Energia, gaz i woda

Wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze

"Nasza firma nie zatrzymuje się w miejscu, realizuje nowoczesne inwestycje, prowadzi swoje działania w sposób ciągły i systematyczny, bo żeby być w gronie najlepszych, nie można się zatrzymywać, trzeba patrzeć w przyszłość i ciągle się rozwijać", mówi Tadeusz Szaciło, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o.

 

   
   
Tadeusz Szaciło, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o.

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. wytwarza i dostarcza energię cieplną odbiorcom z terenu miasta Suwałk , zaspokajając tym samym potrzeby mieszkańców w zakresie ogrzewania pomieszczeń  w około 70%.  Energia cieplna produkowana jest w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, czyli w  tzw. wysokosprawnej kogeneracji.

W procesie jej wytwarzania spółka wykorzystuje miał węglowy o odpowiednich parametrach jakościowych i wysokiej wartości opałowej, co ma niebagatelny wpływ na maksymalną redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, osiągnięcie wyższej sprawności wytwarzania, a w konsekwencji zmniejszenie zużycia opału.

W trosce o niezawodne zasilanie w energię cieplna odbiorców w PEC funkcjonuje system komputerowego nadzoru i zdalnego sterowania pracą sieci i węzłów cieplnych, jak również kompleksowy system sterowania produkcją, co umożliwia całodobowy monitoring systemu ciepłowniczego miasta. 

Istniejący poziom techniczny, inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne, bezawaryjność dostarczanego ciepła, ochrona środowiska naturalnego to elementy, które zdecydowały o przyznaniu firmie prestiżowej nagrody „LAUR 2011”  w kategorii „ Wiodące przedsiębiorstwo  ciepłownicze”, przyznany  przez Izbę Gospodarczą „Ciepłownictwo Polskie” w Warszawie.  Suwalski PEC uplasował się na I miejscu w Polsce wśród przedsiębiorstw ciepłowniczych o sprzedaży ciepła w przedziale 200 001 GJ – 1 000 000 GJ.

PEC jest uczestnikiem Programu Promocji Ciepła Systemowego, w którym uczestniczą  firmy ciepłownicze z całej Polski.  Przystąpienie do Programu wymagało spełnienia określonych warunków w zakresie poziomu obsługi klienta, spełnienia określonych standardów technicznych, przestrzegania norm emisji zanieczyszczeń do powietrza, automatyzacji systemu ciepłowniczego, itd. W ramach Programu podejmowane są działania w skali całego kraju, promujące i zachęcające do korzystania z ciepła sieciowego, jako rozwiązania bezpiecznego, ekologicznego, pewnego i wygodnego dla każdego odbiorcy.  
   

Firma nie zatrzymuje się w miejscu, realizuje nowoczesne inwestycje, prowadzi swoje działania w sposób ciągły i systematyczny, bo żeby być w gronie najlepszych, nie można się zatrzymywać, trzeba patrzeć w przyszłość i ciągle się rozwijać. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *