Edukacja

Bezpieczny i pożądany partner

„Dobrą sytuację na rynku usług edukacyjnych nasza uczelnia notuje od lat. Czynnikami naszego sukcesu jest dobrze opracowana  i przemyślana strategia oraz konsekwentna jej realizacja", wyjaśnia prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

 
 „Dobrą sytuację na rynku usług edukacyjnych nasza uczelnia notuje od lat, utrzymując stały poziom liczby studentów oraz bardzo dobre wyniki finansowe. Nawet w tym trudnym roku akademickim 2012/2013, kiedy wszyscy borykamy się z niżem demograficznym, my utrzymaliśmy poziom, jakiego zazdroszczą nam inne uczelnie”, twierdzi prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
 
 
  
"Czynnikami naszego sukcesu jest dobrze opracowana  i przemyślana strategia oraz konsekwentna jej realizacja. Do najważniejszych  czynników sukcesu należy:
•    ugruntowana pozycja dydaktyczno-naukowa w regionie będąca wynikiem kilkunastoletniej działalności,
•    potencjał intelektualny wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej (publikacje, konferencje, sympozja)
•    sukcesy pracowników, studentów i absolwentów uczelni, 
•    zróżnicowana oferta dydaktyczna dla studentów standardowych i niestandardowych (Uniwersytet I i III wieku),
•    zainicjowanie dwustopniowego systemu kształcenia (administracja)
•    dobrze wyposażona baza dydaktyczna (infrastruktura), w tym laboratoria, specjalistyczne pracownie, biblioteka,
•    stabilna sytuacja finansowa (profesjonalny system finansowania i zarządzania Uczelnią),
•    organizacja i współpraca z otoczeniem gospodarczym (umowy o współpracy),
•    atrakcyjny system reklamy i promocji Uczelni w regionie,
•    intensyfikacja współpracy z ośrodkami zagranicznymi, w ramach programu ERASMUS, a ostatnio z Europejskim Stowarzyszeniem Uczelni o Profilu Zawodowym EURASHE,
•    inicjacja transregionalnej wymiany edukacyjnej z uczelniami w Czechach i Niemczech.

Dzięki zaangażowaniu i współpracy kadry jesteśmy największą wałbrzyską publiczną uczelnią, posiadającą pozytywne oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Realizujemy studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) na dziesięciu kierunkach oraz studia drugiego stopnia (administracja), a także studia podyplomowe. Jesteśmy bezpiecznym i pożądanym partnerem na rynku usług edukacyjnych."

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *