA SP-NIA HANDLOWO-USŁUGOWA W PSARSKIEM    Psarskie    56
185    Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa w Fajsławicach    Fajsławice    56
186    Rolnicza Spółdzielnia Agro – Farma    Wojnowice    55
187    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krośnie    Krosno    55
188    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Postęp     Kwilcz    54
189    Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa w Tarczynie    Tarczyn    54
190    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Ponięcice    54
191    Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska    Tarnobrzeg    53
192    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy W Głuponiach    Kuślin    53
193    Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Przasnyszu    Przasnysz    53
194    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZGODA W MALCU    Malec    53
195    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Zwycięstwo    Pszenno    51
196    SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKARSZEWACH    Skarszewy    51
197    ROLNICZA SP-NIA PRODUKCYJNA W PACHOLEWIE    Pacholewo    49
198    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Prudnik    49
199    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Orli    Orla    49
200    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Burkatów    49
201    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Piorunkowicach    Prudnik    48
202    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie    Goleszów    48
203    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zagrodzie    Siennica Różana    47
204    Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA    Wysokie Mazowieckie    47
205    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Jarosława Dąbrowskiego    Swarzędz    47
206    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Szychowice Nowe    46
207    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Pokój    Zakliczyn    46
208    Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa Samopomoc Chłopska w Rzeszowie    Rzeszów    46
209    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Świt    Róża Wielka    46
210    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Ścinawa Nyska    46
211    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA BIELCZANKA    Bielcza    45
212    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Grodków    45
213    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Wojsławiu    Wojsław    44
214    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Piastoszyn    44
215    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Grodkowie    Grodków    42
216    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Dorożki    42
217    Rolnicza Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza w Łabowej    Łabowa    41
218    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Siestrzechowicach    Siestrzechowice    41
219    Spółdzielnia Produkcji Rolnej Im. Rolnik    Resko    40
220    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Łekno    39
221    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kluczewie    Kluczewo    38
222    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rolnik w Koteżach    Koteże    38
223    Spółdzielnia Kółek Rolniczych Im. Masymiliana Jackowwskiego w Gnieźnie    Gniezno    37
224    Spółdzielnia Rolnik Samopomoc Chłopska w Białej Podlaskiej    Biała Podlaska    36
225    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Cichobórzu    Hrubieszów    35
226    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kobylcu    Łapanów    35
227    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowość    Rojewo    35
228    Rolniczo Handlowa Spółdzielnia Pracy w Nowym Sączu    Nowy Sącz    34
229    Rolnicza Sp-nia Produkcyjna NOWE ŻYCIE    Tuczępy    34
230    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA DAKOWY MOKRE    Opalenica    34
231    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Niepołomicach Z/S w Woli Batorskiej    Wola Batorska    34
232    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy    Śnieciska    34
233    Spółdzielcze Gospodarstwo Rodzinne    Bliszczyce    34
234    Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu    Gostyń    33
235    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Nowy Świat    Dobrzyca    32
236    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Oławie    Oława    32
237    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Nieszkowicach    Nieszkowice    32
238    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im 8 Marca    Bysław    31
239    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Biała Podlaska    Biała Podlaska    31
240    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Szczodrowicach    Strzelin    31
241    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Suchej Psinie    Sucha Psina    31
242    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Nasza Przyszłość    Borowiec    31
243    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. XXX- Lecia    Czernica    30
244    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Bartoszówka    30
245    Rolnicza Spóldzielnia Produkcyjna    Kretlewo    28
246    Spółdzielnia Kółek Rolniczych    Krobia    26
247    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Lubawce    Lubawka    25
248    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Stroszkach    Nekla    24
249    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowa w Raszynie    Pęcice    24
250    Spółdzielnia Produkcji Rolnej Szczurawice    Raszków    24
251    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zwycięstwo    Lichnowy    20
252    ROLNIK Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Łobżenica    20
253    Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Męcince    Męcinka    18
254    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowe Życie    Dobrcz    17
255    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Czerwińsk nad Wisłą    15
256    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Koczergach    Koczergi    15
257    Rolnicza Sp-nia Produkcyjna    Mściwojów    12
258    Spółdzielnia Producentów Trzody Salus    Bojanowo    11
259    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Grochy-Krupy    11
260    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Starowice    10
261    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Popielów    10
262    Rolnicza Sp-nia Produkcyjna    Rzecko    10

Pozostałe spółdzielnie  rolnicze

263    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Łódź – Olechów    Łódź    9
264    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Damasławku    Damasławek    8
265    Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa Samopomoc    Łęg Tarnowski    8
266    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zdrowie    Sieraków    8
267    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. PRZYSZŁOŚĆ W WIEŚNICY    Wieśnica    7
268    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Niemodlin    6
269    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Rudzienko    2
270    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Odnowa W Śmiałowicach    Śmiałowice    1
271    Spółdzielnia Producentów Trzody Salus-2    Bojanowo    -2
272    Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Nasza Trzoda    Sierakowice    -5
273    Rolnicza Spółdzielnia Produkcji Tęcza    Bielany    -7
274    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Tadeusza Kościuszki w Tomkowicach    Tomkowice    -10
275    SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RAWIE MAZOWIECKIEJ    Rawa Mazowiecka    -11
276    Rolnicze P.P.H.U. Połażejewo Sp. z o.o.    Swarzędz    -12
277    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŻELAZKOWIE    Żelazkowo    -17
278    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Rudziczce    Rudziczka    -18
279    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Liskowie    Lisków    -19
280    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jasienicy Dolnej    Jasienica Dolna    -19
281    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Majkowicach    Nowe Brzesko    -20
282    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jantar Kielno    Kielno    -20
283    Spółdzielnia Ogrodnicza    Urzędów    -28
284    Spółdzielnia Eko-Tucz    Radzyń Podlaski    -29
285    Rolnicza Spółdzielnia Agrocoop w Ruchocicach    Ruchocice    -31
286    Rolnicza Spółdzielnia Procukcyjna w Lucianach    Luciny    -41
287    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Konarach    Mogilany    -46
288    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krynce    Łuków    -46
289    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przełom    Mikołów    -47
290    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Górze    Góra    -50
291    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Chełm    Stryszów    -51
292    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim    Kazimierz Biskupi    -52
293    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Mszczyczynie    Dolsk    -61
294    Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka Krowiego Pałuczanka w Wągrowcu    Wągrowiec    -66
295    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Ks. Piotra Ściegiennego    Bilcza    -70

 

Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:               
1) Obroty w każdym z lat 2008, 2009 i 2010 powyżej 500 tys PLN               
2) Kapitał Własny w latach 2008-2010 powyżej 0 PLN               
3) Zysk Netto w latach 2008-2010 powyżej 0 PLN               
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF               
               

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.         

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *