Aktualności

Nadleśnictwo Lidzbark Gepardem Biznesu 2012

ImageKolejnym Gepardem Biznesu 2012 zostało Nadleśnictwo Lidzbark w Lidzbarku Welskim , którego wartość rynkowa w latach 2009-2012 wzrosła o 193,1%.

 

 

Wyniki finansowe Nadleśnictwa Lidzbark w Lidzbarku Welskim 
  2008 2009 2010 2011
Przychody  (w tys. zł)  13167 14265 16114 25049
Zysk netto (w tys. zł)  352 241 20 2843
Kapitał własny (w tys. zł)  10307 10706 10813 10658
Wartość księgowa (w tys. zł)  10659 10947 10833 13501
         
Wskaźniki giełdowe        
C/Z  marzec 2009 10,51      
C/Wk  marzec 2009 1,02      
C/Z marzec  2012 9,23      
C/Wk marzec  2012 1,22      
         
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Z 3700      
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Wk 10872      
Suma wartości rynkowej w marcu 2009 z 2 wskaźników (w tys. zł)  14572      
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 7286      
         
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z 26241      
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk 16471      
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł)  42712      
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 21356      
         
Dynamika wartości rynkowej od marca 2009 r. do marca 2012 r. (w proc.)  193,1      
         

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji, podanych przez Nadleśnictwo Lidzbark w Lidzbarku Welskim.
    

 

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

 
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
 
C/Z w marcu 2009 r.:  10,51.
C/WK w marcu 2009 r.:  1,02. 

C/Z w marcu 2010 r.:  20,79.
C/WK w marcu 2010 r.:  1,55.   

C/Z w marcu 2011 r.:  15,86.
C/WK w marcu 2011 r.:  1,61.   

C/Z w marcu 2012 r.:   9,23
C/WK w marcu 2012 r.:  1,22   

 źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

W VII edycji Konkursu Gepardy Biznesu liczymy dynamikę wartości rynkowej firmy w okresie od marca 2009 do marca 2012. Firmy, których wartość rynkowa wzrośnie o minimum 10 proc. uznamy za Gepardy Biznesu 2012. 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *