Transport, magazyny, łączność

PKP Cargo stawia na dobre relacje z pracownikami

PKP Cargo to jeden z największych pracodawców w Polsce i Europie. Zatrudnia ponad 20 tys. osób. Spółka rozpoczęła realizację projektów odpowiedzialności społecznej pięć lat temu.

 

 W ramach spółki za ich realizację odpowiada dział zarządzania zasobami ludzkimi, stąd większość projektów została skierowana do pracowników firmy, a nie na zewnątrz.

Budujemy pozytywny wizerunek wśród naszych pracowników, a także pozytywny wizerunek wśród potencjalnych przyszłych pracowników. Ten "employer branding" jest na pewno bardzo istotny w sytuacji, kiedy rynek pracy jest rynkiem pracownika. Myślę, że przy tak dużych organizacjach jak nasza firma, która zatrudnia powyżej 20 tys. osób i jest drugim przewoźnikiem w Europie, permanentnie musimy dbać o nasz wizerunek jako pracodawcy – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Roman Drążkowski, menedżer Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PKP Cargo.

Z drugiej strony ułatwia to komunikację z pracownikami w przypadku systemu ocen pracowniczych czy rekrutacji wewnątrz spółki. W ramach projektów CSR PKP Cargo m.in. wykonało we współpracy z pracownikami i ekspertami Instytutu Medycyny Pracy badanie stanowisk pracy pod kątem czynników stresogennych i wprowadziło odpowiednie zmiany. Projekt częściowo sfinansowano ze środków unijnych. Cały czas prowadzony jest też dialog ze związkami zawodowymi w ramach projektu „Partnership”.

Innym projektem z obszaru HR jest „Rodzic w Pracy”, projekt, który ma na celu uświadamianie rodziców, szczególnie z małymi dziećmi, o ich prawach w pracy, o możliwości powrotu, pomaga to w podejmowaniu decyzji życiowych po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym – tłumaczy Roman Drążkowski.

Jak podkreśla, w budowaniu więzi z pracownikami nie są konieczne wysokie budżety.

Gros tych projektów jest realizowane własnymi środkami i bardzo niskim budżetem – wyjaśnia.

Projekty CSR angażują pracowników z różnych departamentów spółki. W ubiegłym roku PKP Cargo po audycie przeprowadzonym przez PWC został przyjęty do koalicji CSR, inicjatywy Pracodawców RP. W tym roku spółka planuje stworzenie zespołu zajmującego się projektami społecznymi.

Podjęliśmy już działania, by stworzyć interdyscyplinarny zespół do spraw CSR, który będzie się składał nie tylko z HR, ale także z innych osób, których CSR dotyczy, chociażby zajmującymi się ochroną środowiska, eksploatacją. W konsekwencji na przełomie 2013/2014 będziemy dążyć do tego, żeby przygotować spółkę do certyfikacji w zakresie normy SA 8000. To norma CSR-owa głównie dotycząca miejsca pracy – mówi Roman Drążkowski.

Przedstawiciele PKP Cargo podkreślają jednak, że najlepsze projekty CSR najłatwiej i najskuteczniej znaleźć dzięki własnym pracownikom.

źródło: Newseria

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *