Edukacja

Wielki Inwestor 2012 edukacji

Spośród 172 przedsiębiorstw edukacji, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Wielki Inwestor 2012 uzyskało 39 firm, bo w latach 2008-2011 dokonały minimum 10 mln zł odpisów amortyzacyjnych. Na podium znalazły się Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski.  

Przedstawiamy ranking największych inwestorów w Polsce, sporządzony przez Instytutu Nowoczesnego Biznesu na podstawie danych dostarczonych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2011 miały każdego roku przynajmniej milion zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia. Znalazła 21 919 takie przedsiębiorstwa.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu policzył sumę odpisów amortyzacyjnych w latach 2008, 2009, 2010 i 2011. Przedsiębiorstwa, w których w latach 2008-2011 amortyzacja wyniosła minimum 10 mln zł (2,5 mln zł rocznie), uznaje za dużych inwestorów i nadaje im tytuł Wielki Inwestor 2012.

Wyjątkowość naszego rankingu polega na tym, że pokazuje on amortyzację w długim okresie czteroletnim.

Spośród 172 przedsiębiorstw edukacji, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Wielki Inwestor 2012 uzyskało 39 firm, bo w latach 2008-2011 dokonały minimum 10 mln zł odpisów amortyzacyjnych. Na podium znalazły się Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski.

 

Image

Buława Biznesu, statuetka Konkursu Wielki Inwestor

 

 

 

Wielki Inwestor 2012 edukacji
Lp. Nazwa Siedziba Amortyzacja w latach 2008-2011 w mln zł 
1 Politechnika Wrocławska Wrocław 206
2 Uniwersytet Jagielloński Kraków 195
3 Uniwersytet Warszawski Warszawa 163
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków 113
5 Politechnika Łódzka Łódź 90
6 Politechnika Warszawska Warszawa 83
7 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rzeszów 82
8 Politechnika Gdańska Gdańsk 73
9 Uniwersytet Śląski Katowice 67
10 Politechnika Śląska Gliwice 63
11 Politechnika Poznańska Poznań 58
12 Uniwersytet Wrocławski Wrocław 47
13 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 42
14 Politechnika Częstochowska Częstochowa 35
15 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice 34
16 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznań 27
17 Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk 26
18 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin 25
19 Politechnika Białostocka Białystok 24
20 Uniwersytet Szczeciński Szczecin 23
21 Politechnika Świętokrzyska Kielce 23
22 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław 21
23 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Rzeszów 21
24 Learning Systems Poland Sp. z o.o. Warszawa 19
25 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa 19
26 Combidata Poland Sp. z o.o. Sopot 19
27 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości Kraków 18
28 Politechnika Koszalińska Koszalin 18
29 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Kraków 17
30 Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego Kraków 17
31 Politechnika Lubelska Lublin 16
32 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 16
33 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Katowice 15
34 Uniwersytet Ekonomiczny Kraków 13
35 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 12
36 Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego Katowice 12
37 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 12
38 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Kielce 12
39 Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. Poznań 11

 

Do analizy przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Obroty w każdym z lat 2008, 2009, 2010 i 2011 powyżej 1 mln PLN
2) Kapitał Własny w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
3) Zysk Netto w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *