Spółdzielnia rolnicza

Gepardy Biznesu 2011 wśród spółdzielni

ImageWśród 1175 spółdzielni w okresie marzec 2009 – marzec 2011 najdynamiczniej rosła wartość rynkowa: Spółdzielni Producentów Trzody Chlewnej Bel -Tucz, Spółdzielni Drobiarskiej Mazurski Kurczak oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ostrowieczku.

Przedstawiamy ranking dynamicznych firm,  których wartość rynkową i jej dwuletnią dynamikę w okresie marzec 2009  – marzec 2011 w maju  2012 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa  InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2010 miały każdego roku przynajmniej  500 tysięcy  zł przychodów, wykazywały zysk netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.  Znalazła 28 284 takie przedsiębiorstwa i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2009, 2010 i 2011.
 
Wartość  rynkową  28 tysięcy firm na ostatni dzień roboczy marca 2009, 2010 i 2011 policzyliśmy przez  porównanie ich wyników  do wycen  spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Od lutego 2012 r. do wycen stosujemy dwa podstawowe wskaźniki:  Cena/Zysku netto i  Cena/Wartości księgowej takie same dla wszystkich branży, liczone przez analityków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
Przyjęcie średnich wskaźników dla wszystkich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych  pozwoli uniknąć "szalonych" wycen, np.  przy wskaźniku C/Z na poziomie 405,5, jaki w marcu 2010 r. wyskoczył dla branży producentów materiałów budowlanych.
 
GPW podaje tylko wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu  wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu.
 
Wcześniej do wycen stosowaliśmy trzy podstawowe wskaźniki:  Cena/Zysku netto, Cena/Wartości księgowej i Cena/Przepływów gotówkowych dla  12 branży, liczone przez analityków „Rzeczpospolitej”. 
 
Zmiana metodologii liczenia wartości rynkowej spowodowała zmniejszenie wartości rynkowej dużej grupy firm. Związane jest to między innymi z tym, że jeden wskaźnik C/Z dla wszystkich branży jest w przypadku niektórych branży znacznie niższy. Na przykład dla branży producentów materiałów budowlanych wyniósł 405,5, a średni dla wszystkich branży to tyko 20,79.
 
 
Firmy, których wartość rynkowa była wyższa niż  250 mln  zł, uznajemy za Potęgi Biznesu 2011 i mogą otrzymać nagrodę – Buławę Biznesu jak dla hetmanów biznesu. 
 
Po zmianie metodologii liczba firm, które zasługują na tytuł Potęga Biznesu 2010, zmniejszyła się o połowę – z 1406 do 762.
 
Według analityków GPW w marcu 2011 r. wskaźnik C/Z wyniósł  15,86, a C/WK – 1,61. 
 
Wartość księgowa to suma zysku netto i kapitału własnego.
Bierzemy pod uwagę wskaźniki z marca  dlatego, że do końca marca spółki giełdowe zwykle podają wyniki finansowe za poprzedni rok, inwestorzy je znają i na ich podstawie dokonują wycen firm.
 
Taki sposób wyceny dużej liczby firm w 2005 r. opracował Jerzy Krajewski, dyrektor Instytut Nowoczesnego Biznesu. 
 
Ranking Potęgi Biznesu 2010 wygrała spółka Kulczyk Holding z siedzibą w Warszawie, która została wyceniona na 50,4 mld zł. W marcu 2011 r. jej wartość rynkowa znacznie spadła do 12,2 mld zł. 
 
Jak doszliśmy do tak olbrzymich wartości tej spółki?
 
W 2009 r. Kulczyk Holding SA miała następujące wyniki:
przychody operacyjne  10,6 mln zł,
zysk netto:  4 179,8 mln zł,
amortyzacja: 1,1 mln zł,
kapitał własny: 4 807 mln zł.

C/Z w marcu 2010 r.:  20,79.

C/WK w marcu 2010 r.:  1,55.   

Zysk netto  Kulczyk Holding  4 179,8 mln zł  pomnożony  przez 20,79 dał wycenę firmy w marcu 2010 r. na poziomie  86 897,6 mln zł.
Ze wskaźnika C/WK wyszła wartość rynkowa  w marcu 2010 r. – 13 929,5 mln  zł.
W naszej analizie podajemy średnią arytmetyczną z wycen. Suma wycen z dwóch wskaźników wyszła 100 827 mln zł,  a średnia  50 413,5 zł.
 
 
Natomiast rok później w 2010 r. Kulczyk Holding SA miała następujące wyniki:
przychody operacyjne  9,5 mln zł,
zysk netto:  932,5 mln zł,
amortyzacja: 1,5 mln zł,
kapitał własny:  4 986,5 mln zł.

C/Z w marcu 2011 r.:  15,86.

C/WK w marcu 2011 r.:  1,61.   

Zysk netto  Kulczyk Holding  932,5 mln zł  pomnożony  przez  15,86 dał wycenę firmy w marcu 2011 r. na poziomie  14 790 mln zł.
Ze wskaźnika C/WK wyszła wartość rynkowa  w marcu 2011 r. – 9 529,6 mln  zł.
W naszej analizie podajemy średnią arytmetyczną z wycen. Suma wycen z dwóch wskaźników wyszła 24 319,7 mln zł,  a średnia  12 159,8 mln zł.
 
Tę średnią przyjmujemy jako wartość rynkową  Kulczyk Holding SA w końcu marca 2011 r. 
 
Olbrzymi spadek wyceny Kulczyk Holding wziął się stąd, że jej zysk w 2010 r. był znacznie niższy niż w 2009 r. Istotne było też, że spółka wytransferowała gdzieś olbrzymi zysk za 2009 r.  Nie powiększył on bowiem jej kapitału własnego.
 
Podobnie program Excel policzył wartość rynkową 28 284 innych firm, wybranych spośród 60 tysięcy, i jej dynamikę. Spośród nich 20 490 zasługuje na tytuł Gepard Biznesu 2011, a pozostałe 8 tysięcy nie spełniają naszych kryteriów.  Wartość rynkowa ponad 6 tys. firm spadła w podanym okresie, niektórych nawet ponad 90 proc. Informacje o nich również publikujemy. 
 
Wśród 1175 spółdzielni w okresie marzec 2009 – marzec 2011 najdynamiczniej rosła wartość rynkowa: Spółdzielni Producentów Trzody Chlewnej Bel -Tucz, Spółdzielni Drobiarskiej Mazurski Kurczak oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ostrowieczku.
 
Wśród spółdzielni  na tytuł Gepard Biznesu 2011 zasługuje 1025 spółdzielni.
 
Gepardy Biznesu 2011  wśród spółdzielni 
 
 Lp. Nazwa firmy Siedziba (poczta) Wzrost wartości rynkowej w latach 2009-2011 w proc. 

 

1    Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Bel -Tucz    Nowy Belęcin    5146
2    Spółdzielnia Drobiarska Mazurski Kurczak    Stawiguda    3551
3    Rolnicza Sp-nia Produkcyjna w Ostrowieczku    Dolsk    1887
4    Spółdzielnia Producentów Mleka Krasula w Bieńkach Śmietankach    Bieńki-Śmietanki    1684
5    Spółdzielnia Producentów Trzody Powiśle i Żuławy    Gronajny    1464
6    SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA MECHANIKÓW    Poznań    1434
7    Spółdzielnia Inwalidów Inlam    Łódź    1136
8    Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka    Gdynia    1098
9    Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej    Nowy Sącz    1023
10    Spółdzielnia Łubowo    Fałkowo    977
11    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Cmolas    917
12    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Brwinowie    Brwinów    676
13    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Kościan    669
14    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Wołomin    614
15    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Chrzanowie    Chrzanów    614
16    Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa WESOŁA    Mysłowice    542
17    Spółdzielnia Kółek Rolniczych Z Siedzibą W Ząbkowicach Śląskich    Ząbkowice Śląskie    523
18    Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Wisła    Puławy    487
19    Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Ziemi Rybnickiej    Czerwionka-Leszczyny    480
20    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kaliszu    Kalisz    473
21    Spółdzielnia Produkcji Rolno – Przemysłowej w Karczewie    Kamieniec    415
22    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Siedleczku    Łekno    405
23    SPOŁEM Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście    Warszawa    380
24    Spółdzielnia Pracy Techno-Mechanik    Gdańsk    380
25    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Chrzelicach    Chrzelice    369
26    Spółdzielnia Agro w Małdytach    Małdyty    354
27    Spółdzielnia Pracy    Zgorzelec    348
28    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Dobre    342
29    Spółdzielnia Produkcji Rolnej    Bodzanów    334
30    Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Golinie    Golina    331
31    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Międzyrzecu Podlaskim    Międzyrzec Podlaski    328
32    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Groblicach    Groblice    320
33    Społem PSS Spójnia    Miastko    314
34    Spółdzielnia Osób Prawnych Inwex    Sopot    309
35    Sp-nia Produkcji Rolnej i Przetwórstwa Nowa Droga    Kurowo    305
36    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Czernichowie    Czernichów    299
37    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Siedlcach    Siedlce    295
38    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś    Wołomin    295
39    Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych we Wrześni    Września    279
40    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Krotoszyn    277
41    Rolnicz Spółdzielnia Produkcyjna Rostkowice    Rostkowice    273
42    SPOŁEM SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW    Siemianowice Śląskie    273
43    ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W GRANOWIE    Granowo    269
44    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Giżycko    267
45    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Grodków    267
46    GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA KISZKOWO    Kiszkowo    255
47    Spółdzielnia Mieszkaniowa Celuloza w Niedomicach    Niedomice    249
48    Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Nowym Sączu    Nowy Sącz    248
49    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna we Wroninie    Wronin    247
50    Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego    Tarnów    246
51    Spółdzielnia Pracy Postęp w Ostrołęce    Ostrołęka    246
52    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WSPÓLNOTA    Czarna Białostocka    245
53    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Iwanowicach    Iwanowice Dworskie    243
54    Spółdzielnia Rzemieślnicza w Ząbkowicach Śląskich    Ząbkowice Śląskie    232
55    SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-ROLNICZA W KARNIEWIE    Karniewo    231
56    SPOŁEM Rudzka Spółdzielnia Spożywców    Ruda Śląska    230
57    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rokietnicy    Rokietnica    224
58    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Gądków    219
59    SPOŁEM PSS    Bełchatów    219
60    Spółdzielnia Inwalidów Równość    Czersk    218
61    Spółdzielnia Obsługi Rolnictwa Farmer w Grębocicach    Grębocice    218
62    SPOŁEM ZABRZE Sp. z o.o.    Zabrze    215
63    Spółdzielnia Kółek Rolniczych Żukowice    Słone    212
64    Spółdzielnia Mleczarska w Żurominie    Żuromin    208
65    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Medyka    202
66    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zjednoczenie    Janocin    197
67    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Zambrowie    Zambrów    196
68    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ludwinie    Ludwin    193
69    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Prusinowicach    Prusinowice    193
70    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wyględach    Wyględy    193
71    SPOŁEM PSS    Kielce    193
72    SPOŁEM PSS    Zawiercie    189
73    Rolnicza Spółdzielnia Producyjna    Gościęcin    187
74    SPOŁEM PSS    Hajnówka    185
75    Spółdzielnia Handlowo – Usługowa Samopomoc Chłopska w Łomiankach    Łomianki    185
76    SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I USŁUG RÓŻNYCH UNIWERSAL    Dębno    185
77    Spółdzielcze Przeds. Budownictwa Prestal    Kraków    180
78    Spółdzielnia Mleczarska W Łużnej    Łużna    180
79    Spółdzielnia Produkcyjno – Handlowa w Szczurowej    Szczurowa    177
80    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Kołbiel    176
81    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Maniowie Wielkim    Maniów Wielki    176
82    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Pruszcz    174
83    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Sieniawa    173
84    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kębłowie    Miłosław    173
85    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Biskupów    172
86    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Łaszczowie    Łaszczów    172
87    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kamiennej Górze    Kamienna Góra    169
88    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rożnowie    Oborniki    169
89    SPÓŁDZIELCZE CENTRUM REHABILITACYJNO-MEDYCZNE RESURS    Wrocław    165
90    Rolnicza Spółdzielnia Produckyjna    Granowo    161
91    Spółdzielnia Pracy DORADCA    Gdynia    161
92    Spółdzielnia Turystyczno-Handlowa Pilsko    Jeleśnia    161
93    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Gwiazda    Nowy Dębiec    158
94    SPOŁEM PSS    Grajewo    158
95    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kartuzach    Kartuzy    156
96    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Oleśnie    Olesno    155
97    Spółdzielnia Produkcji Rolnej Agrofirma    Skórzewo    155
98    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Otylin    Białośliwie    154
99    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sokołach    Sokoły    154
100    Spółdzielnia Mechaników SMS    Warszawa    154
101    Gminna Spółdzielnia Smaopomoc Chłopska w Sędziszowie Małopolskim    Sędziszów Małopolski    153
102    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siemiatyczach    Siemiatycze    151
103    Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowy Domów Jednorodzinnych Ławica-Zachód    Poznań    148
104    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WSPÓLNOTA – INWEST    Kraków    147
105    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Biała    146
106    Spółdzielnia Pracy Elektroniki i Informatyki ETA    Poznań    146
107    Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski D    Warszawa    144
108    Spółdzielnia Pracy Rolnik w Sieradzu    Sieradz    144
109    Spółdzielnia Mieszkaniowa Naftobudowa    Kraków    142
110    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Żakowo    Żakowo    140
111    Spółdzielnia Turystyczna Wypoczynek    Poznań    138
112    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Ghłopska    Nowe    137
113    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krobuszu    Krobusz    136
114    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Lutomii    Lutomia Górna    136
115    Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Brzozowie    Brzozów    136
116    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hrubieszowie    Hrubieszów    135
117    Spółdzielnia Pracy Skórzana    Poznań    133
118    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Słubicach    Słubice    132
119    Społem Łódzka Spółdzielnia Spożywców w Łodzi    Łódź    132
120    SPOŁEM PSS    Lubin    132
121    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa DOM    Warszawa    132
122    Spółdzielnia Handlowo – Usługowa Samopomoc Chłopska w Lubaniu    Lubanie    131
123    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie    Michałowo    131
124    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Trzebiatów    130
125    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wiskitno w Łodzi    Łódź    128
126    Spółdzielnia Kółek Rolniczych    Janów    128
127    Gminna Sp-nia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Pruchnik    127
128    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Stanisławów    127
129    Rolnicza Sp-nia Produkcyjna w Hopkie    Łaszczów    127
130    Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Brusach    Brusy    127
131    Gminna Spółdzielnia Rolników w Oleśnicy    Oleśnica    126
132    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Pułtusku    Pułtusk    126
133    Społem PSS w Pleszewie    Pleszew    126
134    Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał    Siemianowice Śląskie    126
135    Spółdzielnia Pracy Metalowców im. 1-go Maja    Białystok    126
136    SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ ROLNIK    Chwałszyce    126
137    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Głogowie Małopolskim    Głogów Małopolski    125
138    Spółdzielnia Handlowa Bazar    Poznań    125
139    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Myślenice    123
140    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Szczawnicy    Szczawnica    123
141    Spółdzielnia Chłopska Pług    Kolbuszowa    123
142    Spółdzielnia Rzemieślnicza Budmet    Kraków    123
143    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KOWNATACH ŻĘDOWYCH    Kownaty Żędowe    122
144    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Białobrzegi    121
145    Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa ARKA    Częstochowa    121
146    Spółdzielnia Kółek Rolniczych    Werbkowice    121
147    SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA    Mielec    121
148    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Chełmku    Chełmek    120
149    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Zielonego Sztandaru    Dubicze Cerkiewne    120
150    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pęczniewie    Pęczniew    119
151    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowa    Mrocza    119
152    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Simoradzu    Dębowiec    118
153    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nowej Dębie    Nowa Dęba    118
154    Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne Niwa    Głubczyce    118
155    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Jordanowie    Jordanów    118
156    Spółdzielnia Producentow Grzybów Jadalnych    Maków    118
157    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Droga    Mełno    117
158    Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Rudnej    Rudna    117
159    Spółdzielnia Mieszkaniowa Blok    Poznań    115
160    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Zgoda w Wejherowie    Wejherowo    114
161    SPOŁEM PSS    Września    114
162    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Piekary    Legnica    113
163    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowa    Oświęcim    113
164    Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. św. Jana z Kęt    Rumia    113
165    Spółdzielnia Mieszkaniowo – Administracyjna w Budziwojowie    Budziwojów    113
166    Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa ROLNIK    Ostrzeszów    113
167    SPOŁEM PSS w Leżajsku    Leżajsk    112
168    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Konstantynowie    Konstantynów    112
169    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JAROSZOWIEC    Jaroszowiec    111
170    Spółdzielnia Niewidomych Nadodrze    Bytom Odrzański    111
171    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Kaczory    110
172    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Lubeni    Lubenia    110
173    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Iwinach    Iwiny    110
174    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sopocie    Sopot    110
175    Spółdzielnia Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lublinie    Lublin    110
176    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Nowotańcu    Nowotaniec    109
177    Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKUM    Sosnowiec    109
178    Spółdzielnia Mleczarska Ryki    Ryki    108
179    ROLNICZA SP-NIA PROD. IM. 1-GO MAJA    Przeciszów    107
180    Spółdzielnia Pracy Samopomoc Chłopska W Kołobrzegu    Kołobrzeg    107
181    SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNYCH ROL-BUD    Trzcińsko-Zdrój    107
182    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Spławiu    Śmigiel    106
183    Spółdzielnia Usług Wielobranzowych w Rumi    Rumia    106
184    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Lębork    105
185    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Świecie    105
186    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wierzbinku    Wierzbinek    105
187    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Wierzbno    105
188    SPOŁEM PSS    Piotrków Trybunalski    105
189    SPOŁEM Warszawska Spółdzielnia Spożywców Żoliborz    Warszawa    105
190    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Świdnicy    Świdnica    104
191    Spółdzielnia Mieszkaniowa Klonowa    Łódź    104
192    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Ostrów Mazowiecka    103
193    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Garwolinie    Garwolin    103
194    SPOŁEM PSS    Bochnia    103
195    SPOŁEM Tarnowska Spółdzielnia Spożywców    Tarnów    103
196    Spółdzielnia Pracy Konserwacji Urządzeń Przemysłowych    Oborniki    103
197    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Kluki    102
198    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Jordanowie Śl.    Jordanów Śląski    102
199    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pakosławiu    Pakosław    102
200    Spółdzielnia Pracy Surowców Wtórnych    Chorzów    101
201    Spółdzielnia Rzemieślnicza    Nysa    101
202    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kamionce    Kamionka    100
203    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Pionier    Belęcin    100
204    Rolnicze Przędsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Sp. z o.o.    Wiązów    100
205    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy    Ocieszyn    100
206    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Halinowie    Halinów    100
207    Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom w Proszowicach    Proszowice    100
208    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Łódź    99
209    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Wolsztyn    99
210    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Regulicach    Regulice    99
211    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Zgoda W Krakowie    Kraków    99
212    SPOŁEM PSS    Turek    99
213    Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Dom Przy ul. Mokotowskiej 51/53 w Warszawie    Warszawa    99
214    Spółdzielnia Handlowo – Usługowa ROLNIK    Nowy Świętów    99
215    Spółdzielnia Mleczarska Bieluch w Chełmie    Chełm    99
216    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Jarosław    98
217    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Boguchwale    Boguchwała    98
218    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska im. F. Wąchały    Kamienica    97
219    Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Stoszowicach    Stoszowice    97
220    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Jawor    96
221    SPOŁEM PSS w Lubaniu    Lubań    96
222    GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KRASZEWICACH    Kraszewice    95
223    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Poświętnem    Poświętne    95
224    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sadkach    Sadki    95
225    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sławkach    Konarzewo-Sławki    95
226    Spółdzielcza Agrofirma Witkowo    Stargard Szczeciński    95
227    Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa CEPELIANKA    Warszawa    95
228    Spółdzielnia Handlowo – Usługowa w Starych Babicach    Stare Babice    95
229    Spółdzielnia Mieszkaniowa PODGÓRZE    Kraków    95
230    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Matuszewie    Śrem    94
231    SPOŁEM PSS ROBOTNIK    Zamość    94
232    Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa    Tarnów    94
233    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wieruszowie    Wieruszów    93
234    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Murzynowo Kościelne    93
235    Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa – SRW    Środa Śląska    93
236    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Dzikowiec    92
237    SPOŁEM PSS KONSUM ROBOTNICZY    Cieszyn    92
238    SPOŁEM PSS w Sochaczewie    Sochaczew    92
239    Spół. Rolniczo – Handlowa w Łęcznej    Łęczna    92
240    Spółdzielnia Hale Banacha    Warszawa    92
241    Spółdzielnia Rolniczo – Produkcyjna WIGAŃCICE w Wigańcicach    Wigańcice    92
242    Spółdzielnia Usługowo – Handlowa W Ścinawce Średniej    Ścinawka Średnia    92
243    Gminna Sp-nia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Wiśniowej    Wiśniowa    91
244    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Bolesławiec    91
245    Gminna Sp-nia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Przeworsk    90
246    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Gryfice    90
247    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Dąbrowa    90
248    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrzycy    Dobrzyca    90
249    Spółdzielnia Pracy Handlowo – Usługowa    Siemiatycze    90
250    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Wielichowie    Wielichowo    89
251    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im.Jedność    Wargowo    89
252    Społem PSS    Kościan    89
253    SPOŁEM PSS w Białej Podlaskiej    Biała Podlaska    89
254    SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA W GARBOWIE    Garbów    89
255    Spółdzielnia Kółek Rolniczych    Strzelce Krajeńskie    89
256    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Zbąszyniu    Zbąszyń    88
257    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Bzowo    Bzowo    88
258    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Jabłonna    87
259    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Wijewo    87
260    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Goleniów    87
261    Gminna Spółdzielnia w Swarzędzu    Swarzędz    86
262    Społem Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga – Północ    Warszawa    86
263    Spółdzielnia Pracy Kominiarzy    Lublin    86
264    Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich    Gdańsk    86
265    Spółdzilnia Usługowo Produkcyjna    Sędziszowa    86
266    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Czarnem    Czarne    85
267    Gminna Spółdzielnia SCH Cisek    Sukowice    85
268    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Rusocinie    Rusocin    85
269    Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna Lubrapol    Lubraniec    85
270    Spółdzielnia Handlowo Usługowa w Mszczonowie    Mszczonów    85
271    Spółdzielnia Pracy Kłos    Brzesko    85
272    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zacisze    Niemcza    84
273    Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Rolnik    Stary Sącz    84
274    Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Rolnik    Murowana Goślina    84
275    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jutrzenka    Osiek    83
276    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kokorzynie    Kościan    83
277    Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Charytanach    Charytany    83
278    SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Węgorzewie    Węgorzewo    83
279    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dominowie    Dominowo    83
280    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA W GŁUCHOWIE    Łańcut    82
281    SPOŁEM PSS    Lidzbark Warmiński    82
282    Spółdzielnia Inwalidów METALOWIEC    Poznań    82
283    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Głogowie Małopolskim    Głogów Małopolski    82
284    Spółdzielnia Mieszkaniowa Turka    Turka    82
285    Rolnicza Spóldzielnia Produkcyjna w Sulmierzycach    Sulmierzyce    81
286    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Jaśkowice    81
287    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Szalejowie Dolnym    Szalejów Dolny    81
288    Spółdzielnia Inwalidów im. Powstańców Wlkp    Ostrów    81
289    Spółdzielnia Mieszkaniowa Dębniki    Kraków    81
290    Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Żurawcach    Żurawce    81
291    Spółdzielnia STW    Bolesławiec    81
292    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Puck    80
293    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Bircza    80
294    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Nisko    80
295    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Pokój w Paczkowie    Paczkowo    80
296    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Starymgrodzie    Starygród    80
297    Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa    Bielawa    80
298    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Kaliskach    Kaliska    79
299    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sianowie    Sianów    79
300    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. T. Kościuszki w Kietlinie    Kietlin    79
301    Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Przeworno Sp. z o.o.    Przeworno    79
302    Sp-nia Produkcji Rolnej PHU Wronczyn    Wronczyn    79
303    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Szadek    78
304    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Wąsewo    78
305    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Żołynia    78
306    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rykaczewie    Rykaczewo    78
307    SPOŁEM PSS w Siedlcach    Siedlce    78
308    GMINNA SP-NIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KOSTRZYNIE WLKP    Kostrzyn    77
309    Gminna Spółdzielnia Samoopomoc Chłopska    Ślesin    77
310    SPOŁEM PSS    Czechowice-Dziedzice    77
311    Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców    Strzałkowo    77
312    Spółdzielnia Usługowo – Produkcyjna w Poświętnem    Poświętne    77
313    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Kalwaria Zebrzydowska    76
314    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Tymbarku    Tymbark    76
315    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców    Świdnica    76
316    SPOŁEM PSS TĘCZA    Wieluń    76
317    Spółdzielnia Mieszkaniowa ZAGRODY    Zagrody    76
318    Spółdzielnia Ogrodnicza Chodakowska    Warszawa    76
319    Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Okocim z Siedzibą w Brzesku    Brzesko    75
320    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Zgoda W Pomocnem Z/S W Myślinowie    Myślinów    75
321    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Skorczycach    Urzędów    75
322    Społem Mysłowicka Spółdzielnia Handlowa W Mysłowicach    Mysłowice    75
323    Spółdzielania Budowlano – Mieszkaniowa Zachód    Warszawa    75
324    Spółdzielnia Pracy MUSZYNIANKA    Krynica-Zdrój    75
325    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Rabka-Zdrój    74
326    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Praszka    74
327    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Jabłonce    Jabłonka    74
328    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Skarszewach    Skarszewy    74
329    Rolnicza Spóldzielnia Produkcyjna Zwyciestwo    Grabowo    74
330    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Osie    74
331    Społem Handlowo – Wytwórczo Spółdzielnia Pracy    Bielsko-Biała    74
332    SPOŁEM PSS PUSZCZYKOWO    Puszczykowo    74
333    Spółdzielnia Agromel w Wolborzu    Wolbórz    74
334    Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK    Chełm    74
335    Spółdzielnia Mieszkaniowa Starówka    Warszawa    74
336    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Biała Rawska    73
337    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Święciechowa    Święciechowa    73
338    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Im. Ludowego Lotnictwa Polskiego    Wilczyna    73
339    SPOŁEM Wytwórcza Spółdzielnia Pracy    Kielce    73
340    Spółdzielnia Pracy Eskulap Zespół Gabinetów Specjalistycznych    Oświęcim    73
341    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Dopiewie    Dopiewo    72
342    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Dobrobyt w Lignowach    Lignowy Szlacheckie    72
343    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Promień    Dębowiec    72
344    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łukowie    Łukowo    72
345    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy    Bądecz    72
346    Sp-nia Rzemieślnicza w Piasecznie    Piaseczno    72
347    Spółdzielnia Producentów Warzyw Traf w Tropiszowie    Glewiec    72
348    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Lisewo    71
349    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Niwnica    71
350    Spóldzielnia Kółek Rolniczych w Zdunach    Zduny    71
351    Spółdzielcza Agrofirma Plebanka    Plebanka    71
352    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Pracowników Oświatowych    Warszawa    71
353    Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność    Koło    71
354    Spółdzielnia Pracy Usług Motoryzacyjnych w Kwidzynie    Kwidzyn    71
355    Spółdzielnia Transportu Wiejskiego    Ostrzeszów    71
356    Gminna Sp-nia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Włodawa    70
357    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Kobierzyce    70
358    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Kazin    70
359    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Michów    70
360    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jedność    Grochowiska    70
361    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Olszewce    Olszewka    70
362    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Pracowników Przemysłu Cukrowniczego    Warszawa    70
363    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Przyjaźń w Krzeszowicach    Krzeszowice    70
364    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Lipinki    69
365    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Wadowice    69
366    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Wilkołazie    Wilkołaz-Stacja Kolejowa    69
367    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Świnice Warckie    69
368    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców    Tuchola    69
369    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców PIONIER w Kłodzku    Kłodzko    69
370    Spółdzielnia Handlowa    Piecki    69
371    Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Kościerzynie    Kościerzyna    69
372    SPÓŁDZIELNIA PRACY SURMET WE WROCŁAWIU    Wrocław    69
373    Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Kołobrzegu    Kołobrzeg    69
374    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Wiązów    68
375    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Babiak    68
376    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Gać    68
377    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Rossoszu    Rossosz    68
378    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna BARBÓRKA W Czernej    Czerna    68
379    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bógwidzach    Bógwidze    68
380    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Dzierżoniów    68
381    Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Gorlicach    Gorlice    68
382    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Kamieniec    67
383    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Kamieniu    Kamień    67
384    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Międzychodzie    Międzychód    67
385    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Węgierskiej Górce    Cięcina    67
386    ROLNICZA SP-NIA PRODUKCYJNA ZJEDNOCZENIE    Tłoki    67
387    Rolnicza Spóldzielnia Produkcyjna Zgoda    Jeziorki Kosztowskie    67
388    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA INWAŁD W INWAŁDZIE    Inwałd    67
389    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA PRZYSZŁOŚĆ W OSIEKU    Osiek    67
390    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Głuszynie    Głuszyna    67
391    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywej    Bielsk Podlaski    67
392    Sp-nia Mieszkaniowa MECHANIK    Mińsk Mazowiecki    67
393    SPOŁEM Augustowska Spółdzielnia Spożywców    Augustów    67
394    Społem PSS w Legionowie    Legionowo    67
395    Spółdzielnia Grzybek Łosicki    Huszlew    67
396    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Stęszewie    Stęszew    67
397    Spółdzielnia Mieszkaniowa Karusia w Piotrkowie Trybunalskim    Piotrków Trybunalski    67
398    Spółdzielnia Zodiak    Rzeszów    67
399    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Niwiska    66
400    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA Szczytniki    Radliczyce    66
401    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ostrorogu    Ostroróg    66
402    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Stara Kamienica    66
403    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Wronki    66
404    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Mórce    Śrem    66
405    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Siemianowie    Siemianowo    66
406    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Sułkowie    Sułków    66
407    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Agrokompleks w Brzóstowni    Książ Wielkopolski    66
408    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Przyszłości w Opocznie    Opoczno    66
409    SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Giżycku    Giżycko    66
410    Spółdzielnia Pionier    Prudnik    66
411    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Orły    65
412    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Zagórowie    Zagórów    65
413    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. T. Kościuszki w Polance Wielkiej    Polanka Wielka    65
414    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Woli Przybysławskiej    Grabów    65
415    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zgoda    Nieszawa    65
416    Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Bogdanka    Bogdanka    65
417    Spółdzielnia Mieszkaniowa INWESTOR    Lubin    65
418    Spółdzielnia Mieszkaniowa OGNIWO    Łódź    65
419    Spółdzielnia Mieszkaniowa Plac Teatralny    Warszawa    65
420    Spółdzielnia Usług Socjalnych    Warszawa    65
421    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Wilamowice    64
422    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Sośno    64
423    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Staszowie    Staszów    64
424    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ozorkowie    Ozorków    64
425    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Wałczu    Wałcz    64
426    Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Jaworzno    Jaworzno    64
427    Spółdzielnia Mieszkaniowa Weronika    Tychy    64
428    Spółdzielnia Mieszkaniowa Widok    Kraków    64
429    Spółdzielnia Transportu Wiejskiego    Biała Podlaska    64
430    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Narewka    63
431    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Łochów    63
432    Rolnicza Spółdzielnia Hanldowo – Usługowa w Bydgoszczy    Bydgoszcz    63
433    Rolnik Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Złotów    63
434    SPOŁEM WSS Wola    Warszawa    63
435    Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny    Szczekociny    63
436    Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Powstańców Śląskich    Zdzieszowice    63
437    Spółdzielnia Mieszkaniowa ZAKONICZYN    Gdańsk    63
438    Spółdzielnia Usługowo – Handlowa Jedność    Bieruń    63
439    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Korzennej    Korzenna    62
440    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Krynicy – Zdroju    Krynica-Zdrój    62
441    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Sejnach    Sejny    62
442    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Branice    62
443    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Urbanowie    Opalenica    62
444    Społem PSS w Skawinie    Skawina    62
445    Spółdzielnia Mleczarska    Drzycim    62
446    Spółdzielnia Rolniczo – Usługowa w Łężku    Łężek    62
447    Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST w Łące    Łąka    62
448    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przyszłóść    Ryczywół    61
449    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rudnicze    Rudniczyn    61
450    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Koszanowie    Pniewy    61
451    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy    Łubnica    61
452    SPOŁEM PSS    Bytom    61
453    Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna Rolnik w Łososinie Dolnej    Łososina Dolna    61
454    Spółdzielnia Produkcji Rolnej Wódki – Grzybowo    Września    61
455    Spółdzielnia Projektowania I Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt W Radomiu    Radom    61
456    Spółdzielnia Rolniczo – Wytwórcza w Nizinach    Niziny    61
457    Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu    Nowa Sarzyna    61
458    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA    Trzeboszowice    60
459    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Postęp    Jasionka    60
460    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zubrach    Gródek    60
461    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Kamieńcu    Kamieniec    60
462    Spolmot-5 Sp. z o.o.    Oleśnica    60
463    Społem PSS MAZUR w Łęczycy    Łęczyca    60
464    Spółdzielnia Mieszkaniowa Komunalnik    Chorzów    60
465    Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych    Warszawa    60
466    Spółdzielnia Mieszkaniowa Żerań    Warszawa    60
467    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Ujście    59
468    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Lisków    59
469    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Przełom    Pastuchów    59
470    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gronowicach    Lasowice Małe    59
471    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Nowym Świętowie    Nowy Świętów    59
472    SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Szprotawie    Szprotawa    59
473    Spółdzielnia Handlowo – Usługowa Samopomoc w Łodzi    Łódź    59
474    Spółdzielnia Mieszkaniowa CEMIDOM    Warszawa    59
475    Spółdzielnia Mieszkaniowa Domy Pogodnej Jesieni    Kraków    59
476    Spółdzielnia Mieszkaniowa Kamionek    Warszawa    59
477    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH    Gorlice    59
478    Spółdzielnia Mieszkaniowa W Garwolinie    Garwolin    59
479    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pajęcznie    Pajęczno    59
480    SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W WIEPRZU    Wieprz    59
481    Spółdzielnia Pracy Budomont    Zielona Góra    59
482    Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa Rolnik    Żnin    59
483    Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Samopomoc Chłopska    Oświęcim    59
484    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Raciechowice    58
485    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Chrząstowice    58
486    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Grodzisko Dolne    58
487    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Wisła    58
488    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Chróścielowie    Kietrz    58
489    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lisięcicach    Lisięcice    58
490    SPOŁEM PSS Jedność    Lubartów    58
491    Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Techniczna    Warszawa    58
492    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły    Łódź    58
493    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaniu    Lubań    58
494    Spółdzielnia Ogrodnicza Export – Import    Zwoleń    58
495    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Ostróda    57
496    Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne    Komorniki    57
497    Spółdzielcze Przeds. Eko – Rol w Rogowie    Rogowo    57
498    Spółdzielnia Kółek Rolniczych    Królewiec    57
499    Spółdzielnia Mieszkaniowa Morsbud    Szczecin    57
500    Spółdzielnia Mieszkaniowa W Słomnikach    Słomniki    57
501    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Sułkowice    56
502    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Lipno    56
503    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Karsin    56
504    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Grodzisk Wielkopolski    56
505    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Mrozy    56
506    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Żelechów    56
507    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Stęszewie    Stęszew    56
508    ROLNICZA SP-NIA HANDLOWO-USŁUGOWA W PSARSKIEM    Psarskie    56
509    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Niechanowie    Niechanowo    56
510    Spółdzielnia Handlowo Rolnicza w Czerniewicach    Choceń    56
511    Spółdzielnia Kółek Rolniczych Kleczew z Siedzibą w Budzisławiu Kościelnym    Budzisław Kościelny    56
512    SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM    Sokołów Małopolski    56
513    Spółdzielnia Mieszkaniowa Barbara    Chorzów    56
514    Spółdzielnia Mieszkaniowa Niedźwiadek    Warszawa    56
515    Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK    Lublin    56
516    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzesku    Brzesko    56
517    Spółdzielnia Mieszkaniowa Walecznych    Lublin    56
518    Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa w Fajsławicach    Fajsławice    56
519    Gminna Sp-nia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Korczynie    Korczyna    55
520    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Tuchola    55
521    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Mokobody    55
522    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kórniku    Kórnik    55
523    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Skaryszewie    Skaryszew    55
524    Rolnicza Spółdzielnia Agro – Farma    Wojnowice    55
525    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krośnie    Krosno    55
526    SPOŁEM Spółdzielnia Hurtowo – Detaliczna TĘCZA    Wrocław    55
527    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa    Legionowo    55
528    Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZA FAMILIA    Warszawa    55
529    Spółdzielnia Mieszkaniowa Podlasianka W Węgrowie    Węgrów    55
530    Spółdzielnia Mieszkaniowa W Ropczycach    Ropczyce    55
531    Spółdzielnia Mieszkaniowa Załęska Hałda    Katowice    55
532    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Bukowsku    Bukowsko    54
533    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kozienicach    Kozienice    54
534    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Niedrzwicy Dużej    Niedrzwica Duża    54
535    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Ponięcice    54
536    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Postęp     Kwilcz    54
537    SPOŁEM PSS    Bielsk Podlaski    54
538    SPOŁEM PSS    Radom    54
539    SPOŁEM PSS    Piła    54
540    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa STOKŁOSY    Warszawa    54
541    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Strzelce Opolskie    54
542    Spółdzielnia Mieszkaniowa Finansowiec    Warszawa    54
543    Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skraju    Warszawa    54
544    Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZECŁAW    Przecław    54
545    Spółdzielnia Mieszkaniowa Zwycięzców    Warszawa    54
546    Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa w Tarczynie    Tarczyn    54
547    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZGODA W MALCU    Malec    53
548    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy W Głuponiach    Kuślin    53
549    Spółdzielnia Handlowa Rolnik    Olesno    53
550    Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Przasnyszu    Przasnysz    53
551    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Mazowsze    Ciechanów    53
552    Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników WSK PZL – Kraków    Kraków    53
553    Spółdzielnia Mieszkaniowa SIELEC    Sosnowiec    53
554    Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska    Tarnobrzeg    53
555    Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy i Wydawców Nowiny Jeleniogórskie    Jelenia Góra    53
556    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wiązownie    Wiązowna    52
557    SPOŁEM PSS w Ostrowi Mazowieckiej    Ostrów Mazowiecka    52
558    Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Domy Spółdzielcze    Warszawa    52
559    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Bielsk Podlaski    52
560    Spółdzielnia Mieszkaniowa Siarkowiec W Tarnobrzegu    Tarnobrzeg    52
561    Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych    Poznań    52
562    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chlopska w Czersku    Czersk    51
563    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Bystrzycy Kłodzkiej    Bystrzyca Kłodzka    51
564    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Zwycięstwo    Pszenno    51
565    SPOŁEM PSS GÓRNIK    Brzeszcze    51
566    Spółdzielnia Metalowo – Odlewnicza OGNIWO w Bieczu    Biecz    51
567    Spółdzielnia Mieszkaniowa Buczyna    Bukowno    51
568    Spółdzielnia Mieszkaniowa Platynowa 8    Warszawa    51
569    Spółdzielnia Mieszkaniowa WARMIA    Lidzbark Warmiński    51
570    SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKARSZEWACH    Skarszewy    51
571    Spółdzielnia MUSI w Krakowie    Kraków    51
572    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Gniezno    50
573    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Zawidzu    Zawidz Kościelny    50
574    SPOŁEM Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie    Lublin    50
575    Spółdzielnia Mieszkaniowa Marysin Wawerski    Warszawa    50
576    Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Potokiem    Warszawa    50
577    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu    Nowy Tomyśl    50
578    Spółdzielnia Pracy Oświata    Częstochowa    50
579    Spółdzielnia Wola    Warszawa    50
580    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska PCIM    Pcim    49
581    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Rzepienniku Strzyżewskim    Tarnów    49
582    ROLNICZA SP-NIA PRODUKCYJNA W PACHOLEWIE    Pacholewo    49
583    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Prudnik    49
584    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Burkatów    49
585    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Orli    Orla    49
586    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców    Myślenice    49
587    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców    Andrychów    49
588    SPOŁEM Tychy S.A.    Tychy    49
589    Spółdzielnia Mieszkaniowa DOM w Kraśniku    Kraśnik    49
590    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorska – Własnościowa Jubilatka    Maków Mazowiecki    49
591    Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość przy SGGW    Warszawa    49
592    Spółdzielnia Mieszkaniowa Selfa w Szczecinie    Szczecin    49
593    Spółdzielnia Mieszkaniowa Świt W Drawsku Pomorskim    Drawsko Pomorskie    49
594    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Wołczyn    48
595    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pogorzeli    Pogorzela    48
596    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Piorunkowicach    Prudnik    48
597    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie    Goleszów    48
598    Sp-nia Mieszkaniowa OSTROBRAMSKA    Warszawa    48
599    SPOŁEM PSS w Olsztynie    Olsztyn    48
600    Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego ŁUCZNIK w Radomiu    Radom    48
601    Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Hipolita Cegielskiego    Poznań    48
602    Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik    Warszawa    48
603    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Trzebnicy    Trzebnica    48
604    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Narie w Morągu    Morąg    48
605    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Siemiatyczach    Siemiatycze    48
606    Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW    Wodzisław Śląski    48
607    Spółdzielnia Mieszkaniowa Służew Nad Dolinką    Warszawa    48
608    Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec    Gdynia    48
609    Gminna Spółdzielnia Samomopoc Chłopska Iwierzyce    Sędziszów Małopolski    47
610    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Jarosława Dąbrowskiego    Swarzędz    47
611    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zagrodzie    Siennica Różana    47
612    Spółdzielnia Kominiarz    Olsztyn    47
613    Spółdzielnia Mieszkaniowa – Własnościowa Jedność    Warszawa    47
614    Spółdzielnia Mieszkaniowa Fenix    Dąbrowa Górnicza    47
615    Spółdzielnia Mieszkaniowa MAŁOPOLSKA w Gorlicach    Gorlice    47
616    Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionierska    Ustrzyki Dolne    47
617    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowem N/W    Nowe    47
618    Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana Ziemowit w Ciechanowie    Ciechanów    47
619    Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA    Wysokie Mazowieckie    47
620    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Suchożebry    46
621    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Baranowie    Baranów    46
622    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Szychowice Nowe    46
623    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Ścinawa Nyska    46
624    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Pokój    Zakliczyn    46
625    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Świt    Róża Wielka    46
626    SPOŁEM PSS    Sławno    46
627    Spółdzielnia Mieszkaniowa Adwokatów    Warszawa    46
628    Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani    Leszno    46
629    Spółdzielnia Mieszkaniowa FENIX    Warszawa    46
630    Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Stoku    Kielce    46
631    Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadzieja w Tarnowie    Tarnów    46
632    Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa Samopomoc Chłopska w Rzeszowie    Rzeszów    46
633    Spółdzielnia SNB w Białymstoku    Białystok    46
634    Spółdzielnia Usług Techniczno-Handlowych i Wdrożeń Orpel    Łódź    46
635    Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Samopomoc Chłopska    Opole Lubelskie    46
636    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Grodków    45
637    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA BIELCZANKA    Bielcza    45
638    SPOŁEM Gastronomiczna Spółdzielnia Pracy    Poznań    45
639    Społem Kupiecko – Wytwórcza Spółdzielnia Pracy     Malbork    45
640    SPOŁEM PSS    Wołomin    45
641    SPOŁEM PSS w Żyrardowie    Żyrardów    45
642    Spółdzielczy Zakład Zabawkarski Uniwersum    Częstochowa    45
643    Spółdzielnia Bystrzanka    Bystra    45
644    Spółdzielnia Mieszkaniowa Międzynarodowa w Warszawie    Warszawa    45
645    Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka    Kraków    45
646    Spółdzielnia Pracy Lingwista    Warszawa    45
647    GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Nowy Tomyśl    44
648    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Nowym Stawie    Nowy Staw    44
649    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Rychtalu    Rychtal    44
650    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Sokołowie Małopolskim    Sokołów Małopolski    44
651    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Piastoszyn    44
652    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Wojsławiu    Wojsław    44
653    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Mielcu    Mielec    44
654    SPOŁEM PSS    Wadowice    44
655    SPOŁEM WSS Praga Południe    Warszawa    44
656    Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa Poznaniak    Poznań    44
657    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Wadowice    44
658    Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Władysława Orkana w Mszanie Dolnej    Mszana Dolna    44
659    Spółdzielnia Mieszkaniowa Jagiellonka    Sosnowiec    44
660    Spółdzielnia Mieszkaniowa Razem    Łaziska Górne    44
661    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu    Wągrowiec    44
662    Spółdzielnia Rzemieślnicza Sulejówek    Sulejówek    44
663    Gminna Sp-nia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Roźwienica    43
664    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Mońki    43
665    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Jedlicze    43
666    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Parczewie    Parczew    43
667    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Starej Kamienicy    Stara Kamienica    43
668    SPOŁEM PSS    Włocławek    43
669    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Lesko    43
670    Spółdzielnia Mieszkaniowa Biskupin    Wrocław    43
671    Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Dla Młodych    Kraków    43
672    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Juliusza Słowackiego    Piotrków Trybunalski    43
673    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa    Sierpc    43
674    Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowoczesna    Racibórz    43
675    Spółdzielnia Mieszkaniowa Oś Saska    Warszawa    43
676    Spółdzielnia Mieszkaniowa Szczęśliwice    Warszawa    43
677    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju    Busko-Zdrój    43
678    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Niepruszewie    Niepruszewo    43
679    SPÓŁDZIELNIA PRACY OŚWIATA W RZESZOWIE    Rzeszów    43
680    Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Rzeszowie    Kolbuszowa    43
681    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Bedlno    Bedlno    42
682    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Dorożki    42
683    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Grodkowie    Grodków    42
684    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Powiśle    Warszawa    42
685    Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wspólna Praca    Katowice    42
686    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Bielawa    42
687    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ODRA    Oława    42
688    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa    Białobrzegi    42
689    Spółdzielnia Mieszkaniowa Postęp W Złocieńcu    Złocieniec    42
690    Spółdzielnia Mieszkaniowa Siła    Nowy Sącz    42
691    Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólny Dom    Góra    42
692    Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana    Radom    42
693    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Tczew    Tczew    41
694    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Siestrzechowicach    Siestrzechowice    41
695    Rolnicza Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza w Łabowej    Łabowa    41
696    SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW    Myślibórz    41
697    SPOŁEM Spółdzielcze Domy Handlowe CENTRAL    Łódź    41
698    SPÓŁDZIELCA Spółdzielnia Mieszkaniowa    Wrocław    41
699    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Stolica    Warszawa    41
700    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Żoliborz    Warszawa    41
701    Spółdzielnia Inwalidów Metalowo – Elektro – Chemiczna SIMECH    Oświęcim    41
702    Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek    Kielce    41
703    Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik    Police    41
704    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GERSONA    Kraków    41
705    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa    Grajewo    41
706    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance    Trzcianka    41
707    Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów    Kraków    41
708    Spółdzielnia Mieszkaniowa Podwawelska    Kraków    41
709    Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyczółek Grochowski    Warszawa    41
710    Spółdzielnia Mieszkaniowa Telbud we Wrocławiu    Wrocław    41
711    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mszczonowie    Mszczonów    41
712    Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana Osiedle Kabaty    Warszawa    41
713    SPÓŁDZIELNIA PRACY LEKARZY SPECJALISTÓW MEDICUS W SZCZECINIE    Szczecin    41
714    Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa    Dzierżoniów    41
715    Spółdzielnia Usług Rolniczych w Zbąszyniu    Zbąszyń    41
716    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Jarocin    40
717    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Pionkach    Pionki    40
718    SPOŁEM PSS    Grodzisk Mazowiecki    40
719    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Tomaszów Lubelski    40
720    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Prudnik    40
721    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Śrem    40
722    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego    Koziegłowy    40
723    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa WANACJA    Starachowice    40
724    Spółdzielnia Mieszkaniowa Pod Jaworami    Wrocław    40
725    Spółdzielnia Mieszkaniowa ZAGÓRZE     Sosnowiec    40
726    Spółdzielnia Produkcji Rolnej Im. Rolnik    Resko    40
727    Spółdzielnia Transportu Wiejskiego    Łódź    40
728    Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Bydgoszczy    Lipniki    40
729    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Łekno    39
730    SPOŁEM Gastronomiczno Turystyczna Spółdzielnia Spożywców w Toruniu    Toruń    39
731    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców    Kwidzyn    39
732    Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego ROMA w Ostrołęce    Ostrołęka    39
733    Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik    Wrocław    39
734    Spółdzielnia Mieszkaniowa Im . Jana III Sobieskiego    Wrocław    39
735    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Padarewskiego    Katowice    39
736    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Pępowo    38
737    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Strzałkowie    Strzałkowo    38
738    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rolnik w Koteżach    Koteże    38
739    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kluczewie    Kluczewo    38
740    SPOŁEM PSS    Wodzisław Śląski    38
741    SPOŁEM PSS w Sokołowie Podlaskim    Sokołów Podlaski    38
742    Spółdzielczy Zakład Gospodarczy w Józefowie    Józefów    38
743    Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Jedność    Krosno    38
744    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Skarżysko-Kamienna    38
745    Spółdzielnia Mieszkaniowa DOMATOR    Kielce    38
746    Spółdzielnia Mieszkaniowa Felin    Lublin    38
747    Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Będzinie    Będzin    38
748    Spółdzielnia Mieszkaniowa Kabel    Ożarów Mazowiecki    38
749    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ZAMEK    Ciechanów    38
750    Spółdzielnia Mieszkaniowa Westalka    Nakło nad Notecią    38
751    Spółdzielnia Mieszkaniowa ZGODA    Dobre    38
752    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Skoczowie    Skoczów    37
753    SPOŁEM PSS    Jasło    37
754    Spółdzielnia Kółek Rolniczych Im. Masymiliana Jackowwskiego w Gnieźnie    Gniezno    37
755    Spółdzielnia Mieszkaniowa Agat w Złotoryi    Złotoryja    37
756    Spółdzielnia Mieszkaniowa Bałtyk W Darłowie    Darłowo    37
757    Spółdzielnia Mieszkaniowa Beskid    Sucha Beskidzka    37
758    Spółdzielnia Mieszkaniowa Doły-Marysińska    Łódź    37
759    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego    Kraków    37
760    Spółdzielnia Mieszkaniowa W Dębicy    Dębica    37
761    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole    Koło    37
762    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sokółce    Sokółka    37
763    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH    Ząbkowice Śląskie    37
764    Spółdzielnia Mieszkaniowa Wąwozowa    Warszawa    37
765    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Dzialoszynie    Działoszyn    36
766    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Lubaniu    Lubań    36
767    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wiśniowej    Wiśniowa    36
768    Społem Kamiennogórska Spółdzielnia Spożywców W Kamiennej Górze    Kamienna Góra    36
769    Spółdzielnia Inwalidów Start    Leszno    36
770    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Piekary Śląskie    36
771    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Białymstoku    Białystok    36
772    Spółdzielnia Mieszkaniowa Krakowiak    Kraków    36
773    Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle W Świdwinie    Świdwin    36
774    Spółdzielnia Mieszkaniowa OSTOJA    Jelenia Góra    36
775    Spółdzielnia Mieszkaniowa OŚWIECENIA    Kraków    36
776    Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana JARY    Warszawa    36
777    Spółdzielnia Rolnik Samopomoc Chłopska w Białej Podlaskiej    Biała Podlaska    36
778    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Dąbrowie Białostockiej    Dąbrowa Białostocka    35
779    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Tarnowie Podgórnym    Tarnowo Podgórne    35
780    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowość    Rojewo    35
781    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Cichobórzu    Hrubieszów    35
782    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Pomoc w Puławach    Puławy    35
783    SPOŁEM PSS Południe we Wrocławiu    Wrocław    35
784    Społem PSS w Koninie    Konin    35
785    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kobylcu    Łapanów    35
786    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Świebodzice    35
787    Spółdzielnia Mieszkaniowa DĄB    Szczecin    35
788    Spółdzielnia Mieszkaniowa im T. Kościuszki    Kraków    35
789    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA im. W. Łukasińskiego    Zamość    35
790    Spółdzielnia Mieszkaniowa Komunalnik    Wrocław    35
791    Spółdzielnia Mieszkaniowa Muranów    Warszawa    35
792    Spółdzielnia Mieszkaniowa Niwka w Sosnowcu    Sosnowiec    35
793    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Parczewie    Parczew    35
794    Spółdzielnia Mieszkaniowa W Sępólnie Krajeńskim    Sępólno Krajeńskie    35
795    Rolnicza Sp-nia Produkcyjna NOWE ŻYCIE    Tuczępy    34
796    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA DAKOWY MOKRE    Opalenica    34
797    Rolniczo Handlowa Spółdzielnia Pracy w Nowym Sączu    Nowy Sącz    34
798    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy    Śnieciska    34
799    SPOŁEM PSS    Ostrzeszów    34
800    SPOŁEM PSS w Środzie Wlkp.    Środa Wielkopolska    34
801    Spółdzielcze Gospodarstwo Rodzinne    Bliszczyce    34
802    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Niepołomicach Z/S w Woli Batorskiej    Wola Batorska    34
803    Spółdzielnia Mieszkaniowa JAROTY w Olsztynie    Olsztyn    34
804    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KABATY    Warszawa    34
805    Spółdzielnia Mieszkaniowa Pielęgniarek Prze P.T.P.    Kraków    34
806    Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość    Miechów    34
807    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bychawie    Bychawa    34
808    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rykach    Ryki    34
809    SPÓŁDZIELNIA SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWA LECH SANATORIUM UZDROWISKOWE W KOŁOBRZEGU    Kołobrzeg    34
810    Gminna Spóldzielnia Samopomoc Chlopska W Klodzku    Kłodzko    33
811    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Mogilnie    Mogilno    33
812    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Osiecznej    Osieczna    33
813    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Górze    Góra    33
814    Spółdzielnia Mieszkaniowa BESKID    Nowy Sącz    33
815    Spółdzielnia Mieszkaniowa Cegielniana    Kraków    33
816    Spółdzielnia Mieszkaniowa DĘBINA    Poznań    33
817    Spółdzielnia Mieszkaniowa Domhut    Warszawa    33
818    Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk    Zamość    33
819    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu    Zamość    33
820    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Mielcu    Mielec    33
821    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA METALURG    Dąbrowa Górnicza    33
822    Spółdzielnia Mieszkaniowa MOKOTÓW    Warszawa    33
823    Spółdzielnia Mieszkaniowa Osada    Wrocław    33
824    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przasnyszu    Przasnysz    33
825    Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu    Gostyń    33
826    SPÓŁDZIELNIA PRACY ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH SPOLBUD    Wrocław    33
827    Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych im. Jana Kilińskiego    Gdynia    33
828    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Nieszkowicach    Nieszkowice    32
829    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Oławie    Oława    32
830    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Nowy Świat    Dobrzyca    32
831    Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRNIK    Katowice    32
832    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ŻUŁAWY    Cedry Wielkie    32
833    Spółdzielnia Mieszkaniowa Morena    Kostrzyn nad Odrą    32
834    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZIELONY JAR    Kraków    32
835    Spółdzielnia Osób Prawnych Ineksplo w Sopocie    Sopot    32
836    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Biała Podlaska    Biała Podlaska    31
837    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im 8 Marca    Bysław    31
838    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Suchej Psinie    Sucha Psina    31
839    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Szczodrowicach    Strzelin    31
840    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Nasza Przyszłość    Borowiec    31
841    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Stalowa Wola    31
842    Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY DWÓR    Wrocław    31
843    Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka w Tarnowie    Tarnów    31
844    Spółdzielnia Mieszkaniowa TĘCZA w Turku    Turek    31
845    Spółdzielnia Mieszkaniowa WĘGLINEK    Lublin    31
846    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Strzyżów    30
847    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Czarnym Dunajcu    Czarny Dunajec    30
848    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Żurawicy    Żurawica    30
849    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Bartoszówka    30
850    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. XXX- Lecia    Czernica    30
851    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Lipsko    30
852    Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRCZEWSKA    Warszawa    30
853    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Konstancinie    Konstancin-Jeziorna    30
854    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Im. Dr Jana Wyżykowskiego    Lubin    30
855    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zielonce    Zielonka    30
856    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Lubaczy Królewskiej    Lubycza Królewska    29
857    SPOŁEM PSS JEDNOŚĆ    Kołobrzeg    29
858    Spółdzielnia Mieszkaniowa Kabel    Kraków    29
859    Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKATOR    Dąbrowa Górnicza    29
860    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Mońkach    Mońki    29
861    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Ostrzeszowie    Ostrzeszów    29
862    Spółdzielnia Mieszkaniowa ŚRÓDMIEŚCIE    Gliwice    29
863    Spółdzielnia Mieszkaniowa W Szubinie    Szubin    29
864    Spółdzielnia Mieszkaniowa WSPÓLNOTA    Będzin    29
865    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Gniewoszów    28
866    Rolnicza Spóldzielnia Produkcyjna    Kretlewo    28
867    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tarnobrzegu    Tarnobrzeg    28
868    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowamerkury    Warszawa    28
869    Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie    Wołomin    28
870    Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum    Lublin    28
871    Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK    Sosnowiec    28
872    Spółdzielnia Mieszkaniowa JEDNOŚĆ     Ostróda    28
873    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa    Tuchola    28
874    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Skawinie    Skawina    28
875    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa    Kępno    28
876    Spółdzielnia Mieszkaniowa na Kozłówce    Kraków    28
877    Spółdzielnia Mieszkaniowa Przed. Gosp. Komunalnej    Lublin    28
878    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorlicach    Gorlice    28
879    Spółdzielnia Mieszkaniowa Zacisze    Oleśnica    28
880    Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik    Warszawa    28
881    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Lwówku    Lwówek    27
882    SPOŁEM PSS    Jelenia Góra    27
883    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Geodeci W Rzeszowie    Rzeszów    27
884    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa POMORZANKA    Człuchów    27
885    Spółdzielnia Mieszkaniowa Rogatka    Łódź    27
886    Spółdzielnia Mieszkaniowa Szarotka    Kamienna Góra    27
887    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach    Chojnice    27
888    Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE    Konin    27
889    Spółdzielnia Mieszkaniowa Zdrój    Kamień Pomorski    27
890    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Leżajsk    26
891    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Ozimek    26
892    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Obornikach    Oborniki    26
893    Społem PSS KOTWICA w Darłowie    Darłowo    26
894    SPOŁEM PSS w Wyszkowie    Wyszków    26
895    Spółdzielnia Kółek Rolniczych    Krobia    26
896    Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani    Kalisz    26
897    Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Mikołaja Reja    Łódź    26
898    Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych    Warszawa    26
899    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu    Grudziądz    26
900    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzecu Podlaskim    Międzyrzec Podlaski    26
901    Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska    Warszawa    26
902    Spółdzielnia Pracy Rational-Service    Katowice    26
903    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Jeleniowie    Lewin Kłodzki    25
904    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Konstantynowie    Konstantynów    25
905    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Lubawce    Lubawka    25
906    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Świętochłowice    25
907    Spółdzielnia Mieszkaniowa Karwiny    Gdynia    25
908    Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ    Szczecin    25
909    Spółdzielnia Mieszkaniowa KRZEMIONKI    Ostrowiec Świętokrzyski    25
910    Spółdzielnia Mieszkaniowa Ozdoba    Biskupiec    25
911    Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski    Łódź    25
912    Spółdzielnia Mieszkaniowa Teresa    Tychy    25
913    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu    Świecie    25
914    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Nova    Korfantów    24
915    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowa w Raszynie    Pęcice    24
916    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Stroszkach    Nekla    24
917    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa BATORY    Warszawa    24
918    Spółdzielnia Handlowa Samopomoc w Nowym Dworze Mazowieckim    Nowy Dwór Mazowiecki    24
919    Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK    Zawiercie    24
920    Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKATOR    Zduńska Wola    24
921    Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Prokocim    Kraków    24
922    Spółdzielnia Mieszkaniowa Podhale    Nowy Targ    24
923    Spółdzielnia Mieszkaniowa PODZAMCZE    Wałbrzych    24
924    Spółdzielnia Mieszkaniowa POJEZIERZE w Olsztynie    Olsztyn    24
925    Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej    Gliwice    24
926    Spółdzielnia Produkcji Rolnej Szczurawice    Raszków    24
927    Spółdzielnia Varia Zakład Pracy Chronionej    Sopot    24
928    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Dynów    23
929    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kwilczu    Kwilcz    23
930    SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNA w Trawnikach    Trawniki    23
931    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Żory    23
932    Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik    Kraków    23
933    Spółdzielnia Mieszkaniowa ODRA    Police    23
934    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brodnicy    Brodnica    23
935    Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego    Białystok    23
936    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Aleksandrów Łódzki    22
937    Spółdzielnia Mieszkaniowa Grota    Tomaszów Mazowiecki    22
938    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Bolesława Chrobrego    Łódź    22
939    Spółdzielnia Mieszkaniowa Potok Górny    Warszawa    22
940    Spółdzielnia Mieszkaniowa SKARBEK w Łęcznej    Łęczna    22
941    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żychlinie    Żychlin    22
942    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Barcin    21
943    Spolex Sp. z o.o.    Warszawa    21
944    Spółdzielnia Inwalidów Głuchoniemych TRUD    Kraków    21
945    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego    Łęczna    21
946    Spółdzielnia Mieszkaniowa PIASKI    Białystok    21
947    Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast    Złotów    21
948    Spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych – Cepelia    Warszawa    21
949    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Radwanicach    Radwanice    20
950    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Skrzydlnej    Skrzydlna    20
951    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zwycięstwo    Lichnowy    20
952    ROLNIK Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Łobżenica    20
953    SPOŁEM PSS w Choszcznie    Choszczno    20
954    Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa w Łowiczu    Łowicz    20
955    Spółdzielnia Mieszkaniowa NA SKARPIE    Toruń    20
956    Gminna Sp-nia SAMOPOMOC CHŁOPSKA Kodrąb    Kodrąb    19
957    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wisznicach    Wisznice    19
958    Gminna Spółdzielnia Sampomoc Chłopska    Grębów    19
959    SPOŁEM PSS Jutrzenka    Złocieniec    19
960    SPOŁEM PSS w Śremie    Śrem    19
961    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Świdnica    19
962    Spółdzielnia Mieszkaniowa Idealne Mieszkanie-Centrum    Warszawa    19
963    Spółdzielnia Rzemieślnicza Blacharsko – Instalacyjna    Poznań    19
964    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Tarnogrodzie    Tarnogród    18
965    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gliwicach    Gliwice    18
966    SPOŁEM PSS w Łodzi    Łódź    18
967    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Augustów    18
968    Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk w Krakowie    Kraków    18
969    Spółdzielnia Mieszkaniowa KRAKUS    Kraków    18
970    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa POPOWICE    Wrocław    18
971    Spółdzielnia Mieszkaniowa PIEKARY    Legnica    18
972    Spółdzielnia Mieszkaniowa USTRONIE    Radom    18
973    Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Męcince    Męcinka    18
974    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Żukowo    17
975    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowe Życie    Dobrcz    17
976    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Węgierskiej Górce    Węgierska Górka    17
977    SPOŁEM PSS Północ we Wrocławiu    Wrocław    17
978    Spółdzielnia Mieszkaniowa ARBUZOWA    Warszawa    17
979    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. S. Batorego    Łódź    17
980    SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W WIERUSZOWIE    Wieruszów    17
981    Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa CHOINY w Lublinie    Lublin    16
982    Spółdzielnia Handlowo – Usługowa Halicz    Ustrzyki Dolne    16
983    Spółdzielnia Inwalidów im. Dr Franciszka Witaszka    Poznań    16
984    Spółdzielnia Mieszkaniowa Batory – Wschód    Warszawa    16
985    Spółdzielnia Mieszkaniowa Koński Jar – Nutki    Warszawa    16
986    Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC    Kraśnik    16
987    Spółdzielnia Mieszkaniowa SŁONECZNY STOK    Białystok    16
988    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Oborniki Śląskie    15
989    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Czerwińsk nad Wisłą    15
990    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Koczergach    Koczergi    15
991    Spółdzielnia Mieszkaniowa Towarzystwo Lokator Im. Franciszka Helińskiego    Łódź    15
992    Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnota w Łęcznej    Łęczna    15
993    SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW PROJEKT SPÓŁDZIELNIA PRACY    Białystok    14
994    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SEJNACH    Sejny    14
995    Spółdzielnia Zaopatrzenia Ogrodniczego Ogród    Kozy    14
996    Gminna Sp-nia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Jasionce    Jasionka    13
997    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Ozorków    Ozorków    13
998    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Głuchowie    Głuchów    13
999    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Kętrzynie    Kętrzyn    13
1000    SPÓŁDZIELCZA AGENCJA MARKETINGOWA INTER – ROL    Bielsk Podlaski    13
1001    SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO – MIESZKANIOWA OSADA W REJOWCU    Rejowiec    13
1002    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipsku    Lipsk    13
1003    Spółdzielnia Mieszkaniowa W Nowym Dworze Gdańskim    Nowy Dwór Gdański    13
1004    Spółdzielnia Zaopatrzenia Ogrodniczego w Rzeszowie Z/S Zaczerniu    Zaczernie    13
1005    Rolnicza Sp-nia Produkcyjna    Mściwojów    12
1006    Spółdzielnia Meszkaniowa Łukowska    Warszawa    12
1007    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BACIECZKI    Białystok    12
1008    Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada    Biłgoraj    12
1009    Spółdzielnia Mieszkaniowa Ruczaj – Zabrze    Kraków    12
1010    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie    Lubartów    12
1011    Spółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów im. prof. Witolda Zawadowskiego    Warszawa    12
1012    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Wadowice Górne    11
1013    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Zagórz    11
1014    GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W BIAŁOPOLU    Białopole    11
1015    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kopanicy    Kopanica    11
1016    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Grochy-Krupy    11
1017    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Trzebnicy    Trzebnica    11
1018    SPOŁEM PSS w Sztumie    Sztum    11
1019    Spółdzielnia Inwalidów SPAMEL    Twardogóra    11
1020    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Warce    Warka    11
1021    Spółdzielnia Producentów Trzody Salus    Bojanowo    11
1022    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Mycielinie    Korzeniew    10
1023    Rolnicza Sp-nia Produkcyjna    Rzecko    10
1024    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Starowice    10
1025    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Popielów    10

Pozostałe spółdzielnie

1026    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Raniżów    9
1027    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Konopnicy    Motycz    9
1028    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Łódź – Olechów    Łódź    9
1029    SPOŁEM PSS w Otwocku    Otwock    9
1030    Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Jowisz    Czeladź    9
1031    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa    Jelcz-Laskowice    9
1032    Spółdzielnia Mieszkaniowa Rodzina Kolejowa w Białymstoku    Białystok    9
1033    Spółdzielnia Mieszkaniowa Senior im. Dr Jadwigi Titz-Kosko    Gdynia    9
1034    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kleosinie    Kleosin    9
1035    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku    Kłodzko    9
1036    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem    Wysokie Mazowieckie    9
1037    Spółdzielnia Pracy Połysk    Poznań    9
1038    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zdrowie    Sieraków    8
1039    SPOŁEM PSS w Gnieźnie    Gniezno    8
1040    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Damasławku    Damasławek    8
1041    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa    Żelechów    8
1042    Spółdzielnia Mieszkaniowa ORŁOWIEC    Rydułtowy    8
1043    Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa Samopomoc    Łęg Tarnowski    8
1044    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. PRZYSZŁOŚĆ W WIEŚNICY    Wieśnica    7
1045    SPOŁEM PSS    Rzeszów    7
1046    Spółdzielnia Mieszkaniowa KORAB w Ustce    Ustka    7
1047    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Legnica    6
1048    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Niemodlin    6
1049    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców    Dębno    6
1050    Spółdzielnia Mieszkaniowa Łaziska    Łaziska Górne    6
1051    Spółdzielnia Pracy Remo – Bud    Poznań    6
1052    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Borzykowo    5
1053    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Szczytnie    Szczytno    5
1054    Spółdzielczy Przeds. Budowlane w Nowym Sączu    Nowy Sącz    5
1055    Spółdzielnia Mieszkaniowa RETKINIA – PÓŁNOC    Łódź    5
1056    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach    Kozienice    5
1057    Spółdzielnia Pracy Informatyk    Szczecin    5
1058    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Beta    Warszawa    4
1059    Spółdzielnia Inwalidów Warta    Gorzów Wielkopolski    4
1060    Spółdzielnia Mieszkaniowa VII Dwór    Gdańsk    4
1061    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Żegocinie    Żegocina    3
1062    Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego    Stalowa Wola    3
1063    Spółdzielnia Transportowo-Handlowa    Szczebrzeszyn    3
1064    Spółdzielnia Warmińska    Lidzbark Warmiński    3
1065    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna    Rudzienko    2
1066    SPOŁEM Powszechna Sp-nia Spożywców    Radzyń Podlaski    2
1067    SPOŁEM Spółdzielnia Pracy Handlowo – Produkcyjna    Lublin    2
1068    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie    Sochaczew    2
1069    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Odnowa W Śmiałowicach    Śmiałowice    1
1070    Spółdzielnia Inwalidów Elektromet    Dzierżoniów    1
1071    Spółdzielnia Mieszkaniowa Turbo    Ostrołęka    1
1072    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Góra Kalwaria    0
1073    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Jutrosinie    Jutrosin    0
1074    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Goleniowie    Goleniów    -1
1075    Spółdzielnia Mieszkaniowa SILESIA    Katowice    -1
1076    Spółdzielnia UNIA    Koszalin    -1
1077    Spółdzielnia Mieszkaniowa KORMORAN    Olsztyn    -2
1078    Spółdzielnia Mieszkaniowa Suchanino    Gdańsk    -2
1079    Spółdzielnia Mieszkanowa Lokatorsko-Własnościowa Tarczynianka w Tarczynie    Tarczyn    -2
1080    Spółdzielnia Producentów Trzody Salus-2    Bojanowo    -2
1081    SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA AZS    Lublin    -3
1082    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Koronowo    -4
1083    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Jaworniku Polskim    Jawornik Polski    -4
1084    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców    Kożuchów    -5
1085    Spółdzielnia Mieszkaniowa Pienista    Łódź    -5
1086    Spółdzielnia Mieszkaniowa RADOGOSZCZ – WSCHÓD    Łódź    -5
1087    Spółdzielnia Mieszkaniowa Stomil w Krakowie    Kraków    -5
1088    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy    Słupca    -5
1089    Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Nasza Trzoda    Sierakowice    -5
1090    SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ODRODZENIE W GDAŃSKU    Gdańsk    -6
1091    Rolnicza Spółdzielnia Produkcji Tęcza    Bielany    -7
1092    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Świdnik    -7
1093    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Nadzieja    Zambrów    -7
1094    Spółdzielnia Mieszkaniowa Ożarów    Ożarów Mazowiecki    -7
1095    Spółdzielnia Pracy Ciech – Press    Ciechanów    -7
1096    Spółdzielnia Pracy Kominiarzy    Sosnowiec    -7
1097    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Pabianice    -8
1098    Spółdzielnia Handlu Produkcji i Usług    Bierutów    -8
1099    Spółdzielnia Mieszkaniowa Zacisze w Ustroniu    Ustroń    -8
1100    Spółdzielnia Pracy Fryzjersko – Kosmetyczna    Lublin    -9
1101    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Tadeusza Kościuszki w Tomkowicach    Tomkowice    -10
1102    Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Skarpa    Warszawa    -10
1103    Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani W Świdnicy    Świdnica    -10
1104    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Janowie    Janów    -11
1105    SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RAWIE MAZOWIECKIEJ    Rawa Mazowiecka    -11
1106    Rolnicze P.P.H.U. Połażejewo Sp. z o.o.    Swarzędz    -12
1107    Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Unii Lubelskiej    Lublin    -12
1108    Spółdzielnia Mieszkaniowa RETKINIA – POŁUDNIE    Łódź    -13
1109    SPÓŁDZIELNIA PRACY AGROBUD WE WROCŁAWIU    Wrocław    -13
1110    Spółdzielnia Usługowa PIAST    Legnica    -13
1111    Spółdzielnia Transportu Wiejskiego    Mońki    -15
1112    SPOŁEM PSS w Głogowie    Głogów    -16
1113    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Szamotuły    -17
1114    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Jeżowie    Jeżów    -17
1115    ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŻELAZKOWIE    Żelazkowo    -17
1116    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Jarosław    -17
1117    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Łapszach Niżnych    Łapsze Niżne    -18
1118    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Rudziczce    Rudziczka    -18
1119    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowo – Administracyjna w Łęknie    Łękno    -18
1120    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jasienicy Dolnej    Jasienica Dolna    -19
1121    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Liskowie    Lisków    -19
1122    Spółdzielnia Mieszkaniowa    Piastów    -19
1123    Spółdzielnia Pokój    Bielsko-Biała    -19
1124    Spółdzielnia Pracy Huta Szkła SŁAWA w Kielcach    Kielce    -19
1125    Spółdzielnia SIP    Krosno    -19
1126    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jantar Kielno    Kielno    -20
1127    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Majkowicach    Nowe Brzesko    -20
1128    SPOŁEM PSS w Pabianicach    Pabianice    -20
1129    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa we Władysławowie    Władysławowo    -20
1130    Spółdzielnia Pracy PRECYZJA    Bydgoszcz    -20
1131    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Strzelin    -25
1132    Spółdzielnia Pracy Kominiarz w Siedlcach    Siedlce    -25
1133    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Kościerzyna    -26
1134    Społem Spółdzielnia Handlowo-Usługowa    Warszawa    -27
1135    Spółdzielnia Inwalidów Odrodzenie    Olesno    -28
1136    Spółdzielnia Ogrodnicza    Urzędów    -28
1137    Spółdzielnia Eko-Tucz    Radzyń Podlaski    -29
1138    Spółdzielnia Mieszkaniowa Pardałówka    Zakopane    -30
1139    Rolnicza Spółdzielnia Agrocoop w Ruchocicach    Ruchocice    -31
1140    Spółdzielnia Mieszkaniowa ANIN    Warszawa    -32
1141    Spółdzielnia Pracy Fryzjersko Kosmetyczna    Białystok    -37
1142    Rolnicza Spółdzielnia Procukcyjna w Lucianach    Luciny    -41
1143    Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych    Opole    -41
1144    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Gardei    Gardeja    -42
1145    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Jelczu Laskowicach    Jelcz-Laskowice    -42
1146    Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK    Wrocław    -42
1147    Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów ZDROWIE NZOZ    Olsztyn    -42
1148    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Słupsk    Słupsk    -43
1149    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Konarach    Mogilany    -46
1150    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krynce    Łuków    -46
1151    Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA    Bobowa    -47
1152    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przełom    Mikołów    -47
1153    GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA KROKOWA    Krokowa    -49
1154    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Czudec    -50
1155    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Górze    Góra    -50
1156    Spółdzielnia Pracy Unia we Włodawie    Włodawa    -50
1157    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Chełm    Stryszów    -51
1158    Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim    Kazimierz Biskupi    -52
1159    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Przy Stoczni Północnej w Gdańsku    Gdańsk    -52
1160    Spółdzielnia Mieszkaniowa Tylżycka Potok    Warszawa    -52
1161    Sp-nia Pracy SKALA    Warszawa    -55
1162    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska    Opatówek    -56
1163    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Chełmie    Chełm    -58
1164    SPOŁEM PSS w Piasecznie    Piaseczno    -58
1165    SPOŁEM PSS    Szczecin    -59
1166    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Mszczyczynie    Dolsk    -61
1167    Spółdzielnia Mieszkaniowa Potocka    Warszawa    -62
1168    Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa    Puck    -65
1169    Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka Krowiego Pałuczanka w Wągrowcu    Wągrowiec    -66
1170    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Ks. Piotra Ściegiennego    Bilcza    -70
1171    Spółdzielnia Projektowania I Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt-Śląsk    Katowice    -72
1172    Spółdzielnia Handlowo Usługowa Samopomoc    Koszalin    -77
1173    Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Zgoda    Poniatowa    -81
1174    Spółdzielnia Oświatowa w Ostrowie Wielkopolskim    Ostrów Wielkopolski    -83
1175    Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Czemiernikach    Czemierniki    -88
 

Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:               
1) Obroty w każdym z lat 2008, 2009 i 2010 powyżej 500 tys PLN               
2) Kapitał Własny w latach 2008-2010 powyżej 0 PLN               
3) Zysk Netto w latach 2008-2010 powyżej 0 PLN               
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF               
               

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.      

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *