Ochrona zdrowia

Szpital dynamiczny i efektywny

"Na nasz sukces miały wpływ podjęte działania zmierzające do optymalizacji kosztów, systematyczne wprowadzanie innowacji i nowych technologii oraz podjęcie współpracy z ośrodkami naukowo – badawczymi", wyjaśniła Eunika Adamus, prezes zarządu Powiatowego Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.

 

Eunika Adamus, prezes zarządu Powiatowego Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

 

 

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie, którym kieruję od momentu jego powstania przed czterema laty, rozwija się dynamicznie co sprawiło, systematyczny wzrost wartości rynkowej naszego szpitala, który corocznie uzyskuje dodatni wynik finansowy. Na sukces ten bez wątpienia miały wpływ podjęte działania zmierzające do optymalizacji kosztów np:
    wprowadzenie budżetowania kosztów w poszczególnych komórkach szpitala,
    wprowadzenie controlingu i monitoringu,
    dostosowanie wielkości zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych pacjentów,
    eliminacja ze struktury szpitala działów kosztotwórczych na rzecz wyspecjalizowanych jednostek zewnętrznych,
    zracjonalizowanie bazy łóżkowej na poszczególnych oddziałach na podstawie analizy ich wykorzystania,
    kompleksowa informatyzacja jednostki,
    zwiększenie kompetencji kadry kierowniczej.

Kolejnym bardzo istotnym elementem dynamiki rozwoju firmy i jej dotychczasowych sukcesów jest systematyczne wprowadzanie innowacji i nowych technologii, do których można zaliczyć:
    zintegrowanie systemu informatycznego szpitala szczególnie części medycznej
z działem administracyjnym, jak również z systemami pracowni diagnostyki laboratoryjnej, pracowniami diagnostyki obrazowej, USG, EKG, endoskopii, badań histopatologicznych
    ucyfrowienie aparatury rentgenodiagnostycznej wraz z teleradiologią,
    wdrożenie systemu wspomagania dowodzenia zespołów ratownictwa medycznego,
    uruchomienie systemu transmisji danych kardiologicznych bezpośrednio
z ambulansów do oddziału kardiologii inwazyjnej.

Podjęliśmy także w różnych formach współpracę z ośrodkami naukowo – badawczymi miedzy innymi z:
    Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu,
    Zakładem Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
    Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,
    Fundacją DKMS Baza Dawców komórek Macierzystych Polska,
    Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
Działalność szpitala całkowicie podporządkowana jest jego misji przewodniej ” Dobro chorego najwyższym celem naszego działania” realizacji, której podporządkowane są wszelkie wysiłki pracowników naszego szpitala, zostało potwierdzone uzyskaniem Certyfikat ISO 9001:2008.

 

Ukoronowaniem podejmowanych wysiłków jest niewątpliwie fakt, że PCM Sp. z o.o. jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień takich jak:
    Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”,
    Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2010,
    I nagroda „Perły Medycyny”,
    Certyfikat „Rzetelna Instytucja”
    Gepard Biznesu 2011,
    Efektywna Firma 2011,
 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *