Edukacja

Potęgi Biznesu 2012 edukacji

Spośród 172 przedsiębiorstw edukacji, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Potęga Biznesu 2012 uzyskało 25 firm, bo ich wartość rynkowa w marcu 2012 wyniosła minimum 100 mln zł. Na podium znalazły się Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski.

 

Przedstawiamy ranking dużych firm, których wartość rynkową i jej trzyletnią dynamikę w okresie marzec 2009 – marzec 2012 w marcu 2013 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2011 miały każdego roku przynajmniej milion zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 21 919 takie przedsiębiorstwa i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2009, 2010, 2011 i 2012.
Wartość rynkową 22 tysięcy firm na ostatni dzień roboczy marca 2009, 2010, 2011 i 2012 policzyliśmy przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

Sposób liczenia wartości rynkowej 31 marca 2012 r. został pokazany w poniższej tabeli na przykładzie firmy Implix Sp. z o.o. w Gdańsku.

Wyniki finansowe Implix Sp. z o.o. w Gdańsku
Rok 2011
Zysk netto (w tys. zł) 3683
Kapitał własny (w tys. zł) 20933
Wartość księgowa (w tys. zł) 24616
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec 2012 9,23
C/Wk marzec 2012 1,22
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z 33994
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk 30032
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł) 64026
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia 32013

 

Spośród 172 przedsiębiorstw edukacji, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Potęga Biznesu 2012 uzyskało 25 firm, bo ich wartość rynkowa w marcu 2012 wyniosła minimum 100 mln zł. Na podium znalazły się Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski.

 

Image

Buława Biznesu, statuetka Konkursu Potęgi Biznesu

 

Potęgi Biznesu 2012 edukacji
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa 31 marca 2012 r. w mln zł  Dynamika wartości rynkowej 2009-2012 w proc.
1 Politechnika Warszawska Warszawa 1297 36
2 Uniwersytet Jagielloński Kraków 946 8
3 Uniwersytet Warszawski Warszawa 675 18
4 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa 587 23
5 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wrocław 538 14
6 Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk 494 143
7 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków 418 8
8 Politechnika Gdańska Gdańsk 402 73
9 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice 327 39
10 Politechnika Poznańska Poznań 317 78
11 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Kraków 277 49
12 Uniwersytet Wrocławski Wrocław 277 28
13 Politechnika Śląska Gliwice 259 93
14 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław 258 50
15 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznań 250 22
16 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 243 15
17 Uniwersytet Śląski Katowice 224 -35
18 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Łódź 200 102
19 Politechnika Białostocka Białystok 170 150
20 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych  Dęblin 138 279
21 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 126 51
22 Uniwersytet Pedagogiczny im.Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków 115 16
23 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin 109 4
24 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 107 -32
25 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rzeszów 101 35

 

Do analizy przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Obroty w każdym z lat 2008, 2009, 2010 i 2011 powyżej 1 mln PLN
2) Kapitał Własny w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
3) Zysk Netto w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *