Spółdzielnia mieszkaniowa

Atuty spółdzielni mieszkaniowej

"Zasady organizacyjne naszej działalności oraz sposób jej finansowania umożliwiają realizację inwestycji na poziomie 60-70% kosztów pozostałych inwestorów",  zapewnia inż. Aleksander Zawacki,  prezes zarządu SMBDJ „Ławica – Zachód” w Poznaniu.


inż. Aleksander Zawacki,  prezes zarządu SMBDJ „Ławica – Zachód” w Poznaniu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowy Domów Jednorodzinnych w Poznaniu „Ławica – Zachód” wybudowała dotychczas ponad 1000 domów jednorodzinnych. Od początku swojej działalności przyjęliśmy zasadę budowy domów całkowicie zgodnych z wymaganiami ich przyszłych lokatorów, a do tego nieobciążonych kredytami bankowymi, rozliczanymi po kosztach własnych – bez zysku. Finansowanie inwestycji odbywa się wyłącznie ze środków wpłacanych przez członków spółdzielni (tzw. wkład budowlany).

Obecnie realizowana jest budowa 5 osiedla w Skórzewie, obejmującego 480 segmentów położonego po zachodniej stronie Poznania, z którym posiada bardzo dobre połączenie komunikacyjne (centrum, lotnisko, autostrada A2).

Budowa osiedla przebiega etapami, gdzie realizowane są domy o powierzchni 78,5-153m², 3-5 pokojowe prawie wykończone (bez płytek, paneli, malowania, osprzętu i armatury), każdy na wyodrębnionej działce z podłączonymi indywidualnie mediami oraz pełną infrastrukturę osiedlową (ulice, chodniki i uzbrojenie terenu). 

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że zasady organizacyjne naszej działalności oraz sposób jej finansowania umożliwia realizację inwestycji na poziomie 60-70% kosztów pozostałych inwestorów.

Po  zakończeniu procesu inwestycyjnego następuje przeniesienie własności wydzielonej działki wraz z wybudowanym na niej segmentem jednorodzinnym na członka spółdzielni, który rezygnuje z członkostwa. Eksploatacją budynku zajmuje się nowy właściciel.

                           
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *