Usługi sanitarne

Potęgi Biznesu 2012 usług komunalnych

Spośród 498 przedsiębiorstw usług komunalnych, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Potęga Biznesu 2012 uzyskały 42 firmy, bo ich wartość rynkowa w marcu 2012 wyniosła minimum 100 mln zł. Na podium znalazły Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.,  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. i  AQUANET S.A.

Przedstawiamy ranking dużych firm, których wartość rynkową i jej trzyletnią dynamikę w okresie marzec 2009 – marzec 2012 w marcu 2013 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2011 miały każdego roku przynajmniej milion zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 21 919 takie przedsiębiorstwa i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2009, 2010, 2011 i 2012.
Wartość rynkową 22 tysięcy firm na ostatni dzień roboczy marca 2009, 2010, 2011 i 2012 policzyliśmy przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

Sposób liczenia wartości rynkowej 31 marca 2012 r. został pokazany w poniższej tabeli na przykładzie firmy Implix Sp. z o.o. w Gdańsku.

Wyniki finansowe Implix Sp. z o.o. w Gdańsku
Rok 2011
Zysk netto (w tys. zł) 3683
Kapitał własny (w tys. zł) 20933
Wartość księgowa (w tys. zł) 24616
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec 2012 9,23
C/Wk marzec 2012 1,22
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z 33994
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk 30032
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł) 64026
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia 32013

Spośród 498 przedsiębiorstw usług komunalnych, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Potęga Biznesu 2012 uzyskały 42 firmy, bo ich wartość rynkowa w marcu 2012 wyniosła minimum 100 mln zł. Na podium znalazły Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. i AQUANET S.A.

 

 

Buława Biznesu, statuetka Konkursu Potęgi Biznesu.

Potęgi Biznesu 2012  usług komunalnych
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa 31 marca 2012 r. w mln zł  Dynamika wartości rynkowej 2009-2012 w proc.
1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Warszawa 1832 45
2 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice 842 43
3 AQUANET S.A. Poznań 653 27
4 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Kraków 615 27
5 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Wrocław 567 24
6 REMONDIS Sp. z o.o. Warszawa 421 241
7 ALCHEMIA S.A. Warszawa 400 -55
8 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Rybnik 372 496
9 ORZEŁ BIAŁY S.A. Piekary Śląskie 347 16
10 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Bydgoszcz 290 67
11 AQUA S.A. Bielsko-Biała 268 33
12 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczecin 250 16
13 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gdynia 250 -2
14 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Sosnowiec 248 35
15 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Lublin 211 53
16 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Opole 191 211
17 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice 189 89
18 Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Białystok 188 46
19 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Warszawa 179 185
20 CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. Wrocław 179 -33
21 Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. Tychy 159 138
22 Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Chorzów 143 67
23 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Rzeszów 139 33
24 WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski 135 11
25 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Jelenia Góra 135 328
26 Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Tarnów 133 17
27 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 130 39
28 Złomex S.A. Zakład Przerobu Złomu Kraków 130 37
29 Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. Jastrzębie-Zdrój 129 52
30 Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zabrze 129 164
31 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. Płock 122 85
32 Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Radom 119 32
33 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 114 11
34 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Białogard 114 73
35 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wodzisław Śląski 113 41
36 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. Wrocław 108 84
37 REMONDIS SZCZECIN Sp. z o.o. Szczecin 107 37
38 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Koszalin 105 75
39 Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. Gdańsk 105 21
40 KATOWICKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA Katowice 104 20
41 Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Kielce 102 71
42 PPHU Komart Sp. z o.o. Knurów 101 38

 

Do analizy przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Obroty w każdym z lat 2008, 2009, 2010 i 2011 powyżej 1 mln PLN
2) Kapitał Własny w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
3) Zysk Netto w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *