Branża handlowa

Walczymy z rutyną i przyzwyczajeniem

"Wykorzystujemy w ramach potrzeb i możliwości wiele instrumentów finansowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje wielkość kapitału w obrocie członków spółdzielni, którzy poza wkładami i udziałami obowiązkowymi deponują z korzyścią własne kapitały do obrotu", mówi mgr inż. Janusz Siepioła, Prezes Zarządu Spółdzielni „AGRO” w Małdytach.

 
mgr inż. Janusz Siepioła, Prezes Zarządu Spółdzielni „AGRO” w Małdytach

Spółdzielnia „AGRO” w Małdytach funkcjonuje na terenie gminy Małdyty, powiat Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie. Jest to gmina o profilu rolniczym licząca  6152  mieszkańców, położona przy szlaku kanału Elbląskiego przy nowej trasie S7.
Lokalizacja firmy determinuje w dużym stopniu charakter i zakres działalności. Spółdzielnia prowadzi wielokierunkową działalność głównie hurt i detal nawozami oraz handel spożywczo-przemysłowy i produkcję piekarniczą.
W okresie trudnych przemian gospodarczych zdecydowaliśmy się na radykalne działania , które pozwoliły nam budować przewagę konkurencyjną.Główne działania to restrukturyzacja zapasów i zamówień w celu wyzerowania kredytów, których koszty miesięczne wynosiły kilkadziesiąt procent oraz podjęcie szeregu inicjatyw na rzecz nowo tworzącego się rynku towarów i usług.
Nasza tradycyjna oferta handlowa został poszerzona o nowe towary . Od 1994 roku z powodzeniem prowadzimy sprzedaż nawozów azotowych z Zakładów Azotowych w Puławach. Sprzedaż tych produktów  plasuje nas od wielu lat w czołówce krajowej. Operujemy na rynku regionalnym ,powiększając ofertę asortymentową oraz usługi związane z obrotem towarowym.
W ciągu kilku lat zbudowaliśmy sieć sprzedaży azotowego nawozu płynnego –RSM-u o pojemności kilku tys. ton oraz bazę nawozową w Małdytach, zdolną przyjmować i magazynować dostawy całopociągowe.
Dostosowujemy sieć placówek handlowych do wymogów rynkowych. W 2000 roku uruchomiliśmy sklep samoobsługowy „ALUX” , który w 2013 roku modernizujemy w ramach sieci sprzedażowej Carrefour, unowocześniając  zarówno technologię sprzedaży jak i zaopatrzenia.
Produkujemy szeroki asortyment wyrobów piekarsko-cukierniczych na potrzeby własne i na sprzedaż. Zmodernizowana piekarnia w ramach innowacyjnej technologii produkcji z dofinansowaniem ze środków UE pozwala na uzyskanie wysoko jakościowych produktów o tradycyjnej recepturze i smaku.
W spółdzielni realizujemy szkolenia załogi w szerokim zakresie, co wpływa na fachowość i podnosi jakość obsługi oraz kreatywność pracowniczą.
W analizie i podejmowaniu decyzji wykorzystujemy technikę komputerową, zwłaszcza w dziale księgowości i analiz.  Dywersyfikacja działalności pozwoliła na zdobycie rynku i ugruntowanie pozycji. Osiągnięte wyniki finansowe pozwalają
budować przewagi rynkowe i rozwój w oparciu o rosnące kapitały własne jak również obce. Wykorzystujemy w ramach potrzeb i możliwości wiele instrumentów finansowych, które w istotny sposób wspomagają naszą działalność. Na szczególne podkreślenie zasługuje wielkość kapitału w obrocie członków spółdzielni, którzy poza wkładami i udziałami obowiązkowymi deponują z korzyścią własne kapitały do obrotu.
Możliwości takie zapisane w statucie firmy na podstawie prawa spółdzielczego przyczyniają się do konkretnych dwustronnych korzyści finansowych budowania więzi i lojalności z firmą oraz korzyści budżetowych.
W strategii naszego działania staramy się pamiętać słowa nestora przedsiębiorczości Henry Ford’a „ Firmy , które rosną dzięki rozwojowi nie zginą, ale kiedy firma przestaje być twórcza , kiedy uważa , że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej”.  To znaczy, że walczymy z rutyną, przyzwyczajeniem, niszczącym kreatywność. Staramy się zaoferować naszym klientom coś nowego co zachęca i wzbudza zainteresowanie.


Spółdzielnia „AGRO” w Małdytach  została wyróżniona w konkursie  Gepardy Biznesu 2011

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *