Łódzkie

Marian Fita nominowany w kategorii Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2012

Marian Fita, prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, członek Klubu Nowoczesnego Biznesu, został nominowany w kategorii Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2012.

Marian Fita, prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, członek Klubu Nowoczesnego Biznesu, został nominowany w kategorii Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2012.

Organizatorem konkursu była redakcja "Dziennika Łódzkiego" wspólnie z Lożą Łódzką Business Centre Club.

Konkurs miał na celu wyłonienie menedżerów, którzy wykazali się w 2011 roku i w pierwszej połowie 2012 roku największą skutecznością w zarządzaniu firmą, co przełożyło się na jej szybki wzrost i rozwój; kierowana przez nich firma zanotowała ponadprzeciętnie dobre wyniki; oni sami są cenieni przez swój zespół oraz przez lokalne środowisko biznesowe, działają w pełni etycznie, przestrzegając zasad prawnych i reguł zdrowej konkurencji, a także są wrażliwi na potrzeby społeczne, wspierają lokalne inicjatywy.
 
Źródło: rbs.lututow.pl

 

Poniżej nasz archiwalny artykuł o Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie

 

Duży i dynamiczny Drukuj
Jerzy Krajewski   
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie to przykład udanej konsolidacji banków spółdzielczych. Szybko rozwija sieć placówek i wprowadza nowoczesne produkty.

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie zajął drugie miejsce w Konkursie Gepardy Biznesu AD 2006, gdyż jego przychody, wartość księgowa i zysk netto rosły z roku na rok w latach 2002-2005. Jego wartość rynkowa zwiększyła się w ciągu trzech lat 3,7 razy z 52,9 mln zł do 196 mln zł na dzień 31 marca 2006 r. Należy podkreślić wysoką dynamikę jego rozwoju przy dużych rozmiarach działalności.

 

Image

"Nasza kadra to ludzie operatywni, wykształceni, dbający o klientów. Jest ona podstawą naszych sukcesów", mówi Marian Fita, prezes RBS w Lututowie (w środku).

Od 25 lat bankiem tym kieruje Marian Fita, który przeprowadził go przez trudny okres transformacji ustrojowej i nadał mu dynamizm w gospodarce rynkowej. Stawiał i stawia na rozwój terytorialny i nowoczesność. Już w lutym 1991 r. bank zakupił pierwszy komputer i kserokopiarkę, a w styczniu 1993 r. zainstalował sieć komputerową.

Rozwój terytorialny

Gdy w drugiej połowie 1998 r. Komisja Nadzoru Bankowego wyznaczyła dla banków spółdzielczych progi kapitałowe w wysokości 300 tys. euro, sąsiednie banki spółdzielcze nie były w stanie samodzielnie ich uzyskać w wyznaczonym przez NBP terminie. 26 listopada 1998 r. Nadzwyczajne zebranie przedstawicieli banków w Ostrówku, Wieruszowie, Czastarach i Lututowie podjęło uchwały o połączeniu się z dniem 1 stycznia 1999 r. oraz o zmianie nazwy na Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie. BS-y zostały  przekształcone w oddziały. W roku 2000 zarząd banku podjął decyzję                   o wydzieleniu w Lututowie oddziału i centrali banku celem ułatwienia i ulepszenia organizacji pracy. W tym samym roku postanowił utworzyć Oddział RBS w Grabowie nad Prosną, a w roku 2001 podjął uchwały o otwarciu kolejnych trzech placówek: punktu kasowego w Urzędzie Skarbowym w Wieruszowie, oddziału w Wieluniu i filii w Wieruszowie.

W październiku 2003 r. otworzył nową filię w Mikstacie, która została  przekształcona   w   2005 r. w oddział. Z uwagi na duże oddalenie miejscowości Dymek i Wielgie otworzył  punkt kasowy w Wielgiem. Ze względu na duże zainteresowanie, jakim cieszy się  oddział w Wieluniu, otworzył dwie kolejne placówki w tym mieście.

Obecnie Rejonowy   Bank  Spółdzielczy  w Lututowie działa na   terenie czterech   powiatów  w dwóch  województwach,  ma 14 oddziałów, trzy filie, dwa punkty  kasowe oraz dwie agencje bankowe.  Zrzesza  8598 członków aktywnie wspierających rozwój i funkcjonowanie banku. Zatrudnia 148 pracowników.  

"W dynamicznym rozwoju naszego banku pomogła konsolidacja                    i zgodna współpraca z kierownictwem przyłączanych banków. Rozwijamy sieć placówek, bo widzimy, że przynosi to pozytywne efekty", mówi Marian Fita, prezes zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Wyszkolona kadra

Obecnie bank posiada 9 bankomatów, w tym 4 urządzenia z funkcją depozytu kopertowego.  W celu poprawy jakości obsługi klientów wprowadził wiele nowych usług i produktów opartych  na  nowych technologiach. W zakresie bankowości elektronicznej oferuje: Internet Banking – dostęp do rachunku przez Internet, Home Banking – umożliwia obsługę rachunku w siedzibie firmy, Program "Przelewy" – eliminuje papierową formę przelewu,  SMS Banking – informacja o rachunku na telefon komórkowy, Bankofon – telefoniczna informacja o stanie środków na rachunku.

"Udało się nam osiągnąć sukces nie tylko dlatego, że mamy atrakcyjną ofertę oraz nowoczesne urządzenia i systemy informatyczne. Przyczynili się do niego głównie nasi pracownicy. Nasza kadra to ludzie operatywni, dobrze  wykształceni,  dbający  o to, by klienci banku byli obsługiwani profesjonalnie,   zaspokajając  ich   potrzeby  i    wymagania szybko i w przyjemnej atmosferze. Dbamy o naszych pracowników, korzystają oni z wielu szkoleń organizowanych przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji i Szkołę Bankową w Gdańsku", wyjaśnia Marian Fita.

Bank prowadzi efektywny marketing. Reklamuje się w lokalnej prasie i telewizji kablowej. Podejmuje też działania z zakresu public relations. Otrzymał wyróżnienie   w  konkursie "Dobroczyńca Roku" powiatu wieruszowskiego za wspieranie   organizacji   społecznych  oraz statuetkę za udział  w konkursie "Bank w służbie społeczności lokalnej" zorganizowanym przez   KZBS.   Uzyskał też  Godło  Promocyjne oraz   statuetkę   w   konkursie   "Bank   przyjazny  dla przedsiębiorców". Został też wyróżniony za udział w konkursie "Bank Dostępny",  organizowany   przez   NBP i Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.   

Na swojej stronie internetowej www.rbs.lututow.pl chwali się również wysokim miejscem w Konkursie Gepardy Biznesu.

Jerzy Krajewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *