Aktualności

BUDECON S.A. Gepardem Biznesu 2013

ImageBUDECON S.A.  w Sosnowcu zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2013, gdyż jej wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o 48 %.

 

Wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Inżynieryjno – Budowlanego BUDECON S.A.  w Sosnowcu
Rok 2011 2012
Zysk netto (w tys. zł)  2560 4293
Kapitał własny (w tys. zł)  66677 70970
Wartość księgowa (w tys. zł)  69237 75263
Wskaźniki giełdowe  
C/Z  marzec 2012 9,23
C/Wk  marzec 2012 1,22
C/Z marzec  2013 15,38
C/Wk marzec  2013 1,25
   
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z 23629
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk 84469
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł)  108098
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 54049
   
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 66026
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 94079
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł)  160105
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średnia  80053
   
Dynamika wartości rynkowej od marca 2012 r. do marca 2013 r. (w proc.)  48

 

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2011-2012, podanych przez BUDECON S.A.  w Sosnowcu

BUDECON S.A.  w Sosnowcu może już używać tytułu Gepard Biznesu 2013 bezterminowo na wszystkich nośnikach.

 

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2011 r.: 15,86.
C/WK w marcu 2011 r.: 1,61.

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z w marcu 2013 r.: 15,38
C/WK w marcu 2013 r.: 1,25

 

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

W ósmej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2013 Instytutu Nowoczesnego Biznes bada dynamikę w okresie marzec 2011-marzec 2013 na podstawie wyników finansowych w latach 2010-2012, a w wyjątkowych sytacjach bada dynamikę w okresie marzec 2012-marzec 2013 na podstawie wyników finansowych w latach 2011-2012

Tytuł Gepard Biznesu 2013 przysługuje za wzrost wartości rynkowej o minimum 10 proc.

W szóstej edycji Konkursu Potęgi Biznesu 2013 kryterium jest wartość rynkowa 31 marca 2013 r.

Tytuł Potęga Biznesu 2013 przysługuje firmom i bankom, których wartość rynkowa wyniosła więcej niż 100 mln zł.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *