Ochrona zdrowia

Priorytetem jest dobro i zadowolenie pacjenta

„W ciągu ostatnich 6 lat stworzony został zakład przyjazny dla pracowników i pacjentów. Wprowadzono właściwe metody zarządzania, stworzono stosowną strategię rozwoju i odpowiednią politykę ekonomiczną, co umocniło i ustabilizowało kondycję finansową zakładu oraz usprawniło organizację”, mówi Małgorzata Zaława – Dąbrowska, dyrektor SPZZLO Warszawa – Żoliborz.

Małgorzata Zaława – Dąbrowska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz to jeden z największych podmiotów leczniczych na terenie Mazowsza, założony w 1998 roku przez m.st. Warszawa.
W ciągu ostatnich 6 lat wprowadzone zostały radykalne zmiany. Stworzony został zakład przyjazny dla pracowników i pacjentów. Wprowadzono właściwe metody zarządzania, stworzono stosowną strategię rozwoju i odpowiednią politykę ekonomiczną, co umocniło i ustabilizowało kondycję finansową zakładu oraz usprawniło organizację. Dzięki temu możemy obserwować dynamiczny rozwój firmy.
Obecnie zespół składa się z 12 przychodni, w których sprawowana jest opieka nad mieszkańcami dzielnic Żoliborza i Bielan oraz miasta Łomianki, na których zamieszkuje ponad 220 tys. osób.

 
 
 
 
Świadczenia medyczne w zakładzie wyróżnia min. kompleksowość oraz wysoka jakość. Na podstawie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia SPZZLO Warszawa-Żoliborz udziela świadczeń w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej (w tym nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego i ortodoncji, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej.   
Nowoczesna baza laboratoryjno-diagnostyczna stanowi podstawę szeroko rozwiniętej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W zasobach firmy znajdują się nowoczesne pracownie: diagnostyki laboratoryjnej, RTG, EKG, KTG, USG, densytometrii, Mammografii, Angiografii i Perymetrii Komputerowej. Nowopowstałe pracownie wysokospecjalistyczne – tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, uzupełniają diagnostykę obrazową o najnowsze technologie oraz przyspieszają podjęcie szybkiej diagnozy.
Potwierdzeniem wysokiej jakości usług medycznych świadczonych w SPZZLO Warszawa-Żoliborz są wprowadzone systemy zarządzania jakością i środowiskiem oraz akredytacja.
W swoich zamierzeniach kierujemy się zasadą kompleksowego świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie przez profesjonalną kadrę. Celem dalszego działania jest rozszerzanie bazy usługowo-diagnostycznej oraz podnoszenie jakości świadczonych usług. Priorytetem jest dla nas dobro pacjenta i jego zadowolenie.
 
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz został wyróżniony w Konkursie Gepardy Biznesu 2011 i w Konkursie Efektywna Firma 2011.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *