Pozostałe branże

Prowadzimy badania na europejskim poziomie

„Współpracujemy z wieloma firmami sektora drzewnego i organizacjami gospodarczymi zarówno w kraju, jak i za granicą, realizujemy prace dla jednostek administracji państwowej, samorządu branżowego oraz podmiotów gospodarczych”,  mówi Władysław Strykowski, dyrektor Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.

 

Władysław Strykowski, dyrektor Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

Instytut Technologii Drewna działa na rynku od 60 lat, co oznacza duże doświadczenie, ale i zobowiązuje do stałego rozwoju na polu badawczo-naukowym, a także efektywnej współpracy z przemysłami sektora drzewnego. Nasza dewiza, pomimo zmieniających się priorytetów, pozostaje niezmienna: chcemy pracować i być wsparciem dla przemysłów opartych na drewnie. Podnosimy kwalifikacje naszych pracowników, rozszerzamy pola działalności, a wiele naszych laboratoriów zostało wyposażonych w nowoczesną aparaturę, umożliwiającą prowadzenie badań na europejskim poziomie. Poprzez wdrażanie do praktyki wyników badań w postaci innowacyjnych, energooszczędnych i ekologicznych materiałów wykorzystujących zarówno surowiec, jak i odpady drzewne, dążymy do wykreowania nowoczesnego sektora drzewnego spełniającego wymagania społeczeństwa XXI w.
 
 
 
Instytut Technologii Drewna (ITD) jako jedyna w Polsce jednostka naukowo-badawcza zajmuje się w sposób kompleksowy zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowań,  tworzenia nowych kompozytów opartych na tym surowcu i innymi problemami, często wynikającymi z praktyki gospodarczej. Naszą misją jest prowadzenie badań zmierzających do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju branży drzewnej oraz wysokiej pozycji konkurencyjnej polskiego sektora drzewnego. W tym celu opracowujemy nowoczesne materiały, technologie, techniki obróbki, a także edukujemy i przyczyniamy się do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa opartego na wiedzy. Ważny punkt stanowi szkolenie kadry menedżerskiej i pracowników przedsiębiorstw drzewnych w różnych dziedzinach związanych z drewnem.

Prestiż Instytutu wynika m.in. ze statusu Jednostki Notyfikowanej nr 1583 oraz przyznanego przez California Air Resources Board (CARB) statusu niezależnego kontrolera (nr TPC-19) produkcji tworzyw drzewnych w zakresie emisji formaldehydu. Dla zapewnienia rzetelności działania, w 2011 r. został wdrożony System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 w obszarze prac naukowych, badawczo-rozwojowych, usług badawczych, ekspertyz, opinii, doradztwa i szkoleń z zakresu przerobu drewna i kompozytów drzewnych. Przy Instytucie działa akredytowane Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli, Konstrukcji i Obrabiarek, natomiast certyfikacja krajowych i importowanych wyrobów przemysłu drzewnego przeprowadzana jest w akredytowanym Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego.
Największe w Polsce zbiory branżowej literatury fachowej, czasopism krajowych i zagranicznych oraz norm są do dyspozycji naszych czytelników.
Współpracujemy z wieloma firmami sektora drzewnego i organizacjami gospodarczymi zarówno w kraju, jak i za granicą, realizujemy prace dla jednostek administracji państwowej, samorządu branżowego oraz podmiotów gospodarczych. Od kilku lat pełnimy funkcję koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego oraz Ośrodka Krajowego Systemu Usług dla MSP (KSU). Liczne kontakty ze środowiskiem naukowym i gospodarczym krajowym i zagranicznym ugruntowały pozycję Instytutu jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.

 
 
 
Instytut Technologii Drewna w Poznaniu został wyróżniony w Konkursie Gepardy Biznesu 2011

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *