Artykuły

Inwestycja w dzieci

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci będą współpracować na mocy porozumienia podpisanego 12 lipca 2013 r. Celem obu stron jest wspólne realizowanie projektów edukacyjnych i wychowawczych dla małych Polaków.

 

Nawiązanie współpracy było podyktowane spójnym fundamentem działania obu organizacji. Zarówno banki spółdzielcze, jak i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, to znane i poważane marki. Są pośród Polaków kilkadziesiąt lat. Powstały najpierw z potrzeby serc, a dopiero w drugiej kolejności w wyniku potrzeb ekonomicznych. Porozumienie jest więc naturalnym połączeniem w realizowaniu misji wzmacniania społeczeństwa polskiego.

 
– Porozumienie o współpracy zawarte z Bankiem Polskiej Spółdzielczości jest dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wyróżnieniem. Cieszymy się, że jednym z elementów, które doprowadziły do połączenia naszych działań jest mierzona w dziesięcioleciach tradycja działania dla polskiego społeczeństwa. – powiedział Wiesław Kołak, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. – Mamy nadzieję, że nasze ogólnopolskie instytucje pomogą dzieciom zagrożonym marginalizacją społeczną, niepełnosprawnym i osieroconym. Zależy nam także na podejmowaniu wspólnych inicjatyw zmierzających do wyrównywania szans dzieci na wsiach i w mniejszych miejscowościach. Wierzymy, że współpraca przełoży się na konkretne efekty w postaci poprawy losu naszych podopiecznych. – dodał Wiesław Kołak.
 
Banki spółdzielcze współpracują blisko ze środowiskami lokalnymi. Są naturalnym partnerem wspierającym rozwój ludzi i firm we wszystkich regionach w Polsce. W ramach Szkolnych Kas Oszczędności i działań charytatywnych od lat systematycznie wspierają i edukują społecznie młodsze pokolenie.
 
– Dla nas to inwestycja w lepszą Polskę. Bankowość spółdzielcza w swojej istocie nie jest nastawiona na zysk. To przedsiębiorstwo, poddane kontroli społecznej, tworzące warunki do pracy i rozwoju wszystkich środowisk wokół. Dzieci są kluczowym elementem tych środowisk. Uczenie przedsiębiorczości, oszczędzania i spółdzielczości, to oczywisty krok do kreowania aktywności i uzyskania samodzielności finansowej. – podkreśla Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS.
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. CSR) nie jest zjawiskiem przynależnym kapitalizmowi ostatnich 20 lat w Polsce. To tradycja bycia blisko ludzi mająca nawet 100 lat. W przypadku banków spółdzielczych i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, realizowana każdego dnia. Połączenie sił ma wygenerować – adekwatną do dzisiejszych potrzeb – formułę współdziałania dorosłych na rzecz dzieci.
 
źródło: www.grupabps.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *