Artykuły

10 mld zł strat na systemie OFE

Według szacunku Ministerstwa Finansów, całkowite zadłużenie z tytułu finansowania systemu OFE  na koniec 2012 r. wyniosło 279,4 mld zł. Nasze aktywa w OFE w końcu 2012 r. miały wartość 269,6 mld zł. Co oznacza, że straciliśmy 10 mld zł na inwestycji w system OFE. Ale to nie wszystkie nasze straty z powodu systemu OFE.

System OFE jest część społecznego (podkreślam: społecznego) systemu emerytalnego. Jak orzekł Trybunał Konstytucyjny, pieniądze wpłacane do OFE to nie są prywatne pieniądze, lecz pieniądze publiczne.
 
Nasze państwo (budżet państwa i samorządy) jest zadłużone po uszy. Jawny dług publiczny dobija do 900 mld zł, dług ukryty mocno przekracza 2 biliony złotych.
Każda złotówka wpłacana do OFE jest więc pożyczona.
To bardzo ryzykowane inwestować w akcje z kredytu. Wyjątkowo niemoralne jest inwestowanie w akcje z kredu zaciągniętego na koszt naszych dzieci i wnuków.
 
Wobec naszych dzieci i wnuków to jest podłe.
 
Wstyd mi przed moim synami. Rozmawiałem kilka dni temu o tym nawet z moim 11-letnim synem Marcinem, gdy wspólnie wracaliśmy ze szkoły.
 
Według szacunku Ministerstwa Finansów, całkowite zadłużenie z tytułu finansowania systemu OFE  na koniec 2012 r. wyniosło 279,4 mld zł. Nasze aktywa w OFE w końcu 2012 r. miały wartość 269,6 mld zł. Co oznacza, że straciliśmy minimum 10 mld zł na inwestycji w system OFE.
Do dziś (26 kwietnia 2013 r.)  ceny akcji na giełdzie papierów wartościowych spadły, a więc nasze straty są większe niż w końcu 2012 r. 
 
Gdybyśmy chcieli sprzedać akcje, które mamy za pośrednictwem OFE, ich ceny spadłyby i straty byłyby jeszcze większe. 
 
 
To jednak nie wszystkie straty. Istnienie systemu OFE podbija cenę pieniądza w Polsce. Specjaliści z Ministerstwa Finansów nie są tego pewni. Wskazują, że zakup obligacji 10-letnich przez OFE sprawił, że spadło ich oprocentowanie, bo dzięki OFE rozwinął się rynek kapitałowy, a one były stabilnym inwestorem. 
 
Gdyby jednak nie było systemu OFE, państwo nie musiałoby emitować obligacji na kwotę  179,1 mld zł. Nie musiałoby też płacić odsetek od nich, na co też musiało wyemitować obligację, bo przecież nie ma nadwyżek finansowych. 
 
Państwo, by znaleźć pieniądze na sfinansowanie systemu OFE, ściągnęło z rynku prawie 280 mld zł. Dużą część obligacji kupiły polskie banki, co sprawiło, że zabrakło pieniędzy na finansowanie rozwoju polskich firm, a jeżeli to finansowanie było, to było droższe niże byłoby wtedy, gdyby systemu OFE nie było.
 
Z powodu systemu OFE drożej za kredyty płaciły nie tylko  firmy, ale również gospodarstwa domowe.
 
Straty naszego społeczeństwa z powodu systemu OFE są więc znacznie wyższe niż 10 mld zł (różnica między długiem zaciągniętym na sfinansowanie systemu OFE a wartością aktywów w OFE).
 
System OFE to najbardziej absurdalny projekt III RP. 
System OFE trzeba zlikwidować jak najszybciej w węgierski sposób.
 
Jerzy Krajewski
 
PS. Poniżej moja korespondencja mejlowa z biurem prasowym Ministerstwa Finansów.

From: dziennikarze [mailto: dziennikarze@mofnet.gov.pl]
Sent: Thursday, April 25, 2013 4:32 PM
To: jerzy.krajewski@europejskafirma.pl
Cc: dziennikarze
Subject: ODP_zadłużenie budżetu państwa z tytułu finansowania systemu OFE

Szanowny Panie Redaktorze,

odpowiadając Panu na pytania dotyczące wartości długu publicznego zaciągniętego na pokrycie dodatkowych potrzeb pożyczkowych związanych z ubytkiem składki emerytalnej przekazywanej do OFE w latach 1999-2012, uprzejmie informujemy:

Według szacunku Ministerstwa Finansów, całkowite zadłużenie z tego tytułu na koniec 2012 r. wyniosło 279,4 mld zł. Składały się na nie:
1.    bezpośredni koszt refundacji z budżetu państwa ubytku składki emerytalnej w FUS, równy wysokości składki przekazywanej do OFE (w latach 1999-2012 wyniósł on łącznie 179,1 mld zł);
2.    konwersję zadłużenia FUS wobec OFE na obligacje skarbowe w latach 2003 – 2007 w łącznej kwocie 5,9 mld zł;
3.    koszty obsługi długu publicznego zaciągniętego na pokrycie dodatkowych potrzeb pożyczkowych związanych z finansowaniem ubytku składki, których łączną wartość w latach 1999-2012 szacuje się na ok. 88,2 mld zł;
4.    efekty wyceny związane z różnicą między wartością nominalną długu publicznego a  kapitałem pozyskiwanym z emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW).

Przyjęto założenie, że dodatkowe potrzeby pożyczkowe związane z finansowaniem ubytku składki przekazywanej do OFE finansowane są na rynku krajowym, wg średniego kosztu obsługi tego długu w danym roku.
Szacowany przez Ministerstwo Finansów koszt reformy nie uwzględnia efektu wzrostu oprocentowania SPW, spowodowanego wzrostem zadłużenia. Wynika to przede wszystkim z dwóch powodów:
    Po pierwsze takie podejście wymagałoby przyjęcia arbitralnych założeń dotyczących wpływu zwiększonej podaży SPW na rentowności w różnych segmentach krzywej rentowności, jako że nie ma danych o wartości rentowności w hipotetycznej sytuacji nieutworzenia OFE;
    Po drugie wpływ utworzenia OFE na rentowności SPW jest niejednoznaczny i jest wypadkową dwóch przeciwstawnie działających efektów. Z jednej strony zwiększenie podaży SPW wskutek emisji dodatkowego długu przyczynia się do wzrostu ich rentowności. Z drugiej strony utworzenie OFE jako instytucji o znacznych, rosnących co roku aktywach oraz długim horyzoncie inwestowania przyczyniło się do przyspieszenia rozwoju polskiego rynku kapitałowego, w tym również rynku SPW. Stały popyt OFE na SPW, w tym w dużej mierze na obligacje długoterminowe, umożliwił rozwój tego segmentu rynku. W 1999 r. MF rozpoczął emisję obligacji 10-letnich o stałym oprocentowaniu, przede wszystkim za sprawą popytu na SPW o dłuższych terminach wykupu zgłaszanego przez OFE (od 2002 r. oferowane są również obligacje 20-letnie, a od 2007 r. 30-letnie). Popyt ze strony OFE przyczynił się do zwiększenia płynności rynku SPW we wszystkich jego segmentach, co z kolei wpływało na zmniejszenie rentowności SPW. Łączny wpływ efektu zwiększenia podaży i efektu zwiększenia płynności rynku jest trudny do oszacowania.

Z poważaniem,

Wydział Prasowy

 

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

tel.: +48 22 694 55 68
fax: +48 22 694 41 77

e-mail: dziennikarze@mofnet.gov.pl

www.mf.gov.pl

Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Ministerstwa Finansów i może zawierać informacje służbowe prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.
This message (including attachments) is a property of Ministry of Finance and may contain important and/or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete this message. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this message is prohibited.

________________________________________
From: Jerzy Krajewski [mailto: jerzy.krajewski@europejskafirma.pl]
Sent: Thursday, April 18, 2013 11:19 AM
To: dziennikarze
Subject: Całkowitego zadłużenie budżetu państwa z tytułu finansowania systemu OFE

Szanowni Państwo!

Przygotowuję aktualizację artykułu o OFE.

Będzie w podobnym duchu jak ten sprzed roku, który opublikowała mi.in. Interia: http://biznes.interia.pl/raport/emerytury/news/system-ofe-pomaga-as-drenowac,1764181,1021

Potrzebuję szacunku Ministerstwa Finansów, dotyczącego całkowitego zadłużenie budżetu państwa z tytułu finansowania systemu OFE na koniec 2012 r., a jeżeli się uda również na koniec marca 2013 r.

Podobne dane uzyskałem od państwa rok temu:

Według szacunku Ministerstwa Finansów, całkowite zadłużenie z tego tytułu na koniec 2011 r. wyniosło 261,2 mld zł. Składały się na nie:

1. bezpośredni koszt refundacji z budżetu państwa ubytku składki emerytalnej w FUS, równy wysokości składki przekazywanej do OFE (w latach 1999-2011 wyniósł on łącznie 171,0 mld zł);

2. konwersję zadłużenia FUS wobec OFE na obligacje skarbowe w latach 2003-2007 w łącznej kwocie 5,9 mld zł;

3. koszty obsługi długu publicznego zaciągniętego na pokrycie dodatkowych potrzeb pożyczkowych związanych z finansowaniem ubytku składki, których łączną wartość w latach 1999-2011 szacuje się na ok. 74,4 mld zł;

4. efekty wyceny związane z różnicą między wartością nominalną długu publicznego a kapitałem pozyskiwanym z emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW).
czytaj także

    Rząd negatywnie o projekcie noweli o oszczędzaniu w III filarze

    Rada Ministrów oceniła negatywnie obywatelski projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłożony przez ministra finansów. Nowela dotyczy ulg podatkowych, które miałyby skłonić Polaków do oszczędzania na emerytury w III filarze. więcej »

Przyjęto założenie, że dodatkowe potrzeby pożyczkowe związane z finansowaniem ubytku składki przekazywanej do OFE finansowane są na rynku krajowym, wg średniego kosztu obsługi tego długu w danym roku." – wyjaśniło nam Ministerstwo Finansów.

http://biznes.interia.pl/raport/emerytury/news/system-ofe-pomaga-as-drenowac,1764181,1021

Chętnie odpowiem na dodatkowe pytania.

Pozdrawiam serdecznie

Jerzy Krajewski,
redaktor naczelny Magazynu Przedsiębiorców "Europejska Firma",

tel. 604 596 537,  faks (22) 77 14 200
jerzy.krajewski@europejskafirma.pl

www.gepardybiznesu.pl – portal internetowy Gepardów  Biznesu
www.businessnow.pl – portal internetowy nowoczesnego biznesu
www.ibs.edu.pl  – portal internetowy "Informator Bankowości Spółdzielczej"
————————————————————————————————
Wydawca:
ULAN Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 2 A
05-270 Marki
www.ulan.com.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000214237
Kapitał zakładowy: 50 100 zł.
Kapitał opłacony: 50 100 zł.
NIP: 125-09-84-156

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *